Problem z otwarciem dysków (brak pliku pagefile.sys.vbs)

Witam!

jak napisałem w temacie mam problem z pagefile.sys.vbs

jest to jakiś wirus z który mnie mogę sobie poradzić. Kiedy jestem w oknie “mój komputer” i próbuję wejść w partycję dysku twardego (jakąkolwiek) to nic się nie dzieje. Kiedy jednak zrobię to poprzez kliknięcie prawym i “Otwórz” wszystko działa jak należy

Dołączam log z hijackthis.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:23:47, on 2007-10-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Wbutton] “C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LaunchAp] C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

O4 - HKLM…\Run: [LMgrVolOSD] C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

O4 - HKLM…\Run: [LMgrOSD] C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotkeyApp] C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

O4 - HKLM…\Run: [kav] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\PL\Programs\Registration.exe /title=“CorelDRAW Graphics Suite 12” /date=102807 serial=DR12CUS-2178927-HVQ lang=PL

O4 - HKLM…\Run: [OODefragTray] C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/billard8_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/snooker_2_0_0_35.cab

O23 - Service: Atheros Configuration Service (acs) - Atheros - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

End of file - 6104 bytes

Z gory dzieki za pomoc

Usunąć możesz go za pomocą programu antywirusowego NOD32, sprawdż także pamięci flash (pendrive i inne) bo za ich pomocą też się przenosi. javascript:emoticon(’:-)’).

dzieki za pomoc. zeskanowałem nodem i juz jest wszytsko ok. dzieki

mam ten sam problem…zanim tu napisalem sciagnelem NOD32,

po zainstalowaniu wzielem dogłębną analizę dysku “C”.

po skonczonym skanowaniu zrobilem reebota komputera iiii?

problem dalej występuje :frowning:

po załadowaniu systemu wyskakuje błąd hosta skryptów systemu windows o treści

"ładowanie skryptu "C:\WINDOWS\pagefile.sys.vbs"nie powiodło się (Odmowa dostępu. ). "

czy ktoś może mi udzielić jakichś wskazówek jak sobie z tym poradzić?

Załóż nowy temat opisz w nim o co chodzi daj log z ComboFixa http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=86306&st=0&p=395642entry395642

oraz log z HijackThisa http://www.searchengines.pl/Narzedzia-HijackThis-i-Silent-Runners-t15989.html

najlepiej w dziale Bezpieczeństwo

:slight_smile: