Problem z otwieraniem dysków!

Witam.

Przy próbie otworzenia jakiegokolwiek dysku pojawia się okienko “Otwieranie za pomocą…”

Ostatnio skanowałem cały system Avastem i pousuwałem kilkanaście trojanów. Problem pojawił się zaraz po zeskanowaniu.

Co mam z tym zrobić?

Pozdrawiam.

Daj log z Hijackthis

Pokaż logi:

Przestawiasz w nim Processes na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.

W przypadku restartu w czasie skanowania odznacz Urządzenia oraz Pliki.

(Na Windows Vista i 7 uruchamiamy programy z menu Uruchom jako Administrator… ).

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:56:04, on 2009-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe

C:\WINDOWS\Domino.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\gwum.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\MUltimedia\Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 127.0.0.1:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - D:\MUltimedia\FlashGet universal\ComDlls\bhoCATCH.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Retman\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM…\Run: [ZSSnp211] C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe

O4 - HKLM…\Run: [Domino] C:\WINDOWS\Domino.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Nowe Gadu-Gadu] “D:\MUltimedia\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “D:\MUltimedia\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - Global Startup: gwum.lnk = C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\gwum.exe

O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - D:\MUltimedia\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm

O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - D:\MUltimedia\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {53F6FCCD-9E22-4d71-86EA-6E43136192AB} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {925DAB62-F9AC-4221-806A-057BFB1014AA} - (no file)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

End of file - 7318 bytes

Log z Hijacka.

Dodane 11.11.2009 (Śr) 16:30

http://wklej.org/id/202216/

A tutaj z OTL.

O9 - Extra button: (no name) - {53F6FCCD-9E22-4d71-86EA-6E43136192AB} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {925DAB62-F9AC-4221-806A-057BFB1014AA} - (no file)

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

Zafixuj te wpisy i dalej wykonaj wskazówki które podał deFco247

Nigdy nie wklejaj zawartości logów na forum.

W białe dolne okno Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

Run Fix. Restart, jeśli będzie potrzebny.

Potem log z usuwania oraz nowy log robiony opcją Run Scan.

Pokaż resztę logów.

Jeśli można wiedzieć, co to znaczy “zafixować” ?

Dodane 11.11.2009 (Śr) 16:58

Chodzi o wklejenie i o “Run Fix” ?

Jesli tak to niestety, ale cos sie nie powiodlo…

http://wklej.org/id/202240/

Kopiujesz nie to co trzeba do nie tego narzędzia. :stuck_out_tongue:

skopiuj to co ja zacytowałem i wklej w OTL w taki sposób jak podałem.

Run Fix zrobiony. Log zapisany. Teraz za bardzo nie wiem co to jest ten log z usuwania :slight_smile:

Log z usuwania powstaje tuż po usuwaniu.

Ale usuwania czego? Trojanow?

Wiem ze jestem malo ogarniety, ale niestety nie orientuje sie w tych sprawach :slight_smile: Spróbuj mnie zrozumieć :slight_smile:

Jeszcze nie rozumiesz? ;]

Jak wkleisz skrypt w OTL i klikniesz Run Fix, to zachodzi usuwanie, ewentualny restart.

Po usuwaniu powinien Ci wyskoczyć w notatniku log z usuwania.

Zrób nowy log OTL z opcji Run Scan.

Aha, podsumujmy :smiley:

Wkleilem to do OTL co zacytowales pare postow wczesniej. Kliknąłem Run Fix, i po tym mi wyskoczył Notatnik z logiem z usuwania. Teraz mam skopiować tego loga, wkleić do “Customs…” i kliknąć Run Scan? :stuck_out_tongue:

Bez wklejania niczego zrób nowego loga oraz pokaz tamten log z usuwania.

No i nie obejmuj linków w żadne tagi, bo przez to nie działają.

Z usuwania:

http://wklej.org/id/202304/

I ten nowy:

http://wklej.org/id/202306/

Log wygląda na czysty.

W OTL kliknij CleanUp.

Wykonaj pełny skan Malwarebytes’ Anti-Malware - znalezione obiekty usuń.

Gdy będą wirusy pokaż raport.

Wyczyść rejestr i dysk CCleaner.

Usuń zbędniki z autostartu.

http://wklej.org/id/202390/

Nie usuwałem żadnych wirusów. Zaraz się zabieram za czyszczenie rejestru. Tylko mi jeszcze powiedz o jakie zbędniki chodzi :slight_smile:

Dodane 11.11.2009 (Śr) 19:36

Aha już wiem znalazłem linka :stuck_out_tongue:

Usuń wszystko, co znalazł Malwarebytes’.

Wszystko zrobione tak jak trzeba i teraz pytanie co dalej? Teraz przy otwieraniu partycji uruchamia się “Wyszukiwanie”…

Wykonaj: Start -> uruchom -> regsvr32 /i shell32.dll