Problem z open(0) i ctfmon.exe


(Juras 1989) #1

Tak więc system świerzo po formacie log z hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:49:59, on 2007-06-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

f:\tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\regedit.exe

C:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

A przy dyskach D,E,F mam opcje open(0) usuwałem ręcznie rejestry wszystkie które to zawierały i działało ale tylko do czasu restarta po restarcie znowu mam tą opcje, Recycled usunąłem poprzez rd/s/q [partycja]:\recycled i dalej nic tak więc jakaś pomoc by się przydała ;/


(adam9870) #2

Proszę opisać dokładniej problem i skopiować i wkleić cały tekst pokazany w notatniku tuż po skończeniu tworzenia loga.