Problem Z Python'em invalid syntax

Witam, chciałem zacząć programować w pythonie. Tylko kiedy odpalam program i wpisuję: print “hello”, wyskakuje błąd. Podaje kod źródłowy. Wersja Pythona to 3.2

ActivePython 3.2.2.3 (ActiveState Software Inc.) based on

Python 3.2.2 (default, Sep 8 2011, 10:55:13) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32

Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.

>>> print "hello"

SyntaxError: invalid syntax

>>>

W Pythonie 3 print to funkcja, więc trzeba print(“hello”).