Problem z otwieraniem zdjęć!


(Psembol) #1

Mój problem polega na tym że automatycznie zdjęcia są otwierane przez NERO PHOTO !!


(ziggurad) #2

Kliknij prawym, otwórz za pomocą... Wybierz coś w stylu Wybierz program domyślny otworzy Ci się okno z różnymi programami, zaznacz domyślną przeglądarkę obrazów Windows i gdzieś zaznacz dzioba żeby była domyślną przeglądarką... :slight_smile:

Nazwy mogą się trochę różnić bo dokładnie nie pamiętam :wink:


(Psembol) #3

Dzieki !