Problem z rapidsharem

Witam!

Mam problem z instalacją Rapidshare manager. Mam zainstalowany Microsoft net Framework 3.5. Podczas instalacji wyskakuje takie cos:

INFORMACJE O WERSJI PLATFORMY

Windows : 6.0.6002.131072 (Win32NT)

Common Language Runtime : 2.0.50727.4200

System.Deployment.dll : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)

mscorwks.dll : 2.0.50727.4200 (NetFxQFE.050727-4200)

dfdll.dll : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)

dfshim.dll : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)

ŹRÓDŁA

Adres URL rozmieszczenia : http://images.rapidshare.com/software/r … pplication

Serwer : Apache

Adres URL dostawcy rozmieszczenia : http://images.rapidshare.com/software/r … pplication

Adres URL aplikacji : http://images.rapidshare.com/software/r … e.manifest

Serwer : Apache

TOŻSAMOŚCI

Tożsamość rozmieszczenia : RapidShareManager.application, Version=0.1.0.257, Culture=neutral, PublicKeyToken=beb8bcbf36015e49, processorArchitecture=msil

Tożsamość aplikacji : RapidShareManager.exe, Version=0.1.0.257, Culture=neutral, PublicKeyToken=beb8bcbf36015e49, processorArchitecture=msil, type=win32

PODSUMOWANIE APLIKACJI

* Aplikacja możliwa do zainstalowania.

* Parametr adresu URL zaufania jest ustawiony.

PODSUMOWANIE BŁĘDÓW

Poniżej znajduje się podsumowanie błędów. Szczegółowe informacje na temat tych błędów znajdują się w dalszej części dziennika.

* Aktywacja aplikacji http://images.rapidshare.com/software/r … pplication spowodowała wyjątek. Wykryto następujące komunikaty o niepowodzeniach:

 • Żądana operacja wymaga podniesienia uprawnień. (Wyjątek od HRESULT: 0x800702E4)

PODSUMOWANIE NIEPOWODZEŃ TRANSAKCJI MAGAZYNOWANIA SKŁADNIKÓW

Nie wykryto błędów transakcji.

OSTRZEŻENIA

Podczas tej operacji nie wykryto żadnych ostrzeżeń.

STAN POSTĘPU OPERACJI

* [2010-02-11 22:41:42] : Rozpoczęto aktywację http://images.rapidshare.com/software/r … pplication.

* [2010-02-11 22:41:43] : Przetwarzanie manifestu rozmieszczenia zostało zakończone pomyślnie.

* [2010-02-11 22:41:43] : Rozpoczęto instalację aplikacji.

* [2010-02-11 22:41:52] : Przetwarzanie manifestu aplikacji zostało zakończone pomyślnie.

* [2010-02-11 22:41:55] : Żądanie udzielenia zaufania i wykrycia platformy zostało zakończone.

* [2010-02-11 22:42:03] : Pobieranie zależności subskrypcji zostało ukończone.

* [2010-02-11 22:42:03] : Rozpoczęto przekazywanie pobranej aplikacji.

* [2010-02-11 22:42:03] : Instalacja aplikacji została zakończona pomyślnie.

SZCZEGÓŁY BŁĘDÓW

Podczas tej operacji zostały wykryte następujące błędy.

* [2010-02-11 22:42:03] System.Runtime.InteropServices.COMException

 • Żądana operacja wymaga podniesienia uprawnień. (Wyjątek od HRESULT: 0x800702E4)

 • Źródło: System.Deployment

 • Ślad stosu:

w System.Deployment.Application.NativeMethods.CorLaunchApplication(UInt32 hostType, String applicationFullName, Int32 manifestPathsCount, String[] manifestPaths, Int32 activationDataCount, String[] activationData, PROCESS_INFORMATION processInformation)

w System.Deployment.Application.ComponentStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)

w System.Deployment.Application.SubscriptionStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)

w System.Deployment.Application.ApplicationActivator.Activate(DefinitionAppId appId, AssemblyManifest appManifest, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)

w System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)

w System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)

SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI MAGAZYNOWANIA SKŁADNIKÓW

* Transakcja — [2010-02-11 22:42:03]

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationStageComponent
 • Stan: Installed

 • HRESULT: 0x0

 • Manifest: OAKCN6E4.AVK.application

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationSetDeploymentMetadata
 • Stan: Set

 • HRESULT: 0x0

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationStageComponent
 • Stan: Installed

 • HRESULT: 0x0

 • Manifest: RapidShareManager.exe.manifest

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationStageComponentFile
 • Stan: Installed

 • HRESULT: 0x0

 • Plik: rapidshare.ico

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationStageComponent
 • Stan: Installed

 • HRESULT: 0x0

 • Manifest: RapidShareManager.exe.genman

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationStageComponentFile
 • Stan: Installed

 • HRESULT: 0x0

 • Plik: RapidShareManager.exe

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationStageComponent
 • Stan: Installed

 • HRESULT: 0x0

 • Manifest: Interop.IWshRuntimeLibrary.dll.genman

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationStageComponentFile
 • Stan: Installed

 • HRESULT: 0x0

 • Plik: Interop.IWshRuntimeLibrary.dll

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationStageComponent
 • Stan: Installed

 • HRESULT: 0x0

 • Manifest: RapidShareManager.resources.dll.genman

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationStageComponentFile
 • Stan: Installed

 • HRESULT: 0x0

 • Plik: RapidShareManager.resources.dll

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationInstallDeployment
 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationSetDeploymentMetadata
 • Stan: Set

 • HRESULT: 0x0

 • System.Deployment.Internal.Isolation.StoreTransactionOperationType (27)
 • HRESULT: 0x0

O co w tym chodzi

zainstaluj ją jako administrator

A co powiecie na taką sytuacje. Rapidshare manager sie zainstalował. tylko teraz jest tak ,ze status jest Aktywny a się nic nie ściąga??