Problem z php


(Seba208) #1

(Asterisk) #2

Oczywiście masz konto komercyjne ?


(adpawl) #3

Język: pl.gif

href='kalkulator_it.php' it.gif

href='kalkulator_de.php' de.gif

href='kalkulator_es.php' es.gif

href='kalkulator_gb.php' gb.gif

href='kalkulator_ro.php' ro.gif


(Seba208) #4

to co mam wreście wstawić ba zabardzo niewiem


(adpawl) #5

i