Problem z programem Smarty Uninstaller


(Zentuk2) #1

Przy uruchamianiu programu Smarty Uninstaller wyskakuje nst. komunikat" This MSI must launched through setup" Nie rozumiem za bardzo sensu tej wiadomości. Program mi się w końcu uruchamia,ale muszę po drodze 3 razy potwierdzać ten komunikat. Prosze wytłumaczenie ,co dosłownie oznacza ten komunikat. ?


(Edlib) #2

tzn. że trzeba było klikać na setup!


(Adam C) #3

Główny program instalacyjny (jakiś setup.exe) powinien uruchomić ten program. Autorzy założyli, że ten .msi będzie uruchamiany poprzez program setup (uruchamiasz setup, a on w trakcie swojego przebiegu uruchamia następnie .msi).