Problem z przenoszenieniem bazy danych


(Marrcio) #1

Używam XAMPPa na localhoscie żeby serwer mógł odczytywać pliki PHP. Zestaw zawiera Apache i MySql oraz 2 inne pierdoły.

  1. Zainstalowałem na tym lokalhoscie CMSa. Wszystko co zrobiłem w nim (konfiguracja, moje ustawienia) zostało zapisane w bazie danych,

  2. Chciałem przenieś serwis z lokalnego na nowe konto, wiec weszlem w swojego PHPMyAdmin, wybrałem baze i nacislem Eksportuj. Zapisałem ja na dysku jako plik *.sql.

  3. Weszłem na PHPMyAdmin z hostingu na moim koncie wybrałem nowo stworzoną baze. Po wejściu do środka była pusta, wybrałem Import, znalazłem moją baze a następnie dałem na Wykonaj.

  4. Wyskoczył mi taki błąd:

Błąd

zapytanie SQL:

CREATE TABLE pn_admin_category(

pn_cid int( 10 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

pn_name varchar( 32 ) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL default '',

pn_description varchar( 254 ) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL default '',

PRIMARY KEY ( pn_cid ) 

) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1 COLLATE = latin1_general_ci;


MySQL zwrócił komunikat: 

#1064 - Something is wrong in your syntax obok 'collate latin1_general_ci NOT NULL default '',

pn_description ' w linii 3

Mam wiele tabel i z wszystkimi jest tak samo.


(Bartekviper) #2

Wywale ten NOT NULL default