Problem z przeglądarkami: zablokowane HTTP, HTTPS, FTP


(Piekarka3) #1

Tak nagle pojawił mi sie problem z wyswietlaniem stron w przegladrkach (FF, IE, Opera). Dostaje komunkat:

"Nie udało sie nawiazac polaczenia.... Firefix nie moze nawiazac polaczenia z serwerem...."

Mam wylaczony firewall, antywirusowy. Generalnie siec mam, bo ja robie ping'a np. na www.wp.pl to mam normalnie wymiane pakietow.

asie zmienia jak wlacze Avast antywirus na nasteujacy:

"Przerwane polaczenie. Polaczenie z serwerem zostalo zrestartowane podczas wczytywania strony"

Nie wiem ktory jest lepszy :confused:

Szukalam w sieci z czym to jest problem. Zazwyczaj pomocne byly logi z HijackThis, tyle ze ja nic w nich nie widze, dlatego wkleje :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:05:28, on 2008-11-23

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmsrvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe

C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.2\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.2\program\soffice.BIN

C:\PROGRA~1\ThinkPad\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lenovo.live.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo.live.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com.pl/0SEPLPL/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - (no file)

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM..\Run: [bLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r

O4 - HKLM..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe

O4 - HKLM..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [AwaySch] C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

O4 - HKLM..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKLM..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.2\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Pure Networks Net2Go Service (nmraapache) - Pure Networks, Inc. - C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\WebServer\bin\nmraapache.exe

O23 - Service: Pure Networks Network Magic Service (nmservice) - Pure Networks, Inc. - C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmsrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe

O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe

O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: tvtnetwk - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

--

End of file - 14020 bytes

Bardzo prosze o jakies wskazowki co moze być (jest) nie tak.

Dzieki z góry.


(huber2t) #2

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Piekarka3) #3

Logi z ComboFix sa http://wklej.eu/index.php?id=c5e0acb8ff

Podczas skanowania wykryl mi jakiegos konia trojanskiego, zrobilam kwarantanne. Ale problem nie znikl.

A co to za problem z tym (no file) z hijackthis ?

Dzieki.


(huber2t) #4

żaden problem z wpisami, po prostu są zbędne

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj

Perlovg Removal Tool

Flash Disinfector

lub format

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

c:\windows\system32\C649E39E4A.sys

E:\xih9.cmd 


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{0bf908ce-a4ff-11dd-bd98-00215c5563f1}] 

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{94719b66-9fa6-11dd-94af-00215c5563f1}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Piekarka3) #5

Zrobiłam tak jak opisałes.

Logi sa na http://wklej.eu/index.php?id=5354a49b0c

Dzieki


(huber2t) #6

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Piekarka3) #7

Zrobiłam wszystko tak jak opisales powyzej.

Na koniec zrobilam pelne skanowanie Dr.WEB CureIt ale nie znalazl zadnych infekcji.

Niestety nie moge zrobic online scanu Kaspersky'm, bo nie mam zadnej przedladarki, ale jeszcze sciagam jakiegos triala Kaspersky'ego, moze czasem on cos wykryje.

A masz moze jeszcze jakis pomysl co moze mi blokowac to http? Moze to nie jest kwestia wirusa?


(huber2t) #8

W firewalu ustaw wyjątek


(Piekarka3) #9

Przeskanowałam system Kaspersky'm i nieczego nie znalazl ale jak instalowal to usunal jakas pozostalosc po NAV i to chyba troche pomoglo. Ciagle nie wyswietlaja mi sie strony w przegladarkach ale juz nie pojawia mi sie komunikat o przerwaniu polaczenia. FF mi po prostu wisi w nieskonczonosc a w IE po chwili pojawia sie taki standardowy blad. I z tego co tam jest napisane to chyba najbardziej prawdopodbne by bylo, ze mam jakis problem z DNS. Tylko ze nie wiem jak to sprawdzic, bo ciagle jak pinguje strone to pakiety chodza.

Tak jak pisales dodalam port 80 do wyjatkow w firewall ale to nic nie zmienia. Ja wogole wczesniej mialam wylaczony firewall, to raczej on mi nic nie blokowal.

Dzieki.


(errata72) #10

Po pierwsze masz chyba kłopot z dostępem do sieci, to DNS to twój adres IP.Brak uwierzytelnienia, potrzebny kontakt z administratorem sieci.Po drugie NAV to pozostałość po programie do nawigacji satelitarnej lub jego rozszeżeniu.Po trzecie, co zrobiłaś z Avastem jak wgrałaś Kasperskiego.Obaj nie nogą pilnować twego kompa Pozdrowienia. #-o #-o NAV to mogła być terz pozostałość po Nortonie.


(Piekarka3) #11

Piszac NAV mialam na mysli Nortona. A Avasta usunelam przed zainstalowaniem Kasperskyego.

Jesli chodzi o dostep do sieci to raczej to dziwne. Bo mamy router w mieszkaniu. Jestem podlaczona do niego jako jedna z trzech osob. Pozostali uzytkownicy nie maja zadnego problemu z siecia, czy tam z przegladarkami. To zakladam ze to raczej nie problem z ogólnie pojętą siecia a i nie mam pomyslu co by tu jeszcze sprawdzac.

Dzieki za pomoc.