Problem z pojawiającym sie reklamiarzem Win32-Adam-094(ADW)

Wiam ,tak jak napisałem w temacie co chwilę pojawia sie mi na komp. komunikat skanera o wykryciu wirusa Reklamiarza Win 32-Adam -094 ,więc prosze o sprawdzenie poniższego loga Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:38:53, on 2006-07-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Mouse Driver\Mouse Driver\3.5\MOUSE32A.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\SecuritySuite.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\KUPIEC\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.969\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {4A0B0EF4-C1E9-B83E-956D-65DC50DD460F} - zantu.dll (file missing)

O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Mouse Driver\Mouse Driver\3.5\MOUSE32A.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Explorer 2238] C:\DOCUME~1\KUPIEC\USTAWI~1\Temp\4144\explorer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysEntry] srbho.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserSp1] gabber.exe

O4 - HKLM\..\Run: [orhen.exe] C:\WINDOWS\system32\orhen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [License Manager] "C:\Program Files\License_Manager\license_manager.exe " /silent

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\WINDOWS\system32\vxgame6.exe3072.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KillAndClean] "C:\Program Files\KillAndClean\KillAndClean.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Trayz] prgsys0984.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ssweeper] SetupExeDll.exe

O4 - HKCU\..\Run: [runload32] prgsys0984.exe

O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D2B349DB-15E9-404F-A437-5E11B89E73C1}: NameServer = 85.255.116.69,85.255.112.91

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F6974945-4132-4525-8EF1-256D0DDE3E24}: NameServer = 85.255.116.69,85.255.112.91

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.69 85.255.112.91

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{17DA9109-1D46-4D36-83CF-DCE8201C20DC}: NameServer = 85.255.116.69,85.255.112.91

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.69 85.255.112.91

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.69 85.255.112.91

O21 - SSODL: DCOM Server - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304BB8C34} - (no file)

O21 - SSODL: DCOM Server 2238 - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304BB2238} - C:\DOCUME~1\KUPIEC\USTAWI~1\Temp\4144\explorer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Ściągnij Windows Woorms Door Cleaner, odpal>>>zmień wszystkie znaczki z disable na enable>>>po użyciu narzedzia wymagany jest reset kompa.

W dodaj usuń odinstalowujesz wszystko co będzie z tego syfu:

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners

Puścić w ruch fixwareout i pokazać raport

hijack czysty

Złączono Posta : 22.07.2006 (Sob) 18:40

Otwórz notanik i wklej:

Plik>>>zapisz jako>>zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki>>>zapisz pod nazwą FIX.BAT i uruchom w trybie awaryjnym

nowy log z fixwareout

Daj nowy log z Silent Runners.

a po jakiego czorta silent runners ? jest czysty, miał być raport z fixwareout

Musisz to wykonać w trybie awaryjnym:

ehh

Ściągnij Gmer’a, przejdź do zakładki CMD i wklej:

W zakładce procesy wybierasz zabij wszystko, powrót do cmd i daj uruchom. Restart i nowy log.

Mam nadzieję że chodziło o nowy log HijackThis bo ja już się pogubiłem w tym wszystkimLogfile of HijackThis v1.99.1

Czysto.

Jeśli tak to WIELKIE DZIĘKI za pomoc ,bo bez was nie dałbym rady .POzdrawiam

niestety nie chodziło o logi hijackthis i silent runners, cały czas pracowaliśmy z fixwarout i mówiłem, że tamte są niepotrzebne. Jesli wykonałeś wszystko tak jak mówiłem to powinno zniknąć. Ale jeśli chcesz być pewny to wklej loga z fixwareout.

Witam ,czy tego loga mam zrobić też w trybie awaryjnym ???

a po co ? zrób w normalnym

teraz mogę powiedzieć, że jest “czysto”.