Problem z rabakiem VBS:Malware-gen

Od wczoraj u koleżanki avast! wykrywa wirusa o naswie VBS:Malware-gen w plikach C:\autorun.inf oraz E:\autorun.inf. Żeby było ciekawiej nie jestem w stanie zobaczyć tych plików w folderach gdyż zmiana ustawień w opcjach folderów nic nie zmienia tzn. nie mogę włączyć opcji pokazywania plików ukrytych oraz plików systemowych. Po prostu po naciśnięciu OK nic się nie dzieje. Plik autorun wygląda następująco:

;A2LUo22sKna1wXaw3fFsDe3Z

[AutoRun]

;qrp6wfekw43Apj92JanrKlDfcKL002lAwk4

open=d6fagcs8.cmd

;k2i

shell\open\Command=d6fagcs8.cmd

;w

shell\open\Default=1

;LD4Dj8wssjswFkiLarZkD23akKe0a2ola1wKAD0L5sfr

shell\explore\Command=d6fagcs8.cmd

;akDr4ksi0msKdcje32osaladAookLrXfi3JkKkj853Ddq2i1ppojSawwLLfZOJ4iwiw3es79LKi83

Wklejam loga: Jeżeli będzie potrzebne coś jeszcze to również umieszczę i proszę o pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:49:27, on 2008-02-26

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\SkyTel.EXE

C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\o2flash.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\WANDAF~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.906\gmer.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe" -quiet

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1

O4 - HKCU\..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Connection through Realtek RTL8168_8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.averatec.com

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1150798476425

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C85003D8-4876-4FC5-892E-E3DB1B3C357F}: NameServer = 10.1.12.2 149.156.157.66

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O2Micro Flash Memory (O2Flash) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\o2flash.exe


--

End of file - 6771 bytes

Spróbuj usunąć to:

O4 - HKCU…\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Daj log z ComboFix

Log z ComboFix:

http://wklej.org/id/997b66bcfc

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach

czyszczenie pendriva http://www.softpedia.com/get/Security/Security-Related/PRT-Perlovga-Removal-Tool.shtml lub format

otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

Po restarcie jeśli wszystko będzie OK usuń ręcznie folder C: \Qoobox

:slight_smile:

Log z ComboFixa

http://wklej.org/id/a19cdd110a

Zainstalowałem AVG zamiast Avasta i przy pierwszym skanowaniu już złapał te robaki i starał sie usunąć.

Daje jeszcze kontrolnego loga z HijackThis

http://wklej.org/id/bfe0e5cd5c

Jeżeli wszystko będzie OK to dziękuję bardzo wszystkim za pomoc :slight_smile:

Logi czyste

czy znasz ten adres http://www.averatec.com

jeśli nie to usuń wpis

HijackThisem >> Fix checked

zrób optymalizacje autostartu http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/index.php/topic,378.0.html

Możesz włączyć przywracanie systemu

:slight_smile:

Znam ten adres. To adres firmy która wyprodukowała tego laptopa :slight_smile: Jest marki “Averatec” własnie.

Dziękuję raz jeszcze za pomoc :slight_smile: