Problem z pobieraniem plików z youtube w Google Chrome


(gumiok) #1

Wie ktoś jak wyłączyć dodawanie do nazwy pliku pobranego z youtube formatu pliku i nick autora filmiku ?