Problem z odczytem dysków po zainstalowaniu Anniversary Update


(maslo32) #1

Mój laptop po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji tzw Anniversary Update nie potrafi odczytać dysków większych jak 500 gb. System ma zainstalowane najnowsze sterowniki dziękuje