Problem z ooov.net


(dami2504) #1

Witam

Od dziś rana mam taki problem, ze przy każdym uruchomieniu komputera uruchamia się w google chrome strona : ooov.com. Nie wiem co może być przyczyną. Jeśli ktoś wie co jest powodem tego, proszę o pomoc. Jestem zielony w tych sprawach, więc proszę tłumaczyć łopatologicznie.


(Atis) #2

Nowy log obowiązkowy - Farbar Recovery Scan Tool


(dami2504) #3

Addition : http://www.wklej.org/id/1532122/

FRST : http://www.wklej.org/id/1532124/


(Atis) #4

W panelu sterowania odinstaluj:

AppsHat Mobile Apps

GoSavee

GS_Booster

GS_Sustainer 1.80

Shopper-Pro

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-1448361024-3702107022-4166587911-1001\...\Run: [CMD] => cmd.exe /c start http://ooov.net && exit <===== ATTENTION
AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\GS_BOO~1\ASSIST~2.DLL => C:\PROGRA~2\GS_BOO~1\ASSIST~2.DLL File Not Found
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1448361024-3702107022-4166587911-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
BHO: Shopper Pro -> {A5A51D2A-505A-4D84-AFC6-E0FA87E47B8C} -> No File
S2 4d349a54; c:\Program Files (x86)\GS_Booster\AssistantSvc.dll [174928 2014-10-01] () [File not signed]
S2 70e6ca8c; "C:\Windows\system32\rundll32.exe" "c:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProCrash.dll",ENT
S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
S2 SPBIUpd; C:\Program Files\Common Files\ShopperPro\spbiu.exe /service [X]
S3 gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [X]
S3 MSICDSetup; \??\D:\CDriver64.sys [X]
S3 NPF; system32\drivers\npf.sys [X]
S2 SPDRIVER_1.37.0.1374; \??\C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1.37.0.1374\jsdrv.sys [X]
Task: {148E4048-2F4C-452F-AF79-37DC7B6DAADF} - System32\Tasks\ShopperProJSUpd => C:\Program Files (x86)\ShopperPro\updater.exe <==== ATTENTION
Task: {57BECBAD-6682-47FF-8C7B-398AD8ED3F89} - System32\Tasks\Installer_sense => C:\Users\Damiank\AppData\Local\Installer\Installsense_29544\delay.exe <==== ATTENTION
Task: {ABFD6C65-5CA6-4F97-BC0C-D2B1E34B4ED8} - System32\Tasks\SPDriver => C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1.37.0.1374\jsdrv.exe <==== ATTENTION
Task: {B6C640E8-129F-444D-AE91-806FE6147E25} - System32\Tasks\SPBIW_UpdateTask_Time_313731323539343632332d2d55506c2a5a55576c412334 => Wscript.exe //B "C:\ProgramData\ShopperPro\spbihe.js" spbiu.exe /invoke /f:check_services /l:0 <==== ATTENTION
Task: {D3D326EE-611F-4AE9-9CDE-7429F034C0BD} - System32\Tasks\ShopperPro => C:\Program Files (x86)\ShopperPro\ShopperPro.exe <==== ATTENTION
Task: {EA6ABEF1-B38E-4F3D-AC76-C1E65D4A45C1} - System32\Tasks\Installer_iwebar => C:\Users\Damiank\AppData\Local\Installer\Installiwebar_29544\delay.exe <==== ATTENTION
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(dami2504) #5

Fixlog : http://www.wklej.org/id/1533002/

FRST : http://www.wklej.org/id/1533003/


(Atis) #6

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
C:\AdwCleaner
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Później skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj Microsoft Silverlight i zainstaluj Silverlight 5.1.30514.0


(dami2504) #7

Ten link : Przywracanie systemu i kopie w tle, cos u mnie nie chcę się włączyć.


(Atis) #8

Na forum jest jakiś błąd i dlatego ten link nie działa.

Skopiuj i wklej pasek adresu przeglądarki:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/delete-files-using-disk-cleanup#delete-files-using-disk-cleanup=windows-8