Problem z otwieraniem linków w ms office


(Rokaro) #1

Mam problem z otwieraniem linków (w Outlooku, Wordzie, w Excelu). Kiedy klikam na link, np. http://www.onet.pl pojawia się komunikat „Operacja została anulowana z powodu ograniczeń nałożonych na ten komputer. Skontaktuj się z administratorem systemu”.

W czym może tkwić problem, co mogę z tym zrobić??

Jeśli link mogę skopiować to już w Excelu nie mogę dostać się do niektórych danych!!


(Atom X) #2

Rokaro czy ty jestes administratorem systemu ? jesli nie , administrator zabronil klikania w hyperlink dla goscia lub konta z ograniczeniami !


(Tomek Zamlynny) #3

:arrow: podaj LOG

:arrow: czy jestes zalogowany na koncie Administratora :?:


(Rokaro) #4

jestem zalogowoany jako administrator!!


(Grzesiek1) #5

A co z logiem ??


(Rokaro) #6
Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 12:32:00, on 19-05-2006 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe 

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE 

C:\WINDOWS\system32\khooker.exe 

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe 

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe 

C:\Program Files\Q-CAM\Q-CAM\Launchpad.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe 

C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OUTLOOK.EXE 

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE 

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe 

C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\system32\khooker.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" --confdir=home 

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe 

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe 

O4 - Global Startup: Launchpad.lnk = ? 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll 

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebAAS.cab 

O16 - DPF: {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} - http://mod.85.pl/avicodex.ocx 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab 

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll 

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe 

O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe (file missing) 

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe 

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Logi obejmuj tagami

Poprawiono

Sdar[/size][/color]

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 22.05.2006 (Pon) 11:30[/size][/color]

co mam zrobić z tym LOGiem, jestem prawie zielony więc pomóżcie! !!