Problem z polaczeniami, prosze sprawdzic log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 

Scan saved at 23:09:59, on 2007-10-16 

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) 

Boot mode: Normal 


Running processes: 

C:\C\System32\smss.exe 

C:\C\system32\winlogon.exe 

C:\C\system32\services.exe 

C:\C\system32\lsass.exe 

C:\C\system32\svchost.exe 

C:\C\System32\svchost.exe 

C:\C\Explorer.EXE 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 

C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE 

C:\C\AGRSMMSG.exe 

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

C:\C\System32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe 

C:\Program Files\Klik Online\KlikOnline.exe 

C:\C\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 

C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe 

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe 

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bramkasms.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll 

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\C\System32\msdxm.ocx 

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\C\System32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background 

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Klik Online] "C:\Program Files\Klik Online\KlikOnline.exe" /tray 

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\C\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') 

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\C\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') 

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\C\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') 

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\C\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\C\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\C\web\related.htm 

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com 

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl 

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab 

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab 

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/poker_2_0_0_49.cab 

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/slots70_2_0_0_35.cab 

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe 

O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe 

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe 

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe 

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE 

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe 

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe 


-- 

End of file - 5161 bytes

Nie wiem dlaczego ale nic nie moze sie polaczyc z internetem (komunikatory: gg, tlen, skype, gry: KlikOnline, inne programy) jedynie internet explorer dziala normalnie. Na tym komputerze zainstalowane sa 2 systemy, na tym 2 systemie nie da sie nawet ustanowic polaczenia internetowego. Komputer dostalem od kolezanki i nie chce robic formatowania dysku ani reinstalacji systemu. Wydaje mi sie ze cos blokuje te polaczenia ale nie wiem co, jestem laikiem w tych sprawach prosze o szybka pomoc, pozdrawiam.