Problem z Outlook Express -nie można otworzyć

Witam

mam problem z Outlook Express , przy próbie otwarcia wyskakuje mi komunikat ,że ,Nie można uruchomić Outlook Express ponieważ biblioteka MSOE.DLL nie może zostać załadowana " ostatnio były sprawdzane logi , i niby było OK , bo działało wszystko , dopiero dziś coś padło , czy da się coś z tym zrobić ? Na wszelki wypadek przesyłam logi z Hijacka.Dodam ,że szukałam na google i na forum i nie znalazłam nic co by pasowało do problemu.pozdrawiam

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:28:42, on 07-01-09

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KRN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HIDSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KUI.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\IGFXTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HKCMD.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\HP\HP SOFTWARE UPDATE\HPWUSCHD2.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\GPG\GNUPT\GPGRELAY\GPGRELAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [url=http://www.onet.pl/]http://www.onet.pl/[/url]

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YT.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YT.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\SYSTEM\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\SYSTEM\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Transparent] Trans.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [NOD32kernel] "C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [Hidserv] Hidserv.exe run

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: GPGRelay.lnk = C:\gpg\GnuPT\GPGRelay\GPGRelay.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

Proszę poprawić znaczniki w logu

Oj nieładnie oszukiwać… :slight_smile:

Ja też szukałem (fakt, że miałem łatwo, bo zaznaczyłem to co napisałeś i przeciągnąłem w dół :slight_smile: ) i pierwszy z góry:

http://support.microsoft.com/kb/296512/pl

wysyłam ponownie z Hijacka i jeszcze z Silent Runners

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:54:15, on 07-01-09

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KRN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HIDSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KUI.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\IGFXTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HKCMD.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\HP\HP SOFTWARE UPDATE\HPWUSCHD2.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\GPG\GNUPT\GPGRELAY\GPGRELAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE

C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YT.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YT.DLL

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\SYSTEM\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\SYSTEM\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [Transparent] Trans.exe

O4 - HKLM…\Run: [stillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [NOD32kernel] “C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [Hidserv] Hidserv.exe run

O4 - HKLM…\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - Startup: GPGRelay.lnk = C:\gpg\GnuPT\GPGRelay\GPGRelay.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

Silent Runners

“Silent Runners.vbs”, revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows 98

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“Gadu-Gadu” = ““C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray” [“Gadu-Gadu S.A.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“ScanRegistry” = “C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun” [MS]

“TaskMonitor” = “C:\WINDOWS\taskmon.exe” [MS]

“SystemTray” = “SysTray.Exe” [MS]

“LoadPowerProfile” = “Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme” [MS]

“Zasobnik systemowy” = “SysTray.Exe” [MS]

“nod32kui” = ““C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE” ["Eset "]

“Cmaudio” = “RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd” [MS]

“IgfxTray” = “C:\WINDOWS\SYSTEM\igfxtray.exe” [“Intel Corporation”]

“HotKeysCmds” = “C:\WINDOWS\SYSTEM\hkcmd.exe” [“Intel Corporation”]

“Transparent” = “Trans.exe” [null data]

“StillImageMonitor” = “C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE” [MS]

“HP Software Update” = “C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe” [“Hewlett-Packard Co.”]

“WinampAgent” = “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\ {++}

“LoadPowerProfile” = “Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme” [MS]

“SchedulingAgent” = “mstask.exe” [MS]

“NOD32kernel” = ““C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe”” ["Eset "]

“Hidserv” = “Hidserv.exe run” [MS]

“KB891711” = “C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE” [MS]

Złączono Posta : 09.01.2007 (Wto) 13:53

tak nieładnie , tylko mi się to nie pokazało , niewiem dlaczego , gdybym to znalazła to bym nie zawracała wam głowy :stuck_out_tongue:

Złączono Posta : 09.01.2007 (Wto) 14:12

wynika z tego , że mam go odinsalować i zainsalować ponownie tyle ,że ja chcę tego uniknąć :frowning:

Silenta całego wrzuć, ta część oraz log z hjt - ok :wink:

Btw > korzystanie z google leży i kwiczy. Jak już ruszy serwer se, to wejdź w linka podanego przez picasso w tym temacie, to jest kopia z gógla.

No tak zrobiłam to wszystko już wcześniej i nie pomogło , dlatego pisałam , natomiast pojawił się drugi komunikat -nie może zostać uruchomiony , ponieważ nie można znaleźć biblioteki MSOERES.DLL.Być może program nie został poprawnie zainstalowany . I co teraz ?