Problem z poleceniem utwórz skrót na pulpicie

z pod prawego przycisku zniknęło mi polecenie utwórz skrót na pulpicie,mimo że odpowiednie odnośniki znajdują się w folderze SendTo. Czy da sie to jakoś przywrócić.

Masz plik o nazwie Pulpit (utwórz skrót).DeskLink?

Wklej ten tekst do notanika i zapisz jako plik reg, po zapisie kliknij na nim, a wpisze sie do rejestru - ciesz się utworzeniem skrotu

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\.DeskLink]

@="CLSID\\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\.DeskLink\PersistentHandler]

@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}\DefaultIcon]

@="C:\\WINDOWS\\explorer.exe,-103"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}\InProcServer32]

@="C:\\WINDOWS\\system32\\sendmail.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}\shellex]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}\shellex\DropHandler]

@="{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"