Problem z rejestrem w win98


(Trofim1) #1

Wieczór!

Świeżo sformatowany dysk. Windows98. Duron 850. 256 MB RAM.

Problem:

w trakcie uruchamiania komputera uzyskuję komunikat, że plik rejestru był uszkodzony i został naprawiony --> uruchom ponownie komputer

Proces się zapętla i mam co chwila ten sam komunikat.

Jesli uruchomię tylko wiersz poleceń i potem ręcznie scanreg`a, nie dostaję żadnych błędów i system uruchamia sie pomyślnie.

System zachowuje się dziwnie - czasem podmienia ikony na pulpicie (zamiast np ikon plików .txt pojawiają się jakieś inne). Kiedy działa AVG w tle jego ikona aktywności jest zastępowana ikoną GG.

Word co jakiś czas się wiesza (średnio 1x na dzień).

Moduł AVG ładowany przed uruchomieniem windy, zauważalnie wolniej skanuje.

Czy macie jakieś pomysły??

Dołączam log Hijack`a:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 23:29:28, on 05-02-09

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC\NORTON GHOST 2003\GHOSTSTARTSERVICE.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PDESK\PDESK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE

C:\PROGRAM FILES\SPYBOT - SEARCH & DESTROY\TEATIMER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\OPERA7\OPERA.EXE

C:\TOTALCMD\TOTALCMD.EXE

D:\TOOLZ\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Powerdesk] C:\WINDOWS\SYSTEM\PDesk\PDesk.exe /Autolaunch

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKLM\..\RunServices: [GhostStartService] C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC\NORTON GHOST 2003\GHOSTSTARTSERVICE.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [MDM7] "C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain = mlyniec

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.1.1.1

Pozdrawiam

Trofim

Post nr 2:

Przepraszam - pomyliłem slash`a na końcu.


Na przyszłość edytuj swojego posta,

a nie pisz jednego po drugim

Asterisk


(Kuz5) #2

Jak dla mnie log czysty.


(Asterisk) #3

Zacząłbym tak:

  • Scandisc

  • Kontroler plików systemowych - Start/Uruchon/Sfc

  • Defragmentacja

  • Reinstalacja Win - z płyty instalacyjnej uruchom Setupcore.exe


(Trofim1) #4

Na przyszłość edytuj swojego posta,

a nie pisz jednego po drugim

Asterisk

Advice taken :slight_smile:

Chyba znalazłem rozwiązanie (jak do tej pory działa)- temperatura dysków twardych była za wysoka, "przerzedziłem" je i poprawiłem chłodznie obudowy.

Dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam

Trofim


(Asterisk) #5

Zamykam