Problem z otwieraniem stron wp.pl


(Chudy 99) #1

Witam mam problemik taki że nieraz jak otwieram nieraz stronki na wp.pl to resetuje mi sie komp skanowałem system przaz adware i nic nie znalazł prosze o sprawdzenie loga.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:24:47, on 2007-09-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\Labtec\Desktop\V5.1\moffice.exe

C:\Program Files\Labtec\Desktop\V5.1\kbdap32a.exe

C:\Program Files\Labtec\Desktop\V5.1\MOUSE32A.EXE

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\MAILFR~1\mantispm.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsxlive.net

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsxlive.net

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {2E9D4C81-9F27-4c14-B804-7B0F6BC88A4F} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMax] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Labtec\Desktop\V5.1\moffice.exe

O4 - HKLM..\Run: [OFFICEKB] C:\Program Files\Labtec\Desktop\V5.1\kbdap32a.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E063ADC5-05FE-4C1E-9C75-ABF713F3FD8D}: NameServer = 212.85.112.32,193.110.121.20

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MSSQL$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlservr.exe (file missing)

O23 - Service: NBService - Unknown owner - E:\programy\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe (file missing)

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XII\Win32\RpcDataSrv.exe (file missing)

O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XII\RpcSandraSrv.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SQLAgent$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlagent.EXE (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--

End of file - 7728 bytes


(jessica) #2

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

To pewnie sam instalowałeś, ale to nie był dobry pomysł.

Oczywiście wybór pozostawiam tobie. Jeśli zechsz usunąć tę usługę, to:

>>Start >>> Uruchom >>> wybierz (lub wpisz) cmd >> zastosować te komendy (po każdej wciśnij "ENTER"):

Nic tu więcej podejrzanego nie ma, zresztą nie sądzę, by Twoje problemy miały jakiś związek z "wirusami".

Jeśli jednak dalej tak uważasz, to możesz dać jeszcze log z DeckardsSS (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

jessi