Problem z otwieraniem komunikatorow i gier online!


(Michallembicz) #1

witam mam problem od jakiegos czasu nie dzialają mi komunikatory i gry on line np:kurnik ,bilard itp ten problem pojawil sie od 2 tygodni obawiam sie,że to zlosliwy wirus ,albo administrator sieci pozamykal jakies porty ktore odpowiadaja za komunikacje,zrobilem partycje na i zainstalowalem nowy system i jest ok mam pytanie jaki konkretnie może byc tego powód?

dzięki za wszystko :frowning:


(Bbieniol) #2

Wrzuć zestaw logów - HijackThis + Silent Runners


(Michallembicz) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:31:06, on 2006-11-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

D:\Program Files\MaxCrypt2\SysSrvc.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\System32\alg.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

D:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

D:\Program Files\MaxCrypt2\MaxCrypt2.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

c:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\arlena\USTAWI~1\Temp\Rar$EX02.188\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [Outpost Firewall] D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [OutpostFeedBack] D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "D:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Hidder] D:\PROGRA~1\GDATAS~1\SEKRET~1\Hidder.exe /start

O4 - HKLM..\Run: [MaxCrypt2] D:\Program Files\MaxCrypt2\MaxCrypt2.exe

O4 - HKLM..\Run: [jv16PT - Privacy Protector] D:\Program Files\jv16 PowerTools 2006\jv16PT.exe -ExecTask "D:\Program Files\jv16 PowerTools 2006\Tasks_PrivacyProtector\Task.jvb"

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: Open With JPEGCompress - res://D:\Program Files\JPEGCompress\owjc.dll/CONTEXT_HANDLE.HTM

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 2286908280

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Unknown owner - D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe (file missing)

O23 - Service: SysSrvc - Unknown owner - D:\Program Files\MaxCrypt2\SysSrvc.exe

Złączono Posta : 05.11.2006 (Nie) 0:36

przepraszam za brak QUOTE z hijackthisa ale postaram sie nie mylic,i sorki za moja nieobecność :frowning:

dzieki za wszystko


(Bbieniol) #4

Usuń Hijackiem te wpisy:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:


(Michallembicz) #5

dziekuje i zobaczymy czy na starej partycji bedądzialac komunikatory i gry online:)dzieki i pozdro