Problem z plikami .reg


(Die Eye) #1

Witam, mam następujący problem: kiedy próbuje uruchomić pliczek .reg z wpisami do rejestru za każdym rezem wyskakuje błąd

Nie można zaimportować E:\tv.reg: błąd przy dostępie do rejestru

Jakie może być jego rozwiązanie? Z góry dziękuje za pomoc


(El Presidento) #2

Podaj dokładny komunkat tego błedu.

Powinna pomóc naprawa rejestru:

http://support.microsoft.com/?scid=kb;p ... sid=global


(Piotr P.) #3

Jesli jest zablokowany edytor rejstru, to go odblokuj:

Skopiuj do notatnika to co jest zawarte pomiedzy liniami ------


; Aby odblokować edytor Rejestru - Regedit należy zaznaczyć

; plik inf w eksploratorze, otworzyć menu kontekstowe pliku

; (prawy klawisz myszy lub Shift+F10)

; i wybrać opcję "Zainstaluj"

; © Copyright 2004

; by Piotr Palusiński

[version]

signature="$CHICAGO$"

[DefaultInstall]

DelReg = Del_DisableRegistryTools.Reg

[Del_DisableRegistryTools.Reg]

HKCU,%Location%,DisableRegistryTools

HKCU,%Location%,DisableRegedit

HKLM,%Location%,DisableRegistryTools

HKLM,%Location%,DisableRegedit

[strings]

Location="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"


Zapisz jako plik o rozszerzeniu *.inf, np. o nazwie odblokuj.inf

Teraz kliknij prawa myszka na ten plik i z menu kontekstowego wybierz

"Zainstaluj"

Rejestr masz odblokowany.

lub zaloguj się jako Administrator:

Menu Start -> Uruchom -> gpedit.msc -> Konfiguracja użytkownika ->

Szablony administracyjne -> System -> Zapobiegaj dostępowi do narzędzi

edycji rejestru (Wyłączyć)

  1. Wstaw/ popraw w rejestrze:

HKEY_CLASSES_ROOT.reg

Domyslna= regfile

HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command

Domyslna= regedit.exe "%1"

HKEY_CLASSES_ROOT\regedit\shell\open\command

Domyslna= regedit.exe %1


(Die Eye) #4

Właśnie dokładnie taki jak jest w 1 poscie i mam SP2

Nie działają oba sposoby


(Piotr P.) #5

Wiec nadaj sobie prawa do tej galezi/klucza itd..


(Tomek Zamlynny) #6

start-> uruchom-> CMD

gdzie przechodzisz do miejsca do pliku za pomoca CD