Problem z opacity


(prztcz89) #1

Opacity tylko dla background nie dla napisu - jak to zrobić ? Ktoś pomoże ? 


(Pablo_Wawa) #2

Po pierwsze podaj jakiś swój przykład (HTML+CSS), bo to chyba chodzi o konkretną pomoc, a nie teoretyzowanie. Po drugie po co chcesz robić opacity dla tła, jak pod tłem i tak nic zazwyczaj nie ma?


(rycerz2000) #3

Zamiast ustawiać opacity dla jakiegoś elementu można ustawić jego tło za pomocą RGBA.


(prztcz89) #4

rycerz2000