Problem z PostNuke, theme

Na stronie głównej mam po prawej stronie część z blokami KTO JEST ONLINE, ANKIETA, ZALOGUJ. Gdy wejdę w jakiś dział bloki te znikają i jest puste tłó. Są tylko wyświetlane gdy jestem na stronie głównej. Dodatkowo mają stare tło, tzn z początkowej skórki AT (te zielone zamiast te które ja ustaliłem, a ich wymiary się nie zgadzają z wymiarami jakie ustaliłem w pliku theme.html. Bardzo proszę o pomoc :slight_smile: