Problem z programem liczącym liczby zespolone


(Lukaszm Zdw) #1

Witam mam problem z programem wyrzuca błąd w linii zaznaczonej na czerwono.

błąd jest treści:

error: expected constructor, destructor, or type conversion before "const"

error: expected ,' or;' before "const"

nie mam już pomysłów co jest źle.

#include 

#include 

#ifndef zespoloneH

#define zespoloneH

class zespolona


{

  public:

      double a;              

      double b;              


      zespolona();            

      zespolona(double _a, double _b);

      ~zespolona();            

      zespolona operator+ (zespolona z); 

      zespolona operator- (zespolona z);

      zespolona operator* (zespolona z);

      zespolona operator/ (zespolona z);

      void operator= (zespolona z);

      bool operator==(zespolona z);

      zespolona sprz (zespolona z); 

      double modul (zespolona z); 

};


endif;
[color=#804040]const zespolona i(0,1); [/color]


//konstruktor domyslny

zespolona::zespolona()

{

           }


//konstruktor merytoryczny

zespolona::zespolona(double _a, double _b)

{

              a=_a;

              b=_b;

              }


//destruktor

zespolona::~zespolona()

{

           }

(Sawyer47) #2

A co to jest?:

endif;

(Lukaszm Zdw) #3

kod już uzupelniony

endif; jest do

ifndef zespoloneH

define zespoloneH


(Sawyer47) #4

W takim razie #endif, przecież to jest dyrektywa preprocesora


(Lukaszm Zdw) #5

ok poprawione ale teraz dostaje komunikat:


(Sawyer47) #6

Eee... dobrze wkleiłeś komunikat?

Po pierwsze strażnik nagłówka na samym początku i na samym końcu. Po drugie podaj cały kod (ew. bez ciał metod). No bo co robi u Ciebie linijka const zespolona i(0,1); w zakresie globalnym?


(Lukaszm Zdw) #7

Komunikat poprawiłem, bo faktycznie był zły

Cały kod

#include 

#include 

#ifndef zespolone.h

#define zespolone.h

class zespolona


{

  public:

      double a;              

      double b;              


      zespolona();            

      zespolona(double _a, double _b);

      ~zespolona();            

      zespolona operator+ (zespolona z); 

      zespolona operator- (zespolona z);

      zespolona operator* (zespolona z);

      zespolona operator/ (zespolona z);

      void operator= (zespolona z);

      bool operator==(zespolona z);

      zespolona sprz (zespolona z); 

      double modul (zespolona z); 

};


#endifconst zespolona i(0,1); 


//konstruktor domyslny

zespolona::zespolona()

{

           }


//konstruktor merytoryczny

zespolona::zespolona(double _a, double _b)

{

              a=_a;

              b=_b;

              }


//destruktor

zespolona::~zespolona()

{

           }


//dodawanie

zespolona zespolona::operator+(zespolona z)

{

     double _a, _b;

     double c(z.a), d(z.b);

     _a = a+c;

     _b = b+d;

     zespolona suma(_a,_b);

     return (suma);

     }


//odejmowanie

zespolona zespolona::operator-(zespolona z)

{

     double _a,_b;

     double c(z.a), d(z.b);

     _a = a-c;

     _b = b-d;

     zespolona roznica(_a,_b);

     return(roznica);

     }


//mnozenie

zespolona zespolona::operator*(zespolona z)

{

     double _a, _b;

     double c(z.a), d(z.b);

     _a = a*c - b*d;

     _b = a*d - b*c;

     zespolona iloczyn(_a,_b);

     return(iloczyn);

     }


//dzielenie

zespolona zespolona::operator/(zespolona z)

{

     double _a,_b;

     double c(z.a), d(z.b);

     _a = (a*c+b*d)/(c*c+d*d);

     _b = (b*c-a*d)/(c*c+d*d);

     zespolona iloraz(_a,_b);

     return(iloraz);

     }


//operator przypisania

void zespolona::operator=(zespolona z)

{

   a=z.a;

   b=z.b;

   }


//operator rownosci

bool zespolona::operator == (zespolona z)

{

if (a!=z.a || b!=z.b)

return(false);

else

return(true);

}


//liczba sprzezona z liczba zespolona

zespolona zespolona::sprz(zespolona z)

{


     zespolona sprz(z.a, -z.b);

     return(sprz);

     }


//modul liczby zespolonej

double zespolona::modul(zespolona z)

{

    double _a(z.a), _b(z.b);

    double modul = sqrt (a*a+b*b);

    return(modul);

    };

(Sawyer47) #8

Ponawiam pytanie: co robi u Ciebie definicja zmiennej w zasięgu globalnym? A komunikat mówi o braku funkcji main.


(Lukaszm Zdw) #9

to były pozostałości po moim kombinowaniu i przerabianiu teraz już jest ok błąd wywalało z braku funkcji main która właśnie piszę jak napiszę to wstawię


([alex]) #10

nr47 , to tylko stała (czasami przydatna w obliczeniach z liczbami zespolonymi) Re=0; Im=1; czyli pierwiastek z (-1)


(Lukaszm Zdw) #11

Mam prośbę mógłby ktoś mi pomóc z napisaniem main

na razie stworzyłem coś takiego:

int main() 


{


zespolona w1, w2;cout << "Podaj czesc rzeczywista pierwszej liczby" << endl;

 cin >> w1.a;

cout << "Podaj czesc urojoną pierwszej liczby" << endl;

 cin >> w1.b;

cout << "Podaj czesc rzeczywista drugiej liczby" << endl;

 cin >> w2.a;

cout << "Podaj czesc urojona drugiej liczby" << endl;

 cin >> w2.b; cout << "Suma dwoch liczb rzeczywistych:" << endl;

zespolona zespolona::operator+(zespolona z)(w1, w2);

 cout << "Roznica dwoch liczb rzeczywistych:" << endl;

 zespolona roznica(w1, w2);
};


system("pause");

return 0; 

};

a tutaj cały kod z umieszczonym main

#include 

#include 


using namespace std;

class zespolona


{

  public:

      double a; //czesc rzeczywista

      double b; //czesc urojona


      zespolona();            

      zespolona(double _a, double _b);

      ~zespolona();            

      zespolona operator+ (zespolona z); 

      zespolona operator- (zespolona z);

      zespolona operator* (zespolona z);

      zespolona operator/ (zespolona z);

      void operator= (zespolona z);

      bool operator==(zespolona z);

      zespolona sprz (zespolona z); 

      double modul (zespolona z); 

};

const zespolona i(0,1); //jednosc urojona


//konstruktor domyslny

zespolona::zespolona()

{

           }


//konstruktor merytoryczny

zespolona::zespolona(double _a, double _b)

{

              a=_a;

              b=_b;

              }


//destruktor

zespolona::~zespolona()

{

           }


//dodawanie

zespolona zespolona::operator+(zespolona z)

{

     double _a, _b;

     double c(z.a), d(z.b);

     _a = a+c;

     _b = b+d;

     zespolona suma(_a,_b);

     return (suma);

     }


//odejmowanie

zespolona zespolona::operator-(zespolona z)

{

     double _a,_b;

     double c(z.a), d(z.b);

     _a = a-c;

     _b = b-d;

     zespolona roznica(_a,_b);

     return(roznica);

     }


//mnozenie

zespolona zespolona::operator*(zespolona z)

{

     double _a, _b;

     double c(z.a), d(z.b);

     _a = a*c - b*d;

     _b = a*d - b*c;

     zespolona iloczyn(_a,_b);

     return(iloczyn);

     }


//dzielenie

zespolona zespolona::operator/(zespolona z)

{

     double _a,_b;

     double c(z.a), d(z.b);

     _a = (a*c+b*d)/(c*c+d*d);

     _b = (b*c-a*d)/(c*c+d*d);

     zespolona iloraz(_a,_b);

     return(iloraz);

     }


//operator przypisania

void zespolona::operator=(zespolona z)

{

   a=z.a;

   b=z.b;

   }


//operator rownosci

bool zespolona::operator == (zespolona z)

{

if (a!=z.a || b!=z.b)

return(false);

else

return(true);

}


//liczba sprzezona z liczba zespolona

zespolona zespolona::sprz(zespolona z)

{


     zespolona sprz(z.a, -z.b);

     return(sprz);

     }


//modul liczby zespolonej

double zespolona::modul(zespolona z)

{

    double _a(z.a), _b(z.b);

    double modul = sqrt (a*a+b*b);

    return(modul);

    };


    int main() 


{


zespolona w1, w2;cout << "Podaj czesc rzeczywista pierwszej liczby" << endl;

 cin >> w1.a;

cout << "Podaj czesc urojoną pierwszej liczby" << endl;

 cin >> w1.b;

cout << "Podaj czesc rzeczywista drugiej liczby" << endl;

 cin >> w2.a;

cout << "Podaj czesc urojona drugiej liczby" << endl;

 cin >> w2.b; cout << "Suma dwoch liczb rzeczywistych:" << endl;

zespolona operator+ (zespolona z)(w1, w2);

 cout << "Roznica dwoch liczb rzeczywistych:" << endl;

 zespolona roznica(w1, w2);
};


system("pause");

return 0; 

};

([alex]) #12
#include

(Lukaszm Zdw) #13

super dzieki za pomoc tylko jest mały problem nie ma możliwości wprowadzenia drugiej liczby;/


([alex]) #14

np = na przykład


(Lukaszm Zdw) #15

Panowie a jest sens do pisywać jeszcze przeciążenia operatorów czy to za późno?


([alex]) #16

Nie rozumiem o czym mówisz, przecież masz przeciążenia operatorów.


(Lukaszm Zdw) #17

faktycznie sorry:)

-- Dodane 1 lipca 2009, 23:34:39 --

Mam problem ze zrobieniem iloczynu, program źle liczy próbowałem zapisać że i^2=-1 ale wywala błąd.

biorą pod uwagę przykład (1+i3)*(2-i1)=5+5i a wg programu 5-i7

Mam pytanko żeby zaznaczyć że musi być małe i oraz pierw napisane i a potem cyfra to muszę to zapisać w pętli for? chodzi mi o to żeby program zwracał błąd jeśli błędnie wpiszę

#include 

#include 

using namespace std;


class zespolona

 {

  public:

  double re; //czesc rzeczywista

  double im; //czesc urojona

  zespolona(double re=0,double im=0):re(re),im(im) {}

  zespolona operator+(const zespolona &z)const;

  zespolona operator-(const zespolona &z)const;

  zespolona operator*(const zespolona &z)const;

  zespolona operator/(const zespolona &z)const;

  bool operator==(const zespolona &z)const { return re==z.re && im==z.im; }

  zespolona sprz()const { return zespolona(re,-im); }

  double modul()const;

 };


const zespolona i(0,1); //jednosc urojona

[b]const zespolona (i*i)=(-1);[/b] 


ostream &operator<<(ostream &s,const zespolona &z)

 {

  if(z.im) return s<<'('<0]<<'i'<
  return s<
 }


istream &operator>>(istream &s,zespolona &z)

 {

  char S;

  s>>z.re>>noskipws>>S;

  if(s)

   {

   if(S!='+'&&S!='-') s.unget();

   else

    {

     char i;

     s>>i;

     if(i!='i') s.unget();

     else

      {

      s>>z.im;

      if(S=='-') z.im=-z.im;

      }

    }

   }

  return s>>skipws;

 }


zespolona zespolona::operator+(const zespolona &z)const

 {

  return zespolona(re+z.re,im+z.im);

 }


zespolona zespolona::operator-(const zespolona &z)const

 {

  return zespolona(re-z.re,im-z.im);

 }


zespolona zespolona::operator*(const zespolona &z)const

 {

  return zespolona(re*z.re-im*z.im,re*z.im-im*z.re);

 }


zespolona zespolona::operator/(const zespolona &z)const

 {

  double div=z.re*z.re+z.im*z.im;

  return zespolona((re*z.re+im*z.im)/div,(im*z.re-re*z.im)/div);

 }


double zespolona::modul()const

 {

  return sqrt(re*re+im*im);

 }


int main()

 {

  zespolona a,b;


  cout<<"Podaj pierwsza liczbe zespolona (np 1+i3): ";

  cin>>a;

   cout<<"Podaj druga liczbe zespolona (np 2-i1): ";

  cin>>b;


  cout<<"suma: "<
  cout<<"roznica: "<
 [b]cout<<"iloczyn: "<
  cout<<"iloraz: "<


  while(cin.get()!='\n'){}

  cin.get();

  return 0;

 } 

[/code]

([alex]) #18

Nie zastanowiłem się nad równaniami, na żywca przepisałem z twojego kodu. Poprawione mnożenie:

zespolona zespolona::operator*(const zespolona &z)const

 {

  return zespolona(re*z.re-im*z.im,re*z.im+im*z.re);

 }

Aby sprawdzić czy dobrze wprowadzona liczba normalna czy też zespolona czy cokolwiek innego:

if(cin) cout<<"dobrze wprowadzono"<
else

 {

  cin.clear();

  while(cin.get()!='\n') {}

  cout<<"Blad wprowadzenia"<
 }

(Lukaszm Zdw) #19

Wrzuciłem to daj main

int main()

 {

  zespolona a,b;


  cout<<"Podaj pierwsza liczbe zespolona (np 1+i3): ";

  cin>>a;

   cout<<"Podaj druga liczbe zespolona (np 2-i1): ";

  cin>>b;// sprawdzenie czy dobrze wprowadzilismy

if(cin) cout<<"dobrze wprowadzono"<
else

 {

  cin.clear();

  while(cin.get()!='\n') {}

  cout<<"Blad wprowadzenia"<
 }
  cout<<"suma: "<
  cout<<"roznica: "<
  cout<<"iloczyn: "<
  cout<<"iloraz: "<
[/code]

ale jak wpisuje mu 1 liczbę 1+3 daje enter to pisze ze dobrze wprowadzono nie pyta o drugą tylko liczy


([alex]) #20

1+3 - wprowadziłeś dwie liczby 1+i0 oraz +3+i0

To samo miałbyś ze zwykłymi liczbami.

Można kontrolować czy nie podano w danym wierszu czegoś więcej:

#include using namespace std;