Problem z przyciskami Visual Basic

Pokazuje część kodu programu który jest odpowiedzialny za zaznaczanie przycisków A, B i C kolorem czerwonym.

Dodałem też że po wciśnięciu innego przycisku reszta zmienia kolor na czarny (domyślny) oraz po wciśnięciu zaznaczonego

przycisku ma się on odznaczyć. Problem jest taki że gdy jest zaznaczone A to przyciski B i C nie mogą się zaznaczyć i odznaczyć

przycisku A (chyba że wcisnę przycisk A), poza tym wszystko działa… Czego to może być wina?

Private Sub przyciskA_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles przyciskA.Click

    If odpowiedzA = 0 Then

      odpowiedzA = 1

      odpowiedzB = 0

      odpowiedzC = 0

      przyciskA.ForeColor = Color.Red

      przyciskB.ForeColor = Color.Black

      przyciskC.ForeColor = Color.Black

    Else

      odpowiedzA = 0

      przyciskA.ForeColor = Color.Black

    End If

  End Sub


  Private Sub przyciskB_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles przyciskB.Click

    If odpowiedzA = 0 Then

      odpowiedzA = 0

      odpowiedzB = 1

      odpowiedzC = 0

      przyciskA.ForeColor = Color.Black

      przyciskB.ForeColor = Color.Red

      przyciskC.ForeColor = Color.Black

    Else

      odpowiedzB = 0

      przyciskB.ForeColor = Color.Black

    End If

  End Sub


  Private Sub przyciskC_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles przyciskC.Click

    If odpowiedzA = 0 Then

      odpowiedzA = 0

      odpowiedzB = 0

      odpowiedzC = 1

      przyciskA.ForeColor = Color.Black

      przyciskB.ForeColor = Color.Black

      przyciskC.ForeColor = Color.Red

    Else

      odpowiedzC = 0

      przyciskC.ForeColor = Color.Black

    End If

  End Sub