Problem z przeglądarkami (wszystkimi) + brak firewalla


(Thugxxx) #1

witam

mam następujący problem:

żadna z trzech przeglądarek (mozilla,iexplorer,opera) nie chce mi działać.

co dziwniejsze gg mi działa,przeglądarka w winampie (bento) też mi działa.

odinstalowałem już wszystkie (włącznie z iexplorerem),zainstalowałem ie na naowo i nic nie pomogło.

dzwoniłem do dostawcy netu i powiedzieli,że z ich strony wszystko jest w porządku.

proszę pomóżcie,bo już nie wiem,co to może być.

z góry dziękuję


(Bula90) #2

Ja na twoim miejscu wpisałbym w wierszu poleceń komendę CMD wpisał netstat potem ipconfig/renew .


(Łukasz14) #3

thugxxx , może więcej info? Od kiedy tak sie dzieje? Kiedy ostatnio robiłeś formata? Daj logi z HijackThis.


(goomish) #4

Sprawdź adresy serwerów DNS we właściwościach połączenia sieciowego. I jeżeli będą inne, niż te które zaleca dostawca netu - po pierwsze popraw na właściwe, a po drugie sprawdź system pod kątem wirusów itp. Jeśli sam czegoś nie namieszałeś, to jest spore prawdopodobieństwo, że jakiś szkodnik to zmienił.


(Binio21) #5

A masz viste ?? Bo w niej takie problemy to normalka :slight_smile:


(Thugxxx) #6

mam win xp i dzieje się tak od dzisiaj rana

zaraz dam log z hijackthis

W dniu 26.05.2008 , o godzinie 15:32 został dopisany post przez thugxxx

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:31:38, on 26/05/2008

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\sygate\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\ad-aware\aawservice.exe

F:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

F:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe

F:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

F:\WinPatrol\winpatrol.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

F:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

F:\Last.fm\LastFM.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - F:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] F:\sygate\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] F:\WinPatrol\winpatrol.exe -expressboot

O4 - HKLM\..\Run: [LXCECATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCEtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] F:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe" -win

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://F:\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://F:\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://F:\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając Download &Express'a - C:\Program Files\Download Express\Add_Url.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://F:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/cards_2_0_0_77.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_03) - 

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - F:\ad-aware\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - F:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - F:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - F:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - F:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: lxce_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - F:\sygate\smc.exe


--

End of file - 7596 bytes

aha i jeszcze firewalla nie mogę uruchomić.....


(huber2t) #7

fix w hijackthsi


(Thugxxx) #8

odinstalowałem firewalla,ściągnąłem i zainstalowałem od nowa i problem zniknął.

dzięki za wszystkie podpowiedzi.

temat zamknięty....

....jak na razie.