Problem z rozłączającym się internetem

Otóż w dniu dzisiejszym na moim komputerze, zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy z internetem…

Aczkolwiek:

Grając w League of Legends dostałem “disconnecta”, więc szybciutko wszedłem na chroma żeby sprawdzić czy mam internet, jak się okazało strony nie chciały się ładować… Jednakże, w tym samym czasie rozmawiałem z ludźmi z drużyny na Skypie!

Internet przez większość czasu mam jednak co jakiś czas, notorycznie powtarza się opisana wyżej sytuacja i trwa przez kilka minut. (Strony i Gry nie działają, natomiast Skype i GG - tak.)

Moje pytania:

 • Czego to może być wina? (Router/Komputer/Dostawca)

 • Jak poradzić sobie z tą uciążliwą sytuacją?

Z góry dzięki!

Screeny, które polecono mi zrobić na innym forum:

http://www.picshot.pl/public/view/244943

http://www.picshot.pl/public/view/244950

http://www.picshot.pl/public/view/244952

Wygląda na problem z DNS.

Naciśnij logo Windows + R >>> w okno Uruchamianie wpisz control netconnections i kliknij OK >>> zostanie otwarte okno “Połączenia sieciowe” >>> kliknij prawym przyciskiem myszy na połączenie którego używasz i wybierz Właściwości >>> w oknie Właściwości przejdź na kartę Sieć i podświetl “Protokół internetowy w wersji TCP/IP v4” i kliknij Właściwości >>> w oknie, które zostanie otwarte przejdź na kartę Ogólne >>> zaznacz Użyj następujących adresów serwerów DNS i uzupełnij pola Preferowany i Alternatywny serwer DNS w następujący sposób (do wyboru)

 • podaj adres swojego routera

 • podaj adres serwerów DNS Telekomunikacji Polskiej: 194.204.152.34, 194.204.159.1

 • podaj adres serwerów DNS OpenDNS 208.67.222.222, 208.67.220.220

 • podaj adres serwerów DNS Google: 8.8.8.8, 8.8.4.4

 • inne (Multimedia, GTS Energis, Plus itp.) http://www.e-dns.com.pl/category/dns-operatorow

Potem Start - w okno wyszukiwania wpisz cmd, kliknij na znalezioną pozycją prawym przyciskiem myszy - Uruchom jako administrator - potwierdź alert Kontroli konta użytkownika - w oknie konsoli, które zostanie otwarte wpisz ipconfig /flushdns i naciśnij Enter.

Co jeśli ciągle występują “disconnecty” ?

W grze?

W razie dalszych problemów podaj wynik poleceń:

ipconfig /all

route print

netsh interface ip show config

netsh dump > netsh_dump.txt

netsh firewall show state

netsh firewall show config

netsh wlan show networks

netsh wlan show drivers

tracert dobreprogramy.pl

tracert google.com

nslookup google.com

UWAGA! Polecenie netsh dump zostanie zapisane w pliku w folderze Moje dokumenty, skopiuj i wklej zawartość tego pliku. (pozwoliłem sobie posłużyć się ściągą roobala) Czyli Start - w okno wyszukiwania wpisz cmd, kliknij na znalezioną pozycją prawym przyciskiem myszy - Uruchom jako administrator - potwierdź alert Kontroli konta użytkownika - w oknie konsoli, które zostanie otwarte wpisz kolejno każde polecenie i naciśnij Enter, np. route print i naciskasz Enter i potem kolejne itd. Kopiowanie wyników poleceń z wiersza poleceń Windows. kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.htmlWyniki poleceń umieść np. na http://www.wklej.org/ albo między tagami

[code]

Pozwoliłem sobie poprosić moderatora o przeniesienie tematu do działu Sieci, może tam ktoś będzie miał jakiś pomysł.

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\system32>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : ExceeD

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : piekary.net


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : piekary.net

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 6C-62-6D-A9-A8-16

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::f8d7:3eb7:969b:ae9c%13(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.102(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 1 listopada 2012 21:46:58

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 2 listopada 2012 01:13:17

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.10.10.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 10.10.10.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 275538541

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-1E-C6-B9-6C-62-6D-A9-A8-16


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 87.101.32.3

                    87.101.32.5

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa isatap.piekary.net:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : piekary.net

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 9:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft 6to4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 11:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta tunelowania Teredo firmy Microsoft

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:1003:1ee8:f5f5:f599(Pref

erowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::1003:1ee8:f5f5:f599%12(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


C:\Windows\system32>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 13...6c 62 6d a9 a8 16 ......Realtek PCIe GBE Family Controller

 1...........................Software Loopback Interface 1

 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4

 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta tunelowania Teredo firmy Microsoft

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 10.10.10.102 20

    10.10.10.0 255.255.255.0 On-link 10.10.10.102 276

   10.10.10.102 255.255.255.255 On-link 10.10.10.102 276

   10.10.10.255 255.255.255.255 On-link 10.10.10.102 276

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.10.10.102 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.10.10.102 276

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 12 58 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 12 58 2001::/32 On-link

 12 306 2001:0:5ef5:79fb:1003:1ee8:f5f5:f599/128

                  On-link

 13 276 fe80::/64 On-link

 12 306 fe80::/64 On-link

 12 306 fe80::1003:1ee8:f5f5:f599/128

                  On-link

 13 276 fe80::f8d7:3eb7:969b:ae9c/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 12 306 ff00::/8 On-link

 13 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Windows\system32>netsh interface ip show config


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne

  DHCP włączone: Tak

  Adres IP: 10.10.10.102

  Prefiks podsieci: 10.10.10.0/24 (maska 255.255.255.0)


  Brama domyślna: 10.10.10.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 20

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 87.101.32.3

                     87.101.32.5

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Brak

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakC:\Windows\system32>netsh dump > netsh_dump.txt


C:\Windows\system32>netsh dump > netsh_dump.txt


C:\Windows\system32>netsh firewall show state


Stan zapory:

-------------------------------------------------------------------

Profil = Standard

Tryb operacyjny = Enable

Tryb wyjątków = Enable

Tryb odpowiedzi multiemisji/emisji = Enable

Tryb powiadomień = Enable

Wersja zasad grupy = Zapora systemu Windows

Tryb administracji zdalnej = Disable


Porty obecnie otwarte na wszystkich interfejsach sieciowych:

Port Protokół Wersja Program

-------------------------------------------------------------------

Obecnie żadne porty nie są otwarte na wszystkich interfejsach sieciowych.


WAŻNE: Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Jednak polecenie "netsh firewall" jest wycofywane.

Zamiast niego należy używać polecenia "netsh advfirewall firewall".

Więcej informacji na temat używania polecenia "netsh advfirewall firewall"

zamiast polecenia "netsh firewall" można znaleźć w artykule 947709

z Bazy wiedzy pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488.
C:\Windows\system32>netsh firewall show config


Konfiguracja profilu Domain:

-------------------------------------------------------------------

Tryb operacyjny = Enable

Tryb wyjątków = Enable

Tryb odpowiedzi multiemisji/emisji = Enable

Tryb powiadomień = Enable


WAŻNE: Polecenie "netsh firewall" jest wycofywane;

   zamiast niego należy używać polecenia "netsh advfirewall firewall".

   Aby uzyskać więcej informacji o używaniu polecenia

   "netsh advfirewall firewall" zamiast "netsh firewall",

   zobacz artykuł Bazy wiedzy nr 947709 pod adresem

   http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488.
C:\Windows\system32>netsh wlan show networks

Usługa autokonfiguracji sieci bezprzewodowej (wlansvc) nie została uruchomiona w

 systemie.


C:\Windows\system32>netsh wlan show drivers

Usługa autokonfiguracji sieci bezprzewodowej (wlansvc) nie została uruchomiona w

 systemie.


C:\Windows\system32>tracert dobreprogramy.pl


Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalną liczbą 30 przeskoków:


 1 <1 ms <1 ms <1 ms n10ip1.intranet.piekary.net [10.10.10.1]

 2 1 ms 1 ms 1 ms net173ip1.intranet.piekary.net [192.168.173.1]

 3 1 ms 1 ms 1 ms gw2.piekary.net [87.101.32.1]

 4 4 ms 1 ms 1 ms ge-kix-kat.ip4.e-poludnie.pl [195.191.171.101]

 5 7 ms 7 ms 7 ms war-cx1.tpix.pl [195.149.232.5]

 6 8 ms 8 ms 8 ms xenium.thinx.pl [212.91.0.108]

 7 8 ms 8 ms 8 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]


Śledzenie zakończone.


C:\Windows\system32>tracert google.com


Śledzenie trasy do google.com [213.189.45.121]

z maksymalną liczbą 30 przeskoków:


 1 1 ms 1 ms 1 ms n10ip1.intranet.piekary.net [10.10.10.1]

 2 1 ms <1 ms <1 ms net173ip1.intranet.piekary.net [192.168.173.1]

 3 1 ms 1 ms 1 ms gw2.piekary.net [87.101.32.1]

 4 2 ms 1 ms 4 ms ge-kix-kat.ip4.e-poludnie.pl [195.191.171.101]

 5 29 ms 6 ms 6 ms war-cx1.tpix.pl [195.149.232.5]

 6 10 ms 7 ms 7 ms xe-2-0-0-48.r5.isp-rs.thinx.atman.pl [212.91.0.1

3]

 7 9 ms 7 ms 7 ms z-atman.ggc.com [217.17.32.1]

 8 8 ms 8 ms 8 ms host-213.189.45.121.ggc.com [213.189.45.121]


Śledzenie zakończone.


C:\Windows\system32>nslookup google.com

Serwer: admin.piekary.net

Address: 87.101.32.3


Nieautorytatywna odpowiedź:

Nazwa: google.com

Addresses: 2a00:1450:400d:803::1006

     213.189.45.116

     213.189.45.119

     213.189.45.121

     213.189.45.84

     213.189.45.86

     213.189.45.89

     213.189.45.91

     213.189.45.94

     213.189.45.96

     213.189.45.99

     213.189.45.101

     213.189.45.104

     213.189.45.106

     213.189.45.109

     213.189.45.111

     213.189.45.114C:\Windows\system32>netsh dump > netsh_dump.txt


C:\Windows\system32>

Nad netshdumpem pracuje. (Nie wyświetla mi się w moich dokumentach).

Nie widać błędów w konfiguracji sieci, system rozpoznaje DNS, problem prawdopodobnie występuje po stronie dostawcy. Sprawdź jeszcze czy strony wchodzą po adresie IP. Przeczyść jeszcze bufor DNS, w tym celu uruchom wiersz poleceń i wykonaj poniższe polecenie.

ipconfig /flushdns

Możesz spróbować uzyskać nową dzierżawę adresu IP, możliwe, że serwer DHCP przesłał błędną konfigurację, która mogła zostać poprawiona. Zrobisz to poniższymi poleceniami.

ipconfig /release

ipconfig /renew

W systemach Windows Vista/7 nazwa została zmieniona na Dokumenty i powinieneś mieć dostęp do tego folderu przez menu Start.

Sprawdzałem w “Dokumentach”, nie wyświetla się…

Po wykonaniu @up zaleceń nic się nie dzieje…

Mam nadzieję, że problem ustał na zawsze.

Dzięki wszystkim za chęci!

Nie pamiętam teraz gdzie dokładnie zapisuje się ten plik, w wolnej chwili sprawdzę. Nie jest on aż tak istotny, po prostu pokazuje szczegółowo konfigurację sieci.

Jeśli liczyłeś na wyświetlenie się jakiś wyników, to nic się nie wyświetli.

To znaczy, że problem już nie występuje?

Póki co pisząc “nic się nie dzieje” miałem na myśli, że problem ustał póki co.

Do chwili obecnej ani 1 usterki.

Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc!