Problem z progress barem w Jquery


(Łukasz14) #1

Witam serdecznie, mam mały problem z progress barem a mianowicie kod wygląda następująco:

<div class="bar"><div class="fill"><span id="sekundy" style="font-size: 20px; color:#fff; font-weight: 300;"></span><span style="color: #fff;">%</span>
<script type="text/javascript">
o=document.getElementById('sekundy')
function odliczaj(o,sek){
var minut = sek / 1000 | 0; 
var sekund = sek % 1000; 
o.innerHTML=+sekund
if(sek<100)setTimeout(function(){odliczaj(o,++sek)},1e3)
}
odliczaj(document.getElementById('sekundy'),0) // 5= ilosc sekund od ktorej bedzie odliczac
</script></div></div><span class="message"></span>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $( ".fill" ).animate({
      width: "100%"
    }, 300000, function() {
      $(".message").fadeIn("slow").css("display", "inline-block");
    });
  })
</script>

Oraz plik js: