Problem z programem szyfrującym szyfrem Vigenera w c++?

Mam taki dziwny problem z tym programem:

#include

#include

#include

#include

#include 

using namespace std;

char b;

int i ,j, a=26;

bool prawda;

string alfabet="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";

ifstream plik;

ofstream plik2;

char t[26][26];

char znak,;

int indexi,indexj,dl;

string klucz;

main()

{

    plik.open("jawny.txt");

    plik2.open("szyfrogram.txt");

    if(plik.good()and plik2.good())

    {


    for(i=25;i>=0;i--)

    {

            for(j=0;j<26;j++)

            {

                     t[25-i][j]=alfabet[a%26];

                     a++;

                     }

                     a++;

                     }


                     cout <<"podaj klucz >>";

                     cin >> klucz;


                    while(!plik.eof())

                    {

                             dl= klucz.length();

                              for(int j = 0; j <= dl; j++)

                                    {

                            plik >>znak;

                            for(int i = 0; i<26;i++)

                            {

                                if(znak == t[i][0])

                                {

                                   indexi = i; 

                                    }

                                    }                                        for(int k = 0; k < 26;k++)


                                        {

                                         if(klucz[j]==t[0][k])

                                         {

                                                   indexj = k;


                                                   } 

                                          }


                                          }

                                          plik2 << t[indexi][indexj];

                             }                      plik.close();

                      plik2.close();

                      }

                      getch();

                      }

Otóż według mnie program powinien szyfrowa prawidło, a jednak coś jest zle.

Ja tam się na C++ nie wyznaję, ale generalnie określenie " dziwny problem (…) coś jest zle" zbyt konkretne nie jest i wiele nie mówi. Dużo łatwiej będzie namierzyć błąd, kiedy określisz, czy program się wysypuje (jeśli tak, to gdzie i jaki rzuca komunikat) albo dlaczego wyniki nie spełniają twoich oczekiwań (jakie być powinny, a jakie są).

Umiejętność raportowania błędów to dla programisty dosyć ważna sprawa.

Po bardzo pobieżnym przejrzeniu kodu:

Będę ci to powtarzał do znudzenia: bledy-programie-napisanym-t530536.html#p3318123

Po prostu podczas szyfrowania tekst jawny np o długości 8 wyrazów, z kluczem tajne. Po działaniu programu uzyskuję błędną szyfrację o długości 5 znaków. W tym właśnie polega mój problem. Bibliotek używam standardowych. Wiem, że zamiast tego wystarczy tylko biblioteka iostream i fstream oraz stdio.h

No to może inaczej

#include

#include

#include

#include

#include 

using namespace std;


int main()

{


char b;

int i ,j, a=26;

bool prawda;

string alfabet="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";

ifstream plik;

ofstream plik2;

char t[26][26];

char znak;

int indexi,indexj,dl;

string klucz;


    plik.open("jawny.txt");

    plik2.open("szyfrogram.txt");

    if(plik.good()and plik2.good())

    {


    for(i=25;i>=0;i--) /* W tych dwóch pętlach for jest tworzona tablica Vigenera*/

    {

            for(j=0;j<26;j++)

            {

                     t[25-i][j]=alfabet[a%26];

                     a++;

                     }

                     a++;

                     }


                     cout <<"podaj klucz >>"; /*Tutaj pobierany jest klucz od urzytkownika*/

                     cin >> klucz;


                    while(!plik.eof())

                    {

                             dl= klucz.length(); /*Pobieranie długości klucza*/

                              for(int j = 0; j <= dl; j++)/*Petla przetwarzająca klucz*/

                                    {

                            plik >>znak;

                            for(int i = 0; i<26;i++) /*Pętla szukająca pozycji litery tekstu jawnego pionowo w tablicy vigenera*/

                            {

                                if(znak == t[i][0])

                                {

                                   indexi = i;

                                    }

                                    }                                        for(int k = 0; k < 26;k++) /*Pętla szukająca pozycji litery z klucza poziomo w tablicy vigenera*/


                                        {

                                         if(klucz[j]==t[0][k])

                                         {

                                                   indexj = k;


                                                   } 

                                          }


                                          }

                                          plik2 << t[indexi][indexj];

                             }                      plik.close();

                      plik2.close();

                      }

                      getch();

                      return 0;

                      }

Jeśli powtarzam hasło to proszę o pokazanie fragmentu kodu, w którym jest to powtórzenia, bo ja kombinuję na wszystkie sposoby i nic nie wychodzi.

W tym momencie szyfruje już tylko dwa znaki

Dodane 19.05.2013 (N) 15:12

Bardzo proszę o pomoc, gdyż ten program na jutro potrzebuję, a nie wiem gdzie zrobiłem błąd