Problem z przeglądarką (trojan?) hxxp://utils.cdneurope.com/js/mo.js

Witam. Mam problem z przeglądarką - firefox,

Po co tyle tych logów.Otwórz Notatnik i wklej:

FF Extension: Site Advisor - C:\Users\Mechlin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9r8il419.default\Extensions\{6d0f26ba-45b8-4871-9c07-43ab341d5b73} [2014-08-26]
FF Extension: Website Xplorer Lite - C:\Users\Mechlin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9r8il419.default\Extensions\{d87d56b2-1379-49f4-b081-af2850c79d8e} [2014-08-26]
2014-08-31 11:09 - 2014-09-03 18:18 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Pomogło

Jesteś wielki,  dzięki :slight_smile:

Skasuj folder C:\FRST