Problem z pętlą w c++


(Bzdenbartek) #1

Cześć.

Smaruję kalkulator w C++ i wszystko jest ok, tylko nie działa mi pętla, która ma za zadanie powtarzać dane działanie, lub wracać do "menu".

Mam taki oto kod i zapętla się na razie samo dodawanie 3 razy a później kończy się. Co z tym zrobić? I jaką instrukcję wpisać w else, żeby wychodziło do stanu początkowego (wybór działań)?

{

  double a, b, w;

  int d, p;

  cout<<" KALKULATOR"<
  cout<<" ****************"<
  cout<<"Wybierz dzialanie:"<
  cout<<"1. Dodawanie"<
  cout<<"2. Odejmowanie"<
  cout<<"3. Mnozenie"<
  cout<<"4. Dzielenie"<
  cout<<"0. KONIEC"<
  cin>>d;


  switch(d)

  {

      case 1:

      cout<<"Podaj pierwszy składnik: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj drugi składnik: "<
      cin>>b;

      w = a + b;

      cout<
      cout<<"Czy chcesz powtorzyc dzialanie?"<
      cout<<"1. Tak"<
      cout<<"2. Nie"<
      cin>>p;

      if (p==1)

      {cout<<"Podaj pierwszy składnik: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj drugi składnik: "<
      cin>>b;

      w = a + b;

      cout<
      cout<<"Czy chcesz powtorzyc dzialanie?"<
      cout<<"1. Tak"<
      cout<<"2. Nie"<
      cin>>p;}

      else

     break;
      case 2:

      cout<<"Podaj odjemna: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj odjemnik: "<
      cin>>b;

      w = a - b;

      cout<
      break;


      case 3:

      cout<<"Podaj pierwszy czynniki: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj drugi czynnik: "<
      cin>>b;

      w = a * b;

      cout<
      break;


      case 4:

      cout<<"Podaj dzielna: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj dzielnik: "<
      cin>>b;

      w = a / b;

      cout<
      break;


      case 0:

      return EXIT_SUCCESS;

  }      system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

[/code]

(Razi) #2

Pytanie czy powtórzyć umieść za Switchem.

A cały kod zamieść w pętli do while


(Sawyer47) #3

Otocz to co chcesz aby się powtarzało pętlą while (true) { ... }.


(Bzdenbartek) #4

Nie działa do końca. Tu jest ok, ale co jeżeli chce powtórzyć inne działanie niż dodawanie?


(Fordmtonly) #5

Tak jak zaproponował nr47: otocz to co chcesz pętlą nieskończoną.

Tak na oko wychodzi że chcesz otoczyć to:

cout<<" KALKULATOR"<
  cout<<" ****************"<
  cout<<"Wybierz dzialanie:"<
  cout<<"1. Dodawanie"<
  cout<<"2. Odejmowanie"<
  cout<<"3. Mnozenie"<
  cout<<"4. Dzielenie"<
  cout<<"0. KONIEC"<
  cin>>d;


  switch(d)

  {

      case 1:

      cout<<"Podaj pierwszy składnik: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj drugi składnik: "<
      cin>>b;

      w = a + b;

      cout<
      cout<<"Czy chcesz powtorzyc dzialanie?"<
      cout<<"1. Tak"<
      cout<<"2. Nie"<
      cin>>p;

      if (p==1)

      {cout<<"Podaj pierwszy składnik: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj drugi składnik: "<
      cin>>b;

      w = a + b;

      cout<
      cout<<"Czy chcesz powtorzyc dzialanie?"<
      cout<<"1. Tak"<
      cout<<"2. Nie"<
      cin>>p;}

      else

     break;


      case 2:

      cout<<"Podaj odjemna: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj odjemnik: "<
      cin>>b;

      w = a - b;

      cout<
      break;


      case 3:

      cout<<"Podaj pierwszy czynniki: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj drugi czynnik: "<
      cin>>b;

      w = a * b;

      cout<
      break;


      case 4:

      cout<<"Podaj dzielna: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj dzielnik: "<
      cin>>b;

      w = a / b;

      cout<
      break;


      case 0:

      return EXIT_SUCCESS;

  } [/code]
a ten kawałek to bym wyrzucił ze switcha i zostawił za każdym razem powrót do menu głównego:

[code] cout<<"Czy chcesz powtorzyc dzialanie?"< cout<<"1. Tak"< cout<>p;}
ale jak się uprzesz że jednak chcesz to zostawić to proponuję na menu główne IFa np coś mniej więcej takiego:

if(p==2 || p==0)

a to wywal:

if (p==1)

      {cout<<"Podaj pierwszy składnik: "<
      cin>>a;

      cout<<"Podaj drugi składnik: "<
      cin>>b;

      w = a + b;

      cout<
      cout<<"Czy chcesz powtorzyc dzialanie?"<
      cout<<"1. Tak"<
      cout<<"2. Nie"<
      cin>>p;}

      else[/code]
i zmienić inicjalizację p na początku na np wartość 0:

[code]int p=0;

Jakoś tak mniej więcej :wink: Nie mam czasu pisać całego kodu więc sam to sklej jakoś ;p

a w skrócie powinno zadziałać to tak:

p na początku zainicjalizowane na 0 zapewni nam wyświetlenie menu co najmniej raz. Potem menu wyświetli się nam tylko wtedy jak do p przypiszemy 2. W innym przypadku (p==1) menu się nie wyświetli i wartość d pozostanie ta sama i dzięki temu powtórzy się ostatnie działanie.