Problem z portalem V9 na stronie startowej

Od jakiegoś czasu na stronie startowej Google Chrome wyświetla mi się strona http://pl.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=ins , a zawsze miałam Google. Pobrałam OTL i oto są wyniki :

http://www.wklej.org/id/737427/

http://www.wklej.org/id/737438/

Nie wiem co mam dalej zrobic. Proszę o pomoc. :slight_smile:

Odinstaluj za pomocą Revo Uninstaler. http://www.dobreprogramy.pl/Revo-Uninst … 12741.html

Odinstaluj Babylon toolbar, MediaBar, Akamai NetSession Interface, Softonic toolbar, Funmoods on IE and Chrome.

Usuń adres v9.com we właściwościach skrótów od przeglądarki:

Kliknij prawym na ikonie od przeglądarki -> Właściwości -> Element docelowy

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://pl.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=ins

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=ins

IE - HKLM\..\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2A69}: "URL" = http://search.bearshare.com/web?src=ieb&systemid=2&q={searchTerms}

IE - HKU\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://pl.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=ins

IE - HKU\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.softonic.com/MON00085/tb_v1?SearchSource=10&cc=

IE - HKU\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\..\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}: "URL" = http://search.babylon.com/?q={searchTerms}&AF=100581&tt=110112_ncp1&babsrc=SP_def&mntrId=fccc8fcd0000000000000019700c5401

IE - HKU\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\..\SearchScopes\{B713DCAA-7D33-460A-824C-F661E306765E}: "URL" = http://search.softonic.com/MON00085/tb_v1?q={searchTerms}&SearchSource=4&cc=

IE - HKU\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\..\SearchScopes\{E5426AE9-C549-4677-8680-AECF6FE5D518}: "URL" = http://start.funmoods.com/results.php?f=4&a=nv1&q={searchTerms}

IE - HKU\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyOverride" = 127.0.0.1:9421;

O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.

:Commands

[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

Pobierz AdwCleaner

Zamknij przeglądarkę internetową.

Uruchom AdwCleaner i kliknij Delete

Mam problem z usunięciem Akamai NetSession Interface, ponieważ wyskakuje mi ostrzeżenie:

"Czy na pewno chcesz odinstalowac interfejs NetSession Akamai?

Usunięcie tej aplikacji może wywołac problemy związane z pobieraniem lub transmitowaniem od dostawców korzystających z tej usługi.

Oprócz tego, w przypadku gdy usługa ta zostanie usunięta, użytkownik może zostac poproszony o ponowną instalację w celu pobierania lub lub transmitowania danych od wielu dostawców w przyszłości. Cała zawartośc pamięci podręcznej pobierania zostanie usunięta. W przypadku plików, które chciałbyś zatrzymac, przed przejściem dalej należy je skopiowac lub przenieśc.

Jeśli nie jesteś pewien, czy chcesz kontynuowac, kliknij przycisk Odinstaluj.

Co mam zrobic?

Dodane 23.04.2012 (Pn) 17:10

All processes killed

========== OTL ==========

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL| /E : value set successfully!

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page| /E : value set successfully!

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2A69}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2A69}\ not found.

HKU\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL| /E : value set successfully!

HKU\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page| /E : value set successfully!

Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}\ not found.

Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{B713DCAA-7D33-460A-824C-F661E306765E}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{B713DCAA-7D33-460A-824C-F661E306765E}\ not found.

Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{E5426AE9-C549-4677-8680-AECF6FE5D518}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{E5426AE9-C549-4677-8680-AECF6FE5D518}\ not found.

HKU\S-1-5-21-1757981266-492894223-1177238915-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride| /E : value set successfully!

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\10 deleted successfully.

========== COMMANDS ==========

[EMPTYTEMP]

User: Administrator

->Temp folder emptied: 135859823 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 69174327 bytes

->Java cache emptied: 10417 bytes

->Google Chrome cache emptied: 395498294 bytes

->Flash cache emptied: 2851998 bytes

User: Administrator.MX8PC

->Temp folder emptied: 131922789 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 9826069 bytes

->Java cache emptied: 40090976 bytes

->Google Chrome cache emptied: 468294886 bytes

->Flash cache emptied: 40545 bytes

User: All Users

User: All Users.WINDOWS.1

User: Default User

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

User: Default User.WINDOWS.1

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

User: Gosia

->Temp folder emptied: 432155630 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 1089114 bytes

->Java cache emptied: 28555213 bytes

->Google Chrome cache emptied: 183180603 bytes

->Flash cache emptied: 82248 bytes

User: LocalService

->Temp folder emptied: 66016 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

User: LocalService.ZARZĄDZANIE NT

->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

User: NetworkService

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

User: NetworkService.ZARZĄDZANIE NT

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 945857 bytes

%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 .tmp files removed: 1080356 bytes

%systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

Windows Temp folder emptied: 1001879 bytes

RecycleBin emptied: 39115044 bytes

Total Files Cleaned = 1 851,00 mb

OTL by OldTimer - Version 3.2.40.0 log created on 04232012_175837

Files\Folders moved on Reboot…

Registry entries deleted on Reboot…

Odinstaluj Akamai, a logi umieszczaj na wklej.org.

Pokaż nowy log Skanuj.

http://www.wklej.org/id/738657/ <— po usunięciu

http://www.wklej.org/id/738695/

http://www.wklej.org/id/738696/

Wklej i kliknij Wykonaj skrypt:

:Reg

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\alg]

"Start"=dword:00000004

Później kliknij Sprzątanie.

Wyłącz i ponownie włącz przywracanie systemu:

http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date

Dysk przeskanuj Malwarebytes-AntiMalware.

Podczas instalacji kliknij Odrzuć żeby zainstalować tylko darmowy skaner.

http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html