Problem z regularnością 'rotate' w sliderze


(Atac3) #1

Stworzyłem div ze sliderem ostatnich newsów dodanych na stronie. Bazowałem na tym tutorialu

Problem polega na tym, że czas wyświetlania poszczególnych wpisów jest nieregularny.. jedne wyświetlają się ok. 20 sekund, a drugie np. 3 sekundy

 • <?php $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1; $args = array('posts_per_page' => 1,'paged' => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
 • <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail('news_small'); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1; $args = array('posts_per_page' => 1,'offset' => 1, 'paged' => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
 • <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail('news_small'); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1; $args = array('posts_per_page' => 1,'offset' => 2, 'paged' => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
 • <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail('news_small'); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1; $args = array('posts_per_page' => 1,'offset' => 3, 'paged' => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
 • <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail('news_small'); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?>
  <?php $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1; $args = array('posts_per_page' => 1,'paged' => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail('news'); } ?>

<?php the_title(); ?>

Dodano: <?php the_time('j F Y'); ?>

<?php echo excerpt(30); ?> Czytaj więcej...

<?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1; $args = array('posts_per_page' => 1,'offset' => 1, 'paged' => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail('news'); } ?>

<?php the_title(); ?>

Dodano: <?php the_time('j F Y'); ?>

<?php echo excerpt(30); ?> Czytaj więcej...

<?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1; $args = array('posts_per_page' => 1,'offset' => 2, 'paged' => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail('news'); } ?>

<?php the_title(); ?>

Dodano: <?php the_time('j F Y'); ?>

<?php echo excerpt(30); ?> Czytaj więcej...

<?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1; $args = array('posts_per_page' => 1,'offset' => 3, 'paged' => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail('news'); } ?>

<?php the_title(); ?>

Dodano: <?php the_time('j F Y'); ?>

<?php echo excerpt(30); ?> Czytaj więcej...

<?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?>
[/code] div#featured to div, w którym pokazuje się treść. On jest umieszczony w jakimś miejscu na stronie, ale to nie ma znaczenia tutaj
[code]

;(function($){


  $.extend( $.ui.tabs.prototype, {


    rotation: null,


    rotationDelay: null,


    continuing: null,


    rotate: function( ms, continuing ) {


      var self = this,


        o = this.options;
      if((ms > 1 || self.rotationDelay === null) && ms !== undefined){//only set rotationDelay if this is the first time through or if not immediately moving on from an unpause


        self.rotationDelay = ms;


      }
      if(continuing !== undefined){


        self.continuing = continuing;


      }
      var rotate = self._rotate || ( self._rotate = function( e ) {


        clearTimeout( self.rotation );


        self.rotation = setTimeout(function() {


          var t = o.selected;


          self.select( ++t < self.anchors.length ? t : 0 );


        }, ms );
        if ( e ) {


          e.stopPropagation();


        }


      });
      var stop = self._unrotate || ( self._unrotate = !continuing


        ? function(e) {


          if (e.clientX) { // in case of a true click


            self.rotate(null);


          }


        }


        : function( e ) {


          t = o.selected;


          rotate();


        });
      // start rotation


      if ( ms ) {


        this.element.bind( "tabsshow", rotate );


        this.anchors.bind( o.event + ".tabs", stop );


        rotate();


      // stop rotation


      } else {


        clearTimeout( self.rotation );


        this.element.unbind( "tabsshow", rotate );


        this.anchors.unbind( o.event + ".tabs", stop );


        delete this._rotate;


        delete this._unrotate;


      }
      //rotate immediately and then have normal rotation delay


      if(ms === 1){


        //set ms back to what it was originally set to


        ms = self.rotationDelay;


      }
      return this;


    },


    pause: function() {


      var self = this,


        o = this.options;
      self.rotate(0);


    },


    unpause: function(){


      var self = this,


        o = this.options;
      self.rotate(1, self.continuing);


    }


  });


})(jQuery);

Przygotowałem pokaz tego: http://jsfiddle.net/vbvKH/

Chodzi mi o to, żeby:

 • po kliknięciu w menu po prawej w boksie po lewej pokazywał się ten news

 • newsy zmieniały się co jakieś 10sek


(manieKMP) #2

Te 20-ki w pierwszym js'ie to milisekundy (chodzi o te części .tabs("rotate", 20, true);), żeby przejście wykonywało się co 10 sekund, przynajmniej pierwszą 20-tkę trzeba byłoby zamienić na 10000 lub podmienić skrypt na:

$(document).ready(function(){

 $("#featured").tabs({ fx: { opacity: 'toggle' } }).tabs('rotate', 10000);

 $('#featured').hover(function(){

  $(this).tabs('rotate', 0, false);

  },function(){

  $(this).tabs({ fx: { opacity: 'toggle' } }).tabs('rotate', 10000);

  }

 );

});

działa na jq 1.8.3 i jq ui 1.9.2


(Atac3) #3

manieKMP , działa już zdecydowanie lepiej, ale znowu nieregularnie, na stronie pierwszy news zmienił się rzeczywiście po 10sek, ale na zmianę drugi/trzeci czekałem już z 35 sekund

zrobiłem kolejny test: http://jsfiddle.net/vbvKH/

jakie może być problem? skoro wartości są takie same nie powinno być chyba tak znacznych różnic?


(manieKMP) #4

Na pw czeka możliwe rozwiązanie problemu.

Jeśli się nie mylę, to problem leży w "rotate", którego obsługa -jak w sieci donoszą- podobno została usunięta z biblioteki jq... Jednak została stworzona oddzielna, przywracająca możliwość wykorzystania tego. Tak więc na pw możesz pobrać paczkę dwóch plików na bazie Towjego kodu (html i js) i sprawdzić, czy to będzie poprawnie działało...