Problem z panelem w php fusion! Pilne!


(Budziszinho) #1

No więc chcę dodać panel w php fusion,lecz gdy dodaje taki kod :