Problem z programem w visual c++


(KaiES vel Sikorsky) #1

Jest to program typu Horoskop -- Przy pisaniu programu po skompilowaniu nie ma błędów, ale program nie działa od momentu podania roku urodzenia. Chodzi o to aby program brał pod uwagę ostatnią cyfrę i do tego przypisywał konkretny żywioł.

Poniżej wklejam treść owego programu :


include "stdafx.h"

include

void main (void){

int liczba;

char imie[13];

cout<<"\t\t\t\t FENG SHUI \n\n";

cout<<"Odnajdz swoj typ zywiolu (Drzewo, Ogien, Woda, Ziemia, Metal) i wzmocnij swoja energie \n\n";

cout<<"Napisz swoje imie \n\n";

cin>>imie;

cout<<"Witaj "<

cout<<"napisz rok twoich narodzin \n\n";

cin>>liczba;

switch(liczba) {

case 0:

case 9:{

cout<<"Twoj zywiol to Ziemia \n\n";

cout<<"Wszyscy .... \n";}

break;

case 1:

case 2:{

cout<<"Twoj zywiol to Metal \n\n";

cout<<"Osoby zwiazane... \n\n";}

break;

case 3:

case 4:{

cout<<"Twoj zywiol to Woda \n\n";

cout<<"Ludzie Wody .... \n\n";}

break;

case 5:

case 6:{

cout<<"Twoj zywiol to Drzewo \n\n";

cout<<"Osoby, ktore... \n\n";}

break;

case 7:

case 8:{

cout<<"Twoj zywiol to Ogien \n\n";

cout<<"Przypisani do ... \n\n";}

break;};

return;}


Za wszelkie wskazówki i pomoc z góry dziękuję.

Piniol odezwij się :lol:


(inż. Piniol) #2

include "stdafx.h"

include

int main (){

char liczba[4];

char imie[13];

int l;

cout<<"\t\t\t\t FENG SHUI \n\n";

cout<<"Odnajdz swoj typ zywiolu (Drzewo, Ogien, Woda, Ziemia, Metal) i wzmocnij swoja energie \n\n";

cout<<"Napisz swoje imie \n\n";

cin>>imie;

cout<<"Witaj "<

cout<<"napisz rok twoich narodzin \n\n";

cin>>liczba;

l= liczba[3]-'0'; //zamiana ostatniego znaku w dacie na integer

switch(l) {

//case 0:

case 9:

cout<<"Twoj zywiol to Ziemia \n\n";

cout<<"Wszyscy .... \n";

break;

//case 1:

case 2:

cout<<"Twoj zywiol to Metal \n\n";

cout<<"Osoby zwiazane... \n\n";

break;

//case 3:

case 4:

cout<<"Twoj zywiol to Woda \n\n";

cout<<"Ludzie Wody .... \n\n";

break;

//case 5:

case 6:

cout<<"Twoj zywiol to Drzewo \n\n";

cout<<"Osoby, ktore... \n\n";

break;

//case 7:

case 8:

cout<<"Twoj zywiol to Ogien \n\n";

cout<<"Przypisani do ... \n\n";

break;

};

return 0;}

:wink:


(KaiES vel Sikorsky) #3

właśnie takiego rozwiązania szukałem

własciwy człowiek na właściwym miejscu 8)


(KaiES vel Sikorsky) #4

drobna poprawka z "\" - trzeba było usunać przy liczbach 0/1/3/5/7 - teraz jest alez kla!

include "stdafx.h"

include

int main (){

char liczba[4];

char imie[13];

int l;

cout<<"\t\t\t\t FENG SHUI \n\n";

cout<<"Odnajdz swoj typ zywiolu (Drzewo, Ogien, Woda, Ziemia, Metal) i wzmocnij swoja energie \n\n";

cout<<"Napisz swoje imie \n\n";

cin>>imie;

cout<<"Witaj "<

cout<<"napisz rok twoich narodzin \n\n";

cin>>liczba;

l= liczba[3]-'0'; //zamiana ostatniego znaku w dacie na integer

switch(l) {

case 0:

case 9:

cout<<"Twoj zywiol to Ziemia \n\n";

cout<<"Wszyscy .... \n";

break;

case 1:

case 2:

cout<<"Twoj zywiol to Metal \n\n";

cout<<"Osoby zwiazane... \n\n";

break; case 3:

case 4:

cout<<"Twoj zywiol to Woda \n\n";

cout<<"Ludzie Wody .... \n\n";

break;

case 5:

case 6:

cout<<"Twoj zywiol to Drzewo \n\n";

cout<<"Osoby, ktore... \n\n";

break;

case 7:

case 8:

cout<<"Twoj zywiol to Ogien \n\n";

cout<<"Przypisani do ... \n\n";

break;

};

return 0;}