Problem z poleceniem chkdsk


(Alden Jone) #1

Kiedy w wierszu poleceń (cmd) wpisuje polecenie ckhdsk wyskakuje mi komunikat: Odmowa dostępu z powodu niewystarczających uprawnień. Musisz wywołać to narzędzie przy uruchomionym trybie podniesionych uprawnień. Nie mam bladego pojęcia jak można to naprawić.

Żeby było śmieszniej, kiedy uruchamiam to z katalogu C:\Windows\system32\cmd jako administrator to ta opcja działa. Komunikat pojawia się gdy cmd uruchamiam za pomocą polecenia uruchom.


(Łukash) #2

Ppm na cmd>>uruchom jako admin,podnieść uprawnienia możesz komendami opisanymi tu ,na samym dole.


(Kolmar) #3

Można utworzyć plik o rozszerzeniu BAT, który znacznie uprości uruchamianie tego oraz wiele innych narzędzi windows.

W notatniku tworzymy wpis:

runas /savecred /user:NAZWA_KOMPA\Administrator cmd.exe

...i zapisujemy jako plik *.BAT.

Tak stworzony plik można przekonwertować do pliku wykonywalnego EXE. Do tego celu można użyć narzędzia Bat To Exe Converter.

Więcej informacji znajdziesz tutaj - viewtopic.php?f=7&t=251303


(Kisia63) #4

Aby nie było już opisywanego problemu, wyłącz w kontach użytkowników funkcję Włącz lub wyłącz Kontrola konta użytkownika


(Rmk) #5

UAC powinno być włączane ! Jakoś 99% ludzi ma włączone UAC i jest dobrze a 1% ludzi co się nie zna stwarza sobie problemy z Vista/7. Co za problem prawo klik na skrócie i Uruchom Jako administrator ? do większości prac wystarcza zwykłe konto dlatego jest UAC.