Problem z regularnością 'rotate' w sliderze

Stworzyłem div ze sliderem ostatnich newsów dodanych na stronie. Bazowałem na tym tutorialu

Problem polega na tym, że czas wyświetlania poszczególnych wpisów jest nieregularny… jedne wyświetlają się ok. 20 sekund, a drugie np. 3 sekundy

 • <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
 • <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news_small’); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘offset’ => 1, ‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
 • <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news_small’); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘offset’ => 2, ‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
 • <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news_small’); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘offset’ => 3, ‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
 • <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news_small’); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?>
  <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news’); } ?>

<?php the_title(); ?>

Dodano: <?php the_time(‘j F Y’); ?>

<?php echo excerpt(30); ?> Czytaj więcej…

<?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘offset’ => 1, ‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news’); } ?>

<?php the_title(); ?>

Dodano: <?php the_time(‘j F Y’); ?>

<?php echo excerpt(30); ?> Czytaj więcej…

<?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘offset’ => 2, ‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news’); } ?>

<?php the_title(); ?>

Dodano: <?php the_time(‘j F Y’); ?>

<?php echo excerpt(30); ?> Czytaj więcej…

<?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘offset’ => 3, ‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news’); } ?>

<?php the_title(); ?>

Dodano: <?php the_time(‘j F Y’); ?>

<?php echo excerpt(30); ?> Czytaj więcej…

<?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?>
[/code] div#featured to div, w którym pokazuje się treść. On jest umieszczony w jakimś miejscu na stronie, ale to nie ma znaczenia tutaj

[code]

;(function($){


  $.extend( $.ui.tabs.prototype, {


    rotation: null,


    rotationDelay: null,


    continuing: null,


    rotate: function( ms, continuing ) {


      var self = this,


        o = this.options;
      if((ms > 1 || self.rotationDelay === null) && ms !== undefined){//only set rotationDelay if this is the first time through or if not immediately moving on from an unpause


        self.rotationDelay = ms;


      }
      if(continuing !== undefined){


        self.continuing = continuing;


      }
      var rotate = self._rotate || ( self._rotate = function( e ) {


        clearTimeout( self.rotation );


        self.rotation = setTimeout(function() {


          var t = o.selected;


          self.select( ++t < self.anchors.length ? t : 0 );


        }, ms );
        if ( e ) {


          e.stopPropagation();


        }


      });
      var stop = self._unrotate || ( self._unrotate = !continuing


        ? function(e) {


          if (e.clientX) { // in case of a true click


            self.rotate(null);


          }


        }


        : function( e ) {


          t = o.selected;


          rotate();


        });
      // start rotation


      if ( ms ) {


        this.element.bind( "tabsshow", rotate );


        this.anchors.bind( o.event + ".tabs", stop );


        rotate();


      // stop rotation


      } else {


        clearTimeout( self.rotation );


        this.element.unbind( "tabsshow", rotate );


        this.anchors.unbind( o.event + ".tabs", stop );


        delete this._rotate;


        delete this._unrotate;


      }
      //rotate immediately and then have normal rotation delay


      if(ms === 1){


        //set ms back to what it was originally set to


        ms = self.rotationDelay;


      }
      return this;


    },


    pause: function() {


      var self = this,


        o = this.options;
      self.rotate(0);


    },


    unpause: function(){


      var self = this,


        o = this.options;
      self.rotate(1, self.continuing);


    }


  });


})(jQuery);

Przygotowałem pokaz tego: http://jsfiddle.net/vbvKH/

Chodzi mi o to, żeby:

 • po kliknięciu w menu po prawej w boksie po lewej pokazywał się ten news

 • newsy zmieniały się co jakieś 10sek

Te 20-ki w pierwszym js’ie to milisekundy (chodzi o te części .tabs(“rotate”, 20, true);), żeby przejście wykonywało się co 10 sekund, przynajmniej pierwszą 20-tkę trzeba byłoby zamienić na 10000 lub podmienić skrypt na:

$(document).ready(function(){

 $("#featured").tabs({ fx: { opacity: 'toggle' } }).tabs('rotate', 10000);

 $('#featured').hover(function(){

  $(this).tabs('rotate', 0, false);

  },function(){

  $(this).tabs({ fx: { opacity: 'toggle' } }).tabs('rotate', 10000);

  }

 );

});

działa na jq 1.8.3 i jq ui 1.9.2

manieKMP , działa już zdecydowanie lepiej, ale znowu nieregularnie, na stronie pierwszy news zmienił się rzeczywiście po 10sek, ale na zmianę drugi/trzeci czekałem już z 35 sekund

zrobiłem kolejny test: http://jsfiddle.net/vbvKH/

jakie może być problem? skoro wartości są takie same nie powinno być chyba tak znacznych różnic?

Na pw czeka możliwe rozwiązanie problemu.

Jeśli się nie mylę, to problem leży w “rotate”, którego obsługa -jak w sieci donoszą- podobno została usunięta z biblioteki jq… Jednak została stworzona oddzielna, przywracająca możliwość wykorzystania tego. Tak więc na pw możesz pobrać paczkę dwóch plików na bazie Towjego kodu (html i js) i sprawdzić, czy to będzie poprawnie działało…