Problem z podłączeniem MP4 playera


(matfeusz) #1

zainstalowałeś (jeśli masz) oprogramowanie do odtwarzacza?

Podaj dokładny model.