Problem z otwarciem pliku GlobalTlk.upk - dialogi z Mass Effect


(Virtus) #1

Witam

 

Program, którego próbuję użyć, to umodel.exe. Działa on z wiersza poleceń. jednak komenda:

C:\Umodel\umodel.exe\C:\GlobalTlk.upk

nie działa - pojawia się komunikat: Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia etykiety woluminu jest niepoprawna.

 

Sama komenda: "C:\Umodel\umodel.exe" działa - pojawiają się komendy, które można użyć, niestety dla mnie to zbyt mało, dlatego proszę o pomoc w sformułowaniu poprawnej komendy.

 

P.S. Program w swoim readme.txt podaje, że Mass Effect jest obsługiwane.

 

Poniżej lista komend, które wyświetla program:

 

UE viewer / exporter

Usage: umodel [command] [options] [ []]

 

          name of package to load, without file extension

           name of object to load

            class of object to load (useful, when trying to load

                    object with ambiguous name)

 

Commands:

    -view           (default) visualize object; when no specified

                    will load whole package

    -list           list contents of package

    -export         export specified object or whole package

    -taglist        list of tags to override game autodetection

    -version        display umodel version information

 

Developer commands:

    -log=file       write log to the specified file

    -dump           dump object information to console

    -pkginfo        load package and display its information

 

Options:

    -path=PATH      path to game installation directory; if not specified,

                    program will search for packages in current directory

    -game=tag       override game autodetection (see -taglist for variants)

    -pkg=package    load extra package (in addition to )

    -obj=object     specify object(s) to load

 

Compatibility options:

    -nomesh         disable loading of SkeletalMesh classes in a case of

                    unsupported data format

    -noanim         disable loading of MeshAnimation classes

    -nostat         disable loading of StaticMesh class

    -notex          disable loading of Material classes

    -nolightmap     disable loading of Lightmap textures

    -sounds         allow export of sounds

    -3rdparty       allow 3rd party asset export (ScaleForm, FaceFX)

    -lzo|lzx|zlib   force compression method for fully-compressed packages

 

Viewer options:

    -meshes         view meshes only

    -materials      view materials only (excluding textures)

    -anim=     specify AnimSet to automatically attach to mesh

 

Export options:

    -out=PATH       export everything into PATH instead of the current directory

 

    -all            export all linked objects too

    -uncook         use original package name as a base export directory

    -groups         use group names instead of class names for directories

    -uc             create unreal script when possible

    -md5            use md5mesh/md5anim format for skeletal mesh

    -lods           export all available mesh LOD levels

    -dds            export textures in DDS format whenever possible

    -notgacomp      disable TGA compression

    -nooverwrite    prevent existing files from being overwritten (better

                    performance)

 

Supported resources for export:

    SkeletalMesh    exported as ActorX psk file or MD5Mesh

    MeshAnimation   exported as ActorX psa file or MD5Anim

    VertMesh        exported as Unreal 3d file

    StaticMesh      exported as psk file with no skeleton (pskx)

    Texture         exported in tga or dds format

    Sounds          file extension depends on object contents

    ScaleForm       gfx

    FaceFX          fxa

    Sound           exported "as is"


(Piotrsobol) #2

spróbuj tak C:\Umodel\umodel.exe -path=PATH C:\GlobalTlk

ewentualnie bez -path=PATH


(Virtus) #3

Niestety nie zadziałało. Oto komunikaty:

 

C:\Documents and Settings\Sławek>C:\Umodel\umodel.exe -path=PATH C:\GlobalTlk

Found 0 game files (0 skipped)

******** C:\GlobalTlk ********

*** ERROR: Unable to open file C:\GlobalTlk

FFileArchive::Open <- FFileReader::FFileReader:C:\GlobalTlk <- UnPackage::UnPack

age:C:\GlobalTlk, ver=100000/0, game=0 <- UnPackage::LoadPackage:C:\GlobalTlk <-

 Main

 

 

C:\Documents and Settings\Sławek>C:\Umodel\umodel.exe -path=PATH

Found 0 game files (0 skipped)

COMMAND LINE ERROR: package name is not specified

Use “umodel” without arguments to show command line help


(Piotrsobol) #4

to powinno zadziałać C:\Umodel\umodel.exe -path=C:\ GlobalTlk


(Virtus) #5

Niestety. Przed GlobalTlk  zlikwidowałem spację, gdyż program mówił, że za dużo plików.

 

Komunikat:

 

C:\Documents and Settings\Sławek>C:\Umodel\umodel.exe -path=C:\GlobalTlk

Found 0 game files (0 skipped)

COMMAND LINE ERROR: package name is not specified

 

Zastanawia mnie ten: Found 0 game files. Przecież plik z dialogami jest skopiowany z gry.


(Piotrsobol) #6

 

Bo nie widzi prawidłowej ścieżki do pliku. To trochę dziwne, że najpierw widzi za dużo plików, potem żadnego… Możesz jeszcze spróbować tak C:\Umodel\umodel.exe -path=C:/ GlobalTlk (zmieniłem ukośnik).


(Virtus) #7

Komunikat:

C:\Documents and Settings\Sławek>C:\Umodel\umodel.exe -path=C:/ GlobalTlk

*** ERROR: Too much unknown files - bad root directory?

RegisterGameFile:C://WINDOWS/inf/prtupg9x.inf <- ScanGameDirectory <- ScanGameDi

rectory <- ScanGameDirectory <- appSetRootDirectory:dir=C:/ <- Main

 

Mógłbyś być tak dobry i sam spróbować go otworzyć? Plik jest mały, ma 1,33 MB. 

Jeśli się zgodzisz, to prześlę Ci go w załączniku maila.


(Piotrsobol) #8

Jesteśmy coraz bliżej rozwiązania problemu :wink: Masz już kilka różnych komunikatów, popróbuj komend pośrednich i na pewno się uda. Tak na marginesie, w pierwszym poście moja druga komenda była trochę inna, niż to napisałeś.


(Virtus) #9

:+) rzeczywiście!

 

C:\Documents and Settings\Sławek>C:\Umodel\umodel.exe C:\GlobalTlk

Detected game root C: (no recurse)

Found 2 game files (10 skipped)

Overrided version 491/1008 -> 491/90

Loading package: GlobalTlk.upk Ver: 491/1008 Engine: 3240 Names: 11 Exports: 2 I

mports: 2 Game: 8002

Specified package(s) has no supported objects

 

 

Co to znaczy?


(Piotrsobol) #10

No i masz kolejny komunikat :-D Teraz na pewno sobie poradzisz :-) Pozdrawiam :?


(Virtus) #11

Proszę nie kpij ze mnie - pojęcia nie mam, co z tym zrobić.


(Piotrsobol) #12

Kpić? Jestem od tego jak najdalszy. W takich sytuacjach, zawsze porównuje się otrzymane komunikaty i wyciąga wnioski. Ty jesteś w sytuacji komfortowej, bo zazwyczaj ma się 2-3 różne komunikaty, w tym przypadku jest koło pięciu. Nie ściągam obcych plików na komputer :frowning:


(Virtus) #13

Taka ogólnikowa wypowiedź nie jest pomocna.