Problem z osią x - Excel 2007


(Pawel Ander) #1

WItam i do rzeczy!

Muszę zrobić wykres punktowy w Excelu 2007 mam dwie kolumny

A1 A2

2010.06.4-6 14

2010.06.11-13 9

2010.06.18-20 15

2010.06.25-27 31

Gdy zaznaczam obie kolumny i tworze wykres, oś x ma wartość od 1 do 4 (tyle ile jest oznaczonych weekendów)

WYgląda to tak:

Jak zrobić, żeby oś X miała wartości dat-weekendów z kolumny A1?


(Venger) #2

Wstaw wykres nie punktowy XY a wykres “liniowy ze znacznikami” a później we własciwościach linii wyłącz ją i zostaną same punkty