Problem z PPM. Wywala podczas grania


(Damianm14) #1

Witam,

Mam taki problem : gdy gram w jakąś grę np : CoD2 i naciskam PPM (celowanie) wywala mnie z gry. Dlaczego tak się dzieje. :frowning:


(klonmarcin) #2

spróbuj przeinstalować grę, nic innego nie widzę w tym momencie :frowning:


(Tauosu) #3

Wywala Cię z każdej gry, czy tylko z tej ? Jakiś kod błędu się pojawia czy nic ? Przeskanuj spybotem system i zobacz czy nie złapałeś czegoś, potem jeszcze daj log z hijackthis.


(Damianm14) #4

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:31:47, on 2008-09-19

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: AVG Safe Search - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [imagePath] C:\windows\system_32.bat

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Windows Audio (AudioSrv) - Unknown owner - net.exe (file missing)

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.machinegun.pl/sklep/images/m ... crouzi.jpg

O24 - Desktop Component 1: (no name) - file:///C:/Documents%20and%20Settings/domownicy/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OSTOJK67/maruzen_microuzi%5B1%5D.jpg

O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Csg ... /kotek.jpg

--

End of file - 7757 bytes

Okazało się że to nie jest PPM tylko shift. Miałem aktywną komendę która "wciskała" shift podczas PPM ale jest mi ta komenda potrzebna więc problem teraz dotyczy shiftu.

P.S wywala mnie chyba tylko z tej gry bo nie sprawdzałem na innych. W Spybocie wykrylo coś z taskerem dawno temu sciagnięty był.


(system) #5

wejdz w panel sterowania potem opcje ulatwien dostepu, powylaczaj wszystkie chaczyki zwiazane z klawiszami jak shift, caps lock itp. Mozesz dokladnie poczytac co tam napisali zawsze to cos co warto zapamietac gdy jeszcze raz sie to w przyszlosci powtorzy. :wink:


(Damianm14) #6

Nie pomogło :frowning: :frowning:


(Lukaszk 89) #7

Wyłącz tę komendę i zobacz czy będzie tak samo.Może PB się pluje?


(huber2t) #8

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

Driver::

AudioSrv

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Damianm14) #9

http://wklej.eu/index.php?id=88064561bb


(huber2t) #10

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Damianm14) #11

A0002606.exe\327882R2FWJFW\psexec.cfexe C:\System Volume Information_restore{334C1E32-782C-4079-847D-F6F9AF461D56}\RP6\A0002606.exe Program.PsExec.171

A0002606.exe C:\System Volume Information_restore{334C1E32-782C-4079-847D-F6F9AF461D56}\RP6 Archiwum zawierające zainfekowane obiekty Przeniesiony.

A0002607.exe\327882R2FWJFW\psexec.cfexe C:\System Volume Information_restore{334C1E32-782C-4079-847D-F6F9AF461D56}\RP6\A0002607.exe Program.PsExec.171

A0002607.exe C:\System Volume Information_restore{334C1E32-782C-4079-847D-F6F9AF461D56}\RP6 Archiwum zawierające zainfekowane obiekty Przeniesiony.

A0002608.exe\32788R22FWJFW\List-C.bat C:\System Volume Information_restore{334C1E32-782C-4079-847D-F6F9AF461D56}\RP6\A0002608.exe Prawdopodobnie BATCH.Virus

A0002608.exe\32788R22FWJFW\psexec.cfexe C:\System Volume Information_restore{334C1E32-782C-4079-847D-F6F9AF461D56}\RP6\A0002608.exe Program.PsExec.171

A0002608.exe C:\System Volume Information_restore{334C1E32-782C-4079-847D-F6F9AF461D56}\RP6 Archiwum zawierające zainfekowane obiekty Przeniesiony.

Raport z Dr.Web


(huber2t) #12

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

:slight_smile:


(Damianm14) #13

Dlaczego nie mogę usunąć tych wirusów?


(huber2t) #14

To powinno je usunąć


(Damianm14) #15

Nie wiem czy pomogło ale dzięki.

Nic nie pomogło nawet reinstalacja gry. :frowning: Może lepiej wy tłumacze dokładniej na czym polega problem. Gra dotyczy II wojny światowej. Ja najczęściej gram ze snajperką i aby celować muszę naciskać PPM+shift(wstrzymanie oddechu) i wtedy wywala mnie z gry i pojawia się raport o błędach.

P.S gdy nacisnę samego shift nic się nie dzieję oprócz wykonania innej przypisanej mu funkcji ( bash ) :smiley:


(Lukaszk 89) #16

(Tauosu) #17

podaj ten raport może ? Nic nie mówiłeś o błędzie wcześniej :stuck_out_tongue: