Problem z robakiem internetowym!


(Camko17) #1

Oto co zarejestrowal hijackthis :

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Video ActiveX Access\imsmn.exe

C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesmin.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\programy\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

D:\programy\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Documents and Settings\k01\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {34E6F97C-34E0-4CE5-B92B-F83634BEDC01} - C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesplg.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Protection Bar - {29C5A3B6-9A8D-4FA0-B5AD-3E20F4AA5C00} - C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesbpl.dll

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\gry\PES 6\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "D:\programy\bearshare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\programy\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - Startup: hamachi.lnk = D:\programy\hamachi\hamachi.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_06\bin\npjpi141_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_06\bin\npjpi141_06.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{CFD672D7-5DB4-4B8B-8502-26D4F38B984E}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\programy\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

PROSZE O POMOC :slight_smile:


(jessica) #2

Masz infekcję, którą powinien usunąć SmitfraudFix - ale użyty z opcji 2 (wpisać 2 i nacisnąć ENTER)

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Potem daj z niego raport, oraz logi z Hijacka i ComboFixa

(na dole tej strony z linku) - log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

.


(Camko17) #3

Myślę że nie będzie to już konieczne, problem zniknął po przeskanowaniu komputera AVG Anti-Spyware 7.5

Zostało mi tylko przeskanować PC NOD'em 32

W każdym bądż razie dziękuje za pomoc :slight_smile: