Problem z plikami .WMA


(Bober_) #1

Witajcie.

Wczoraj na osiedlu zabrakło prądu na około sekundę. W tym czasie komputer zdążył się wyłączyć. Gdy próbowałem go włączyć okazało się że nic z tego... po dziesięciu minutach odpoczynku wrócił do życia z problem "nie można odnaleźć systemu windows". Uporałem się z tym odrestaurowując moje 2000.

Jedynym problem to to, że od tego czasu nie mogę odtwarzać plików WMA

Foobar wyświetla takie coś

Illegal operation:

Code: C0000005h, flags: 00000000h, address: FFBADD11h

Access violation, operation: read, address: FFBADD11h

Call path:

playback_process entry=>input/open=>input_entry::g_open_for_decoding

This is the first crash logged by this instance.

Access violation, operation: read, address: FFBADD11h

Stack (0685E7C8h):

0685E7A8h: 00000000 00000000 0012F7A0 0000000A

0685E7B8h: 0000040B 00654BC8 0012F794 77E11D0A

0685E7C8h: 004966C3 77E876B3 00000000 004966F4

0685E7D8h: 77E876B3 0685E908 00496819 00000009

0685E7E8h: 00000001 0685E908 00496881 0685E908

0685E7F8h: 0049FE45 00000001 0685E908 0685F510

0685E808h: 0685E844 00499640 0685E908 0685F510

0685E818h: 0685E928 0685E8E0 004CD7C4 00000000

0685E828h: 00000000 00000000 00000001 0685E908

0685E838h: 0685F510 00000001 004CD7C4 0685E868

0685E848h: 77F8E440 0685E908 0685F510 0685E928

0685E858h: 0685E8E0 0685ECC4 77F8E639 0685F510

0685E868h: 0685E8F0 77F8E4DB 0685E908 0685F510

0685E878h: 0685E928 0685E8E0 004A8BD8 0685EC1C

0685E888h: 0685EC84 0685E908 7FFDAC18 0013279C

0685E898h: 00132718 770F02A0 7FFDABF8 00000000

0685E8A8h: 00131F38 00131F74 0685EB88 77FCF0A8

0685E8B8h: 77F86BE3 0685EBEE 00131F64 00131FBE

0685E8C8h: 77EDC2B4 0685EE6C 00000000 74FB0278

0685E8D8h: 74FB0280 00000000 0685F3E8 06860000

Registers:

EAX: FFBADD11, EBX: 0685F510, ECX: 0685E85C, EDX: 77FCF348

ESI: 77E80000, EDI: 000000B6, EBP: 0685E808, ESP: 0685E7C8

Unable to identify crash location

Loaded modules:

foobar2000 loaded at 00400000h - 004F3000h

ntdll loaded at 77F80000h - 77FFD000h

COMCTL32 loaded at 77B50000h - 77BD9000h

GDI32 loaded at 77F40000h - 77F7C000h

KERNEL32 loaded at 77E80000h - 77F3B000h

USER32 loaded at 77E10000h - 77E75000h

ADVAPI32 loaded at 77DB0000h - 77E0D000h

RPCRT4 loaded at 770F0000h - 77161000h

SHLWAPI loaded at 77C70000h - 77CBA000h

SHELL32 loaded at 77560000h - 777AA000h

ole32 loaded at 77A50000h - 77B45000h

shared loaded at 10000000h - 10029000h

COMDLG32 loaded at 76AE0000h - 76B1D000h

MSVCRT loaded at 78000000h - 78046000h

MSCTF loaded at 60000000h - 60045000h

IKEYRFK8 loaded at 009F0000h - 009FD000h

foo_albumlist loaded at 00A10000h - 00A57000h

OLEAUT32 loaded at 779B0000h - 77A4B000h

foo_cdda loaded at 00E80000h - 00EB5000h

foo_converter loaded at 00ED0000h - 00F39000h

foo_custominfo loaded at 00F50000h - 00FD5000h

foo_cwb_hooks loaded at 00FF0000h - 01025000h

foo_dsp_std loaded at 01040000h - 01081000h

foo_input_std loaded at 010A0000h - 011B8000h

foo_lyricsdb loaded at 011D0000h - 011FF000h

WININET loaded at 76BB0000h - 76C24000h

foo_prettypop loaded at 01210000h - 0125D000h

MSVCR80 loaded at 78130000h - 781CB000h

msvcm80 loaded at 7C4C0000h - 7C53D000h

mscoree loaded at 79000000h - 79045000h

mscorwks loaded at 79E70000h - 7A3D1000h

mscorlib.ni loaded at 790C0000h - 79BA8000h

mscorjit loaded at 79060000h - 790B3000h

rsaenh loaded at 7CA00000h - 7CA23000h

USERENV loaded at 77C10000h - 77C6F000h

CRYPT32 loaded at 773F0000h - 77467000h

MSASN1 loaded at 773E0000h - 773F0000h

foo_rgscan loaded at 03830000h - 03878000h

foo_run loaded at 03890000h - 038BB000h

foo_uie_albumart loaded at 038D0000h - 0390C000h

gdiplus loaded at 4EC50000h - 4EDF3000h

foo_uie_albumlist loaded at 03930000h - 0396F000h

foo_uie_lyrics loaded at 03980000h - 039DE000h

WINMM loaded at 77520000h - 77551000h

foo_uie_lyrics_panel loaded at 03A70000h - 03AD8000h

foo_uie_single_column_playlist loaded at 03AF0000h - 03B3A000h

MSVCP80 loaded at 7C420000h - 7C4A7000h

foo_uie_trackinfo_mod loaded at 03B40000h - 03B97000h

foo_ui_columns loaded at 03BA0000h - 03C3B000h

foo_ui_panels loaded at 03C50000h - 03D2E000h

IMM32 loaded at 75E00000h - 75E1A000h

foo_ui_std loaded at 03D40000h - 03D96000h

version loaded at 777F0000h - 777F7000h

LZ32 loaded at 75950000h - 75956000h

msctf.dll loaded at 04200000h - 04203000h

System.ni loaded at 7A440000h - 7ABFE000h

System.Drawing.ni loaded at 7ADE0000h - 7AF74000h

System.Windows.Forms.ni loaded at 7AFD0000h - 7BC56000h

Gdiplus loaded at 70D00000h - 70E91000h

dciman32 loaded at 72830000h - 72836000h

Msimg32 loaded at 6B1D0000h - 6B1D5000h

Amhooker loaded at 04500000h - 0450D000h

DSOUND loaded at 75540000h - 7558D000h

wdmaud loaded at 77510000h - 77519000h

msacm32 loaded at 773B0000h - 773B8000h

MSACM32 loaded at 773C0000h - 773D3000h

ksuser loaded at 6CDD0000h - 6CDD4000h

WS2_32 loaded at 74FC0000h - 74FD3000h

WS2HELP loaded at 74FB0000h - 74FB8000h

imagehlp loaded at 77920000h - 77943000h

DBGHELP loaded at 72990000h - 729BD000h

Stack dump analysis:

Address: 004966C3h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 77E876B3h, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 004966F4h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 77E876B3h, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 00496819h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 00496881h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 0049FE45h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 00499640h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004CD7C4h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004CD7C4h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 77F8E440h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F8E639h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F8E4DBh, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 004A8BD8h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 770F02A0h, location: "RPCRT4", loaded at 770F0000h - 77161000h

Address: 77FCF0A8h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F86BE3h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77EDC2B4h, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 74FB0278h, location: "WS2HELP", loaded at 74FB0000h - 74FB8000h

Address: 74FB0280h, location: "WS2HELP", loaded at 74FB0000h - 74FB8000h

Address: 77FA0316h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77E9E8BBh, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 0047937Ah, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 77E1711Fh, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 009F10D2h, location: "IKEYRFK8", loaded at 009F0000h - 009FD000h

Address: 010E777Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 77E9E8BBh, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 0047937Ah, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 77E1711Fh, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 009F10D2h, location: "IKEYRFK8", loaded at 009F0000h - 009FD000h

Address: 77E12BCCh, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77B5B971h, location: "COMCTL32", loaded at 77B50000h - 77BD9000h

Address: 77E12B84h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77E12B94h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77FA02FFh, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77B5B971h, location: "COMCTL32", loaded at 77B50000h - 77BD9000h

Address: 77E12B99h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77E12C90h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77E5A160h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77B52CA0h, location: "COMCTL32", loaded at 77B50000h - 77BD9000h

Address: 77B5C67Ch, location: "COMCTL32", loaded at 77B50000h - 77BD9000h

Address: 77E11EC5h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77B5BED5h, location: "COMCTL32", loaded at 77B50000h - 77BD9000h

Address: 03C21238h, location: "foo_ui_columns", loaded at 03BA0000h - 03C3B000h

Address: 77E1711Fh, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 009F10D2h, location: "IKEYRFK8", loaded at 009F0000h - 009FD000h

Address: 77E17CCDh, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77E11D0Ah, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77E9E8BBh, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 0117C2A0h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0117C2A0h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 77F82B95h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F83608h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 0115518Ah, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010E77A4h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 01162BB7h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010E777Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0116054Eh, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010E777Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 01160255h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C41Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 011622B6h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C41Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010E777Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C408h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C3F8h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 011620AAh, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010E777Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 01154C80h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 7A17459Dh, location: "mscorwks", loaded at 79E70000h - 7A3D1000h

Address: 0116263Ah, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C41Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C41Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0116299Eh, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C41Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C3F8h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 01162B83h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C41Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 01160245h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C41Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0118C41Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 77F8E440h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F8E639h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F8E4DBh, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 01167F98h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 77F82B95h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F83920h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77FCB740h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F82B95h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F86C00h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F8827Ch, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F88298h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77FA0316h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77E9E8BBh, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 0047937Ah, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 77E1711Fh, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 009F10D2h, location: "IKEYRFK8", loaded at 009F0000h - 009FD000h

Address: 77E9E8BBh, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 0047937Ah, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 77E1711Fh, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 009F10D2h, location: "IKEYRFK8", loaded at 009F0000h - 009FD000h

Address: 77E12BCCh, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77B5B971h, location: "COMCTL32", loaded at 77B50000h - 77BD9000h

Address: 77E12B84h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77E12B94h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77FA02FFh, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77B5B971h, location: "COMCTL32", loaded at 77B50000h - 77BD9000h

Address: 77E12B99h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77E12C90h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77E5A160h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77B52CA0h, location: "COMCTL32", loaded at 77B50000h - 77BD9000h

Address: 77B5C67Ch, location: "COMCTL32", loaded at 77B50000h - 77BD9000h

Address: 77E11EC5h, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77B5BED5h, location: "COMCTL32", loaded at 77B50000h - 77BD9000h

Address: 03C21238h, location: "foo_ui_columns", loaded at 03BA0000h - 03C3B000h

Address: 77E1711Fh, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 009F10D2h, location: "IKEYRFK8", loaded at 009F0000h - 009FD000h

Address: 77E17CCDh, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77E11D0Ah, location: "USER32", loaded at 77E10000h - 77E75000h

Address: 77E9E8BBh, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 0115138Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0110660Dh, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010AD0E3h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010A6E1Eh, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0116655Bh, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010A6DCFh, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0115518Ah, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 01107EA0h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 77F8A4FCh, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77E87774h, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 77E8EB42h, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 77F82B95h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F83608h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 011512B6h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0117C288h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 77EA1856h, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 77E89F38h, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 77E88489h, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 0117C288h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0117D044h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0117CFF4h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0117DD18h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010E777Ch, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 77AA1AC1h, location: "ole32", loaded at 77A50000h - 77B45000h

Address: 77A7FF96h, location: "ole32", loaded at 77A50000h - 77B45000h

Address: 77B33938h, location: "ole32", loaded at 77A50000h - 77B45000h

Address: 77AA1D2Bh, location: "ole32", loaded at 77A50000h - 77B45000h

Address: 77A7FEBCh, location: "ole32", loaded at 77A50000h - 77B45000h

Address: 0117DD50h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 77E873A1h, location: "KERNEL32", loaded at 77E80000h - 77F3B000h

Address: 77A7FDA6h, location: "ole32", loaded at 77A50000h - 77B45000h

Address: 77A7FDB8h, location: "ole32", loaded at 77A50000h - 77B45000h

Address: 77B33FA8h, location: "ole32", loaded at 77A50000h - 77B45000h

Address: 01167F98h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010E9F3Eh, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 0117C2A0h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 01167C38h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010E9C48h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 01167C38h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010E9850h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 011681ABh, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 010E9544h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 011A4FE0h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 01167C38h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 00481781h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004805B6h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004805D3h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004DE608h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 01000000h, location: "foo_cwb_hooks", loaded at 00FF0000h - 01025000h

Address: 011A48D0h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 004C7134h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 0047412Dh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004A8BD8h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 00480B3Bh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 011A4FE0h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 004DE608h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 77F82B95h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 77F83608h, location: "ntdll", loaded at 77F80000h - 77FFD000h

Address: 004C713Ch, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 011A4FE0h, location: "foo_input_std", loaded at 010A0000h - 011B8000h

Address: 004A8C28h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 00480622h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004A8C88h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 0048AAF7h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 00403A5Ah, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004AA2FBh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 0048A87Eh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004AA330h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 0044224Ch, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004AC882h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 00442C90h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 004ACE38h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Address: 00445C04h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 004F3000h

Version info:

foobar2000 v0.9.4.5

UNICODE

Windows 5.0

Additional info:

Lyrics panel 0.34.1 (foo_uie_lyrics_panel)

Lyric Show Panels 0.3.0.0 (foo_uie_lyrics)

Standard DSP array 1.0 (foo_dsp_std)

foo_custominfo 0.1.2 (foo_custominfo)

ReplayGain Scanner 2.0.2 (foo_rgscan)

WMA Decoder 1.1 (foo_input_std)

cwbowron's title format hooks 1.1.0beta Dec 1 2006 - 13:47:34

Album list panel 0.2.1 beta 4 (foo_uie_albumlist)

CD Audio Decoder 2.1.1 (foo_cdda)

Converter 1.0.1 (foo_converter)

Default User Interface 0.9acc (foo_ui_std)

Run services 0.3.2 (foo_run)

Panels UI 0.10.2 beta Apr 23 2007 - 15:31:44

Track info panel mod 0.8.0 beta Dec 6 2006 - 14:21:24

foobar2000 core 0.9.4.5 (Core)

Album List 3.2.0 (foo_albumlist)

foo_lyricsdb 0.0.7 beta 5 (foo_lyricsdb)

Single Column Playlist Display 0.5.4 beta Nov 24 2006 - 21:31:48

FLAC Decoder 1.1.0 (foo_input_std)

Pretty Popup 1.2.3 (foo_prettypop)

Columns UI 0.1.3 beta 1v5 (foo_ui_columns)

Album Art Panel 0.2.6 (foo_uie_albumart)

Standard Input Array 1.0 (foo_input_std)

czy wie ktoś co jest przyczyną ?

A właśnie. WM player również nie odtwarza WMA, z kolei Subedit oraz SMplayer dają sobie rade... próbowałem kodeki instalować ale nadal nic. Foobara też przeinstalowałem.

Dziękuje pozdrawiam


(system) #2

może przywracanie systemu zrób do momentu w którym komp dobrze działał