Problem z pozbyciem się Trojan horse Agent.IJM

AVG znajduje tego wirusa ( C:\WINDOWS\system32\mmf32.exe ) usuwa go, ale bestia wraca. Szukałam na necie informacji, ale uwierzcie nic nie znalazłam na temat tego trojana. Proszę o informacje i pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:52:12, on 2007-10-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\programy\winrar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\xxx\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.282\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 212.150.54.250 dv-networks.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {4F5E4276-C120-11D6-A1FD-00508B9D48EA} (dldisplay Class) - http://www.gamehouse.com/ghdlctl.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1F5A6232-76B1-448E-BEBF-AF658386D277}: NameServer = 85.255.116.173,85.255.112.72

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{385879AF-9FF4-4B0A-B839-44BA7D53F936}: NameServer = 85.255.116.173 85.255.112.72

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F07BA66A-4979-4D16-A69D-4BB36DC1B507}: NameServer = 85.255.116.173,85.255.112.72

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.173 85.255.112.72

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1F5A6232-76B1-448E-BEBF-AF658386D277}: NameServer = 85.255.116.173,85.255.112.72

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.173 85.255.112.72

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1F5A6232-76B1-448E-BEBF-AF658386D277}: NameServer = 85.255.116.173,85.255.112.72

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.173 85.255.112.72

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

Złączono Posta : 09.10.2007 (Wto) 12:53

Proszę o pomoc.

Złączono Posta : 09.10.2007 (Wto) 12:55

Proszę o pomoc.

Użyj FixWareOut - http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe

Daj log z ComboFix

Masz wirusa o nazwie Win32.Worm.Nanspy.I przeskanuj kompa skanerem online kaspersky . :slight_smile:

Zamknij robaczywe porty przy pomocy tego—> Windows Worms Doors Cleaner http://www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe

Ustaw znaczki na zielono, Netbios może być na żółto.

Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Pobierz The Avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w taką lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).

Po tym nowy log z Combo i:

Pobierz program SDFix

Oto logi:

Złączono Posta : 11.10.2007 (Czw) 13:17

Zaszły zmiany po “sprzątaniu”, oczywiście na plus, ale czy to wszystko?

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.