Problem z rozmieszczeniem


(Taex) #1

Mam na stronie phpbb by przemo. Na forum jest wszystko dobrze ale na portalu wszystko się zlewa do lewej strony (tylko w IE, w FF wszystko działa jak należy).


(Rkizeweter) #2

A najnowsza wersja IE?? jak działa?? - te problemy do Microsziftu wysyłać.


(Taex) #3

Niemam 7 bo używam FF

Ale duzo ludzi używa jeszcze IE i oni jak na moją stronę wchodzą to tak jest :frowning:


(floyd) #4

Takie sytuacje zdarzają się gdy są błędy na stronie związane z tabelami jak np. tu:

logo12.jpg

\

Propnuje testować błedy na stronie np. tu:

http://validator.w3.org/

To znacznie przyspiesza i ułatwia kodowanie.

(Niektórzy, jak zauważyłem chętnie by zrzucili całą wińę na IE. :slight_smile:

Widziałem też i takie przypadki związane z tego typu błędami, że w IE wyświetlało się dobrze, a w Firefoxie czy Operze źle.


(Taex) #5

Sprawdziłem w tym ten kod który podałeś i mi takie coś wyskoczyło:

<

było na czerwono ale niemogę tego koloru używać :wink:

A tak w ogóle to co z tym znakiem nie tak :?:


(floyd) #6

(Taex) #7

A jak ma ten błąd naprawić :?:

Bo jak wchodzę w PA>ustawienia Administracyjne to w kodach niema tam takiego :frowning:


(floyd) #8

W jakim tam PA (

Otwierasz stronę w notatnku, a najlepiej w jakimś edytorze który numeruje linie bo wówczas łatwiej znaleść np. w pitpad.exe(ściągnij sobie)

Validator pokazuje, że w linii35 jest błąd.

Rzeczywiście na twojej stronie jest taki wpis dotyczący tabeli

a powinno być przynajmniej tak:

| logo12.jpg |
[/code]

W ten sposób poprawisz też inne wpisy dotyczące tabel i będzie się dobrze wyświetlało.(Tam gdzie w validatorze pokazuje błedy dotyczące znaczników

trzeba poprawić. Po poprawieniu, zapisać i ok.


(Taex) #9

A, który plik mam otworzyć :?:

Bo w phpbb by przemo jest trochę dużo tych plików :confused:


(floyd) #10

A to nie jest twoja strona?

http://taex.skip.pl/portal.php


(Airborn) #11

nawet jeśli to wszak jest CMS zawarty w phpBB by przemo :wink: plikiem do edycji będzie KTÓRŚ z plików danej skórki zapewne, ale to ktoś by się musiałrozeznawaćbardziej w tym


(floyd) #12

Ja tylko weszłem na stronę:

http://taex.skip.pl/portal.php

i w przeglądarce: widok–>źródlo strony. Obejrzałem kod źródłowy.

Można od razu zauważyć pewne błedy z tabelami ale przyznaję, że ręcznie dosyć trudno poprawić bo jest tam trochę tych tabelek i ich analizowanie to uciążliwa praca. W takich przypadkach wolę nieraz od nowa tworzyć cały układ niż szukać błedów.


(Taex) #13

W pliku portal.php mam tak:

<?php

/ ***************************************************************************

 * portal.php

 * -------------------

 * author : (C) 2005 Przemo http://www.przemo.org

 * begin : 2005/10/06 11:12

 * version : 1.12.4

 *

 *************************************************************************** /


/ ***************************************************************************

 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify

 * it under the terms of the GNU General Public License as published by

 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or

 * (at your option) any later version.

 *************************************************************************** /


define('IN_PHPBB', true);

define('PORTAL', true);

define('ATTACH', true);

$phpbb_root_path = './';

include($phpbb_root_path . 'extension.inc');

include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);

include($phpbb_root_path . 'fetchposts.'.$phpEx);

include($phpbb_root_path . 'includes/functions_selects.'.$phpEx);


$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);

init_userprefs($userdata);


if ( $board_config['login_require'] && !$userdata['session_logged_in'] )

{

	$message = $lang['login_require'] . '

' . sprintf($lang['login_require_register'], '', '');

	message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

}


if ( !$portal_config_portal_on )

{

	redirect(append_sid("index.$phpEx?redirect=index.$phpEx", true));

}


if ( isset($HTTP_POST_VARS['fpage_theme']) && $userdata['session_logged_in'] )

{

	$fpage_theme = intval($HTTP_POST_VARS['fpage_theme']);

	$fp_sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . "

		SET user_style = '$fpage_theme'

		WHERE user_id = '" . $userdata['user_id'] . "'";

	if ( !($fp_result = $db->sql_query($fp_sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update users table ' . $user_id . $fpage_theme, '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}

	redirect(append_sid("portal.$phpEx", true));

}


$portal_page = 1;


include('includes/page_header.'.$phpEx);


require($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_portal.' . $phpEx);


$modules = array();

foreach($portal_config as $key => $value) 

{

	if ( strpos($key, 'module') !== false )

	{

		$modules[] = $value;

		$module_names[$value] = $key;

	}

}


if ( in_array('stats_user_menu', $modules) )

{

	$template->set_filenames(array(

		'stats_user_menu' => 'portal_modules/stats_user_menu.tpl')

	);


	$newest_userdata = get_db_stat('newestuser');


	$template->assign_vars(array(

		'L_STATISTICS' => $lang['Statistics'],

		'L_USERS_WRITE' => $lang['users_write'],

		'L_POSTS' => $lang['posts'],

		'L_TOPICS' => $lang['topics'],

		'L_REGISTERED_HAVE' => $lang['registered_have'],

		'L_REGISTERED_USERS' => $lang['registered_users'],


		'STATS_ALIGN' => $portal_config['stat_a'],

		'TOTAL_POSTS' => get_db_stat('postcount'),

		'TOTAL_TOPICS' => get_db_stat('topiccount'),

		'TOTAL_USERS' => get_db_stat('usercount'),

		'NEWEST_USERNAME' => sprintf($lang['Newest_user'], '', $newest_userdata['username'], '')

	));


	$template->assign_var_from_handle($module_names['stats_user_menu'], 'stats_user_menu');

}


if ( in_array('recent_topics_menu', $modules) && $portal_config['value_recent_topics'] > 0 )

{

	$template->set_filenames(array(

		'recent_topics_menu' => 'portal_modules/recent_topics_menu.tpl')

	);


	$sql = "SELECT forum_id FROM " . FORUMS_TABLE;

	if ( !$result = $db->sql_query($sql) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forums information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}

	while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )

	{

		$is_auth = array();

		$is_auth = $tree['auth'][POST_FORUM_URL . $row['forum_id']];


		if ( !$is_auth['auth_read'] || !$is_auth['auth_view'] )

		{

			$except_forum_id = $row['forum_id'];

		}

	}


	$except_forums = ($except_forum_id) ? "AND forum_id NOT IN ($except_forum_id)" : '';


	$sql = "SELECT topic_id, topic_title

		FROM " . TOPICS_TABLE . "

		WHERE topic_status <> 2

		$except_forums

		ORDER BY topic_time DESC

		LIMIT " . $portal_config['value_recent_topics'];

	if ( !$result = $db->sql_query($sql) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query recent topics information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	$recent_topic_row = array();


	$template->assign_vars(array(

		'RT_ALIGN' => $portal_config['recent_topics_a'],

		'L_RECENT_TOPICS' => $lang['Recent_topics'],

		)

	);


	$i = 1;

	while ($row = $db->sql_fetchrow($result))

	{

		$template->assign_block_vars('topics', array(

			'ROW' => (!($i % 2)) ? 1 : 2,

			'TOPIC_URL' => append_sid("viewtopic.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . '=' . $row['topic_id']),

			'TOPIC_TITLE' => htmlspecialchars($row['topic_title']))

		);

		$i++;

	}

	$template->assign_var_from_handle($module_names['recent_topics_menu'], 'recent_topics_menu');

}


if ( in_array('whoonline_menu', $modules) )

{

	$template->set_filenames(array(

		'whoonline_menu' => 'portal_modules/whoonline_menu.tpl')

	);


	$users_lasthour = 0;

	$sql = "SELECT session_ip, MAX(session_time) as session_time FROM " . SESSIONS_TABLE . "

		WHERE session_user_id = '" . ANONYMOUS . "'

			AND session_time >= " . ( CR_TIME - 86400 ) . "

		GROUP BY session_ip";


	if ( !$result = $db->sql_query($sql))

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Couldn\'t retrieve guest user today data', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	while( $guest_list = $db->sql_fetchrow($result))

	{ 

		if ( $guest_list['session_time'] > ( CR_TIME - 3600 ) )

		{

			$users_lasthour++;

		}

	}

	$guests_today = $db->sql_numrows($result);


	$time_to_show = ( CR_TIME - ( $board_config['last_visitors_time'] * 3600 ) );


	$sql = "SELECT user_id, username, user_allow_viewonline, user_level, user_jr, user_lastvisit

		FROM " . USERS_TABLE . " u

		WHERE user_id != " . ANONYMOUS . "

			AND user_session_time >= $time_to_show

		ORDER BY user_level = 1 DESC, user_jr DESC, user_level = 2 DESC, user_level = 0 DESC, username";

	if ( !$result = $db->sql_query($sql) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Couldn\'t retrieve user today data', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql); 

	}


	while( $todayrow = $db->sql_fetchrow($result)) 

	{

		if ( $todayrow['user_lastvisit'] >= ( CR_TIME - 3600 ) )

		{

			$users_lasthour++;

		}


		$colored_username = color_username($todayrow['user_level'], $todayrow['user_jr'], $todayrow['user_id'], $todayrow['username']);

		$todayrow['username'] = $colored_username[0];


		$users_today_list .= ($todayrow['user_allow_viewonline']) ? ' ' . $todayrow['username'] . ',' : (($userdata['user_level']==ADMIN) ? ' ' . $todayrow['username'] . ',' : '');

		if ( !$todayrow['user_allow_viewonline'] )

		{

			$logged_hidden_today++;

		}

		else

		{

			$logged_visible_today++;

		}

	}


	if ( $users_today_list )

	{

		$users_today_list[strlen( $users_today_list)-1] = ' '; 

	}

	else

	{

		$users_today_list = $lang['None'];

	}

	$total_users_today = $db->sql_numrows($result) + $guests_today;


	$l_today_r_user_s = ($logged_visible_today) ? ( ( $logged_visible_today == 1 ) ? $lang['Reg_user_total'] : $lang['Reg_users_total'] ) : $lang['Reg_users_zero_total'];

	$l_today_h_user_s = ($logged_hidden_today) ? (($logged_hidden_today == 1) ? $lang['Hidden_user_total'] : $lang['Hidden_users_total'] ) : $lang['Hidden_users_zero_total'];

	$l_today_g_user_s = ($guests_today) ? (($guests_today == 1) ? $lang['Guest_user_total'] : $lang['Guest_users_total']) : $lang['Guest_users_zero_total'];

	$l_today_users = sprintf($l_today_user_s, $total_users_today);

	$l_today_users .= sprintf($l_today_r_user_s, $logged_visible_today);

	$l_today_users .= sprintf($l_today_h_user_s, $logged_hidden_today);

	$l_today_users .= sprintf($l_today_g_user_s, $guests_today);


	$users_lasthour_info = ($users_lasthour) ? $lang['Users_lasthour_explain'] . ':' . $users_lasthour . '' : $lang['Users_lasthour_none_explain'];


	if ( !(@function_exists('users_online')) )

	{

		include($phpbb_root_path . 'includes/functions_add.'.$phpEx);

	}


	$generate_online = users_online('portal');

	$online_userlist = $generate_online[0];

	$l_online_users = $generate_online[1];


	$template->assign_vars(array(

		'WHO_ALIGN' => $portal_config['whoonline_a'],

		'TODAY_USERS' => $l_today_users,

		'USERS_TODAY_LIST' => $users_today_list,

		'USERS_LAST_HOUR_INFO' => $users_lasthour_info,

		'U_VIEWONLINE' => append_sid('viewonline.'.$phpEx),

		'WHOONLINE' => sprintf($lang['Record_online_users'], $board_config['record_online_users'], create_date($board_config['default_dateformat'], $board_config['record_online_date'], $board_config['board_timezone'])),

		'TOTAL_USERS_ONLINE' => $l_online_users,

		'LOGGED_IN_USER_LIST' => $online_userlist,		'L_ONLINE_USERS' => $l_online_users,

		'L_DAY_USERS' => sprintf($lang['Day_users'], $board_config['last_visitors_time']),

		'L_TODAY_REGISTER' => $lang['today_register'],

		'L_WHOONLINE' => $lang['Who_is_Online'])

	);


	$template->assign_var_from_handle($module_names['whoonline_menu'], 'whoonline_menu');

}


if ( in_array('top_posters_menu', $modules) && $portal_config['value_top_posters'] > 0 )

{

	$template->set_filenames(array(

		'top_posters_menu' => 'portal_modules/top_posters_menu.tpl')

	);


	$template->assign_vars(array(

		'L_TOP_POSTERS' => $lang['top_posters'],

		'L_POSTS' => $lang['posts'],

		'TOP_ALIGN' => $portal_config['top_posters_a'],

		)

	);


	$sql = "SELECT user_id, username, user_posts

		FROM " . USERS_TABLE . "

		WHERE user_id > 0

		ORDER BY user_posts DESC

		LIMIT " . $portal_config['value_top_posters'];


	if ( !$result = $db->sql_query($sql) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query top posters information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}

	$i = 0;

	while ($row = $db->sql_fetchrow($result))

	{

		if ( $row['user_posts'] > 0 )

		{

			$template->assign_block_vars('top_posters', array(

				'ROW' => (!($i % 2)) ? 1 : 2,

				'USER_URL' => append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&u=" . $row['user_id']),

				'USERNAME' => $row['username'],

				'SEARCH_POSTS_URL' => append_sid("search.$phpEx?search_author=" . $row['username']),

				'USER_POSTS' => $row['user_posts'])

			);

			$i++;

		}

	}

	$template->assign_var_from_handle($module_names['top_posters_menu'], 'top_posters_menu');

}


if ( in_array('info_menu', $modules) )

{

	$template->set_filenames(array(

		'info_menu' => 'portal_modules/info_menu.tpl')

	);


	if ( $board_config['cstyles'] )

	{

		$template->assign_block_vars('change_style', array(

			'L_CHANGE_STYLE' => $lang['Board_style'],

			'STYLE_SELECT' => ($userdata['session_logged_in']) ? style_select($userdata['user_style'], 'fpage_theme') : style_select($board_config['default_style'], 'template'),

			'S_ACTION' => append_sid("portal.$phpEx"))

		);

	}


	if ( $userdata['session_logged_in'] )

	{

		$avatar_img = '';

		if ( $userdata['user_avatar_type'] && $userdata['user_allowavatar'] )

		{

			switch( $userdata['user_avatar_type'] )

			{

				case USER_AVATAR_UPLOAD:

					$avatar_img = ($board_config['allow_avatar_upload']) ? '' : '';

					break;

				case USER_AVATAR_REMOTE:

					$avatar_img = ($board_config['allow_avatar_remote']) ? '' : '';

					break;

				case USER_AVATAR_GALLERY:

					$avatar_img = ($board_config['allow_avatar_local']) ? '' : '';

					break;

			}

		}


		$template->assign_block_vars('user_inf', array(

			'AVATAR_IMG' => $avatar_img)

		);

	}


	$template->assign_vars(array(

		'L_WELCOME' => $lang['Welcome'],

		'CURRENT_TIME' => sprintf($lang['Current_time'], create_date($board_config['default_dateformat'], CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true)),

		'USERNAME' => ($userdata['session_logged_in']) ? $userdata['username'] : $lang['Guest'],

		'INFO_ALIGN' => $portal_config['info_a'])

	);


	if ( $userdata['session_logged_in'] )

	{

		include($phpbb_root_path . 'includes/read_history.'.$phpEx);

		$userdata = user_unread_posts();

		$count_unread_posts = unread_forums_posts('count');

		if ( $count_unread_posts )

		{

			$template->assign_block_vars('user_inf.unread', array());

			$template->assign_vars(array(

				'L_SEARCH_NEW' => $lang['Search_new_unread'],

				'COUNT_NEW_POSTS' => $count_unread_posts)

			);

		}


		$template->assign_vars(array(

			'L_SEARCH_LASTVISIT' => $lang['Search_new'],

			'U_SEARCH_LASTVISIT' => append_sid('search.'.$phpEx.'?search_id=newposts'),

			'U_SEARCH_NEW' => append_sid('search.'.$phpEx.'?search_id=lastvisit'))

		);

		$template->assign_block_vars('user_inf.lastvisit', array());

	}


	$template->assign_var_from_handle($module_names['info_menu'], 'info_menu');

}


if ( $board_config['cbirth'] && in_array('birthday_menu', $modules) && $userdata['cbirth'])

{

	$template->set_filenames(array(

		'birthday_menu' => 'portal_modules/birthday_menu.tpl')

	);


	$birthday_list = birthday_list();


	$dm = create_date('j', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true);

	$rok = create_date('Y', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true);

	$godz = create_date('G:i', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true);

	$mc = create_date('n', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true);

	$data = "$mc-$dm";

	$md = $birth_name = $td = '';

	include($phpbb_root_path . 'includes/portal_data.'.$phpEx);


	$template->assign_vars(array(

		'BIRTH_ALIGN' => $portal_config['birthday_a'],

		'L_TODAY' => $lang['Today'],

		'L_TIME' => $lang['Time'],

		'HOUR' => $godz,

		'DAY' => $dm,

		'MONTH' => $mc,

		'YEAR' => $rok,

		'YEAR_LEFT' => 365 - create_date('z', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true) + create_date('L', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true),

		'IM_NAME' => $birth_name,

		'L_BIRTHDAY_TODAY' => ($birthday_list[0]) ? $lang['Birthday_today'] : $lang['Nobirthday_today'],

		'L_YEAR_LEFT' => $lang['year_left'],

		'L_DAYS' => $lang['days'],

		'L_IMIENINY' => $lang['kto_imieniny'],

		'BIRTHDAY_TODAY' => $birthday_list[0],

		'BIRTHDAY_WEEK' => sprintf((($birthday_list[1]) ? $lang['Birthday_week'] . ' 
' . $birthday_list[1] : $lang ['Nobirthday_week']), $board_config['birthday_check_day']))

	);


	$template->assign_var_from_handle($module_names['birthday_menu'], 'birthday_menu');

}


$template->set_filenames(array(

	'body' => 'portal_body.tpl')

);


// Fetch Posts from Announcements Forum

$open_bracket = '';

$close_bracket = '';

$read_full = '';

if ( (!$portal_config['own_body'] && $portal_config_witch_news_forum != '') || isset($HTTP_GET_VARS['s']) )

{

	if ( isset($HTTP_GET_VARS['s']) )

	{

		$show_forum = intval($HTTP_GET_VARS['s']);

		$is_auth = array();

		$is_auth = $tree['auth'][POST_FORUM_URL . $show_forum];


		if ( !empty($show_forum) )

		{

			$cache_name = 'multisqlcache_forum_' . $show_forum;

			if ( $check_cache = sql_cache('check', $cache_name) )

			{

				include($check_cache);

				$forum_row = $$cache_name;

				$cached = true;

			}

			else

			{

				$sql = "SELECT *

					FROM " . FORUMS_TABLE . "

					WHERE forum_id = $show_forum";

				if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

				{

					message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain forums information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

				}

				if ( !($forum_row = $db->sql_fetchrow($result)) )

				{

					message_die(GENERAL_MESSAGE, 'Could not retrieve forum information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

				}

				sql_cache('write', $cache_name, $forum_row); 

			}

		}

		else

		{

			message_die(GENERAL_MESSAGE, 'Forum_not_exist');

		}


		$portal_config_witch_news_forum = (!empty($show_forum) && $is_auth['auth_read'] && !$forum_row['password']) ? $show_forum : $portal_config_witch_news_forum;

	}


	if ( !isset($HTTP_GET_VARS['article']) )

	{

		$fetchposts = phpbb_fetch_posts($portal_config_witch_news_forum, $portal_config['number_of_news'], $portal_config['news_length']);


		for ($i = 0; $i < count($fetchposts); $i++)

		{

			if ( $fetchposts[$i]['striped'] == 1 )

			{

				$open_bracket = '[ ';

				$close_bracket = ' ]';

				$read_full = $lang['Read_Full'];

			}

			else

			{

				$open_bracket = '';

				$close_bracket = '';

				$read_full = '';

			}


			$fp_text = preg_replace("#\[mod\](.*?)\[/mod\]#si", "", $fetchposts[$i]['post_text']);

			$fp_text = preg_replace("#\[hide(.*?)\[\/hide#si","", $fp_text);


			$template->assign_block_vars('fetchpost_row', array(

				'TITLE' => $fetchposts[$i]['topic_title'],

				'POSTER' => $fetchposts[$i]['username'],

				'TIME' => $fetchposts[$i]['topic_time'],

				'TEXT' => $fp_text,

				'REPLIES' => $fetchposts[$i]['topic_replies'],

				'U_VIEW_COMMENTS' => append_sid('viewtopic.'.$phpEx . '?t=' . $fetchposts[$i]['topic_id']),

				'U_POST_COMMENT' => append_sid('posting.'.$phpEx . '?mode=reply&t=' . $fetchposts[$i]['topic_id']),

				'U_READ_FULL' => append_sid('portal.'.$phpEx.'?article=' . $i . ( ($show_forum) ? '&s=' . $show_forum : '')),

				'L_READ_FULL' => $read_full,

				'OPEN' => $open_bracket,

				'CLOSE' => $close_bracket)

			);


			// Portal Attachment image by Crack

			if ( defined('ATTACHMENTS_ON') && $fetchposts[$i]['post_attachment'] )

			{

				$attachments = get_attachments_from_post($fetchposts[$i]['post_id']);

				foreach( $attachments as $attachment )

				{

					if( strpos($attachment['mimetype'], 'image') !== false )

					{

						if( intval($attach_config['allow_ftp_upload']) && !$attachment['thumbnail'] )

						{

							if( trim($attach_config['download_path']) == '' )

							{

								message_die(GENERAL_ERROR, 'Physical Download not possible with the current Attachment Setting');

							}

							$img_path = trim($attach_config['download_path']) . '/' . $attachment['physical_filename'];

						}

						else

						{

							$server_protocol = ($board_config['cookie_secure']) ? 'https://' : 'http://';

							$server_name = preg_replace('/^\/?(.*?)\/?$/', '\1', trim($board_config['server_name']));

							$server_port = ($board_config['server_port'] <> 80) ? ':' . trim($board_config['server_port']) : '';

							$script_name = preg_replace('/^\/?(.*?)\/?$/', '/\1', trim($board_config['script_path']));

							if ($script_name[strlen($script_name)] != '/')

							{

								$script_name .= '/';

							}

							$image_path = $server_protocol . $server_name . $server_port . $script_name . $upload_dir . '/' 

								. ( $attachment['thumbnail'] ? 'thumbs/t_' : '')

								. $attachment['physical_filename'];

						}

						$img_size = array(200, 0); // szerokość, wysokość

						if( $attachment['comment'] && preg_match('#(\d+)x(\d+)#', $attachment['comment'], $match) )

						{

							$img_size = array(intval($match[1]), intval($match[2]));

						}

						$img_size = ( $img_size[0] ? 'width="' . $img_size[0] . '" ' : '' )

							. ( $img_size[1] ? 'heigh="' . $img_size[1] . '" ' : '' );

						$image = '
							. '" alt="' . htmlspecialchars($attachment['comment'])

							. '" style="border:0px" />';

						if( $attachment['thumbnail'] )

						{

							$image = '
								. '" target="_blank">' . $image . '';

						}

						$template->assign_block_vars('fetchpost_row.image', array(

							'IMAGE' => $image,

							'COMMENT' => htmlspecialchars($attachment['comment']) )

						);

						break;

					}

				}

			} // Attachment image end

		}

	}

	else

	{

		$fetchposts = phpbb_fetch_posts($portal_config_witch_news_forum, $portal_config['number_of_news'], 0);


		$i = intval($HTTP_GET_VARS['article']);


		$template->assign_block_vars('fetchpost_row', array(

			'TITLE' => $fetchposts[$i]['topic_title'],

			'POSTER' => $fetchposts[$i]['username'],

			'TIME' => $fetchposts[$i]['topic_time'],

			'TEXT' => $fetchposts[$i]['post_text'],

			'REPLIES' => $fetchposts[$i]['topic_replies'],

			'U_VIEW_COMMENTS' => append_sid('viewtopic.'.$phpEx.'?t=' . $fetchposts[$i]['topic_id']),

			'U_POST_COMMENT' => append_sid('posting.'.$phpEx.'?mode=reply&t=' . $fetchposts[$i]['topic_id']))

		);

	}

}

// END: Fetch Announcements


// Fetch Poll


$fetchpoll = ($portal_config['witch_poll_forum'] != '') ? phpbb_fetch_poll($portal_config['witch_poll_forum']) : '';

if ( !empty($fetchpoll) )

{

	$template->set_filenames(array(

		'poll_menu' => 'portal_modules/poll_body.tpl')

	);


	if ( $portal_config['poll'] == 1 )

	{

		$poll_align = 'left';

	}

	else if ( $portal_config['poll'] == 0 )

	{

		$poll_align = 'center';

	}

	else

	{

		$poll_align = 'right';

	}


	$template->assign_vars(array(

		'L_POLL' => $lang['Poll'],

		'POLL_ALIGN' => $poll_align)

	);


	$sql = "SELECT vote_id

		FROM " . VOTE_USERS_TABLE . "

		WHERE vote_id = " . $fetchpoll['vote_id'] . "

			AND vote_user_id = " . $userdata['user_id'];

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user vote data for this topic', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	$user_voted = ($row = $db->sql_fetchrow($result)) ? TRUE : 0;


	if ( $user_voted )

	{

		if ( $fetchpoll['vote_hide'] == 0 )

		{

			$vote_options = count($fetchpoll['options']);

			$vote_results_sum = 0;


			for($i = 0; $i < $vote_options; $i++)

			{

				$vote_results_sum += $fetchpoll['options'][$i]['vote_result'];

			}


			$vote_graphic = 0;

			$vote_graphic_max = count($images['voting_graphic']);


			for($i = 0; $i < $vote_options; $i++)

			{

				$vote_percent = ($vote_results_sum > 0) ? $fetchpoll['options'][$i]['vote_result'] / $vote_results_sum : 0;

				$vote_graphic_length = round($vote_percent * 165);


				$vote_graphic_img = $images['voting_graphic'][$vote_graphic];

				$vote_graphic = ($vote_graphic < $vote_graphic_max - 1) ? $vote_graphic + 1 : 0;


				$hide_vote_bl = '';

				$hide_vote_zr = '0';


				if ( ( $poll_expired == 0 ) && ( $fetchpoll['vote_hide'] == 1 ) && ( $fetchpoll['options'][0]['vote_length'] <> 0 ) )

				{

					if ( $fetchpoll['vote_tothide'] == 0 )

					{

						$total_votes_1 = '' ;

						$total_votes_2 = '' ;

					}

					$poll_expires_c = $lang['Results_after'];


					$template->assign_block_vars('poll_option', array(

						'TOTAL_VOTES' => $lang['Total_vots'],

						'POLL_OPTION_CAPTION' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_option_text'],

						'POLL_OPTION_RESULT' => $hide_vote_bl,

						'POLL_OPTION_PERCENT' => $hide_vote_bl,

						'POLL_OPTION_IMG' => $vote_graphic_img,

						'POLL_OPTION_IMG_WIDTH' => $hide_vote_zr)

					);

				}

				else

				{

					$poll_expires_c = '';

					$template->assign_block_vars('poll_option', array(

						'TOTAL_VOTES' => $lang['Total_vots'],

						'POLL_OPTION_CAPTION' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_option_text'],

						'POLL_OPTION_RESULT' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_result'],

						'POLL_OPTION_PERCENT' => sprintf("%.1d%%", ($vote_percent * 100)),


						'POLL_OPTION_IMG' => $vote_graphic_img,

						'POLL_OPTION_IMG_WIDTH' => $vote_graphic_length)

					);

				}

			}

		}

		$template->assign_vars(array(

			'S_POLL_QUESTION' => $fetchpoll['vote_text'])

		);

	}

	else

	{

		$template->assign_block_vars('poll_vote', array());


		$max_vote = $fetchpoll['vote_max'];

		$vote_box = ($max_vote > 1) ? 'checkbox' : 'radio';


		if ( $max_vote > 1 )

		{

			$template->assign_block_vars('max_voting', array());

			$vote_br = '
';

			$max_vote_nb = $max_vote;

		}

		else

		{

			$vote_br = '';

			$lang['Max_voting_1_explain'] = '';

			$lang['Max_voting_2_explain'] = '';

			$lang['Max_voting_3_explain'] = '';

			$max_vote_nb = '';

		}


		$template->assign_vars(array(

			'S_POLL_QUESTION' => $fetchpoll['vote_text'],

			'S_POLL_ACTION' => append_sid('posting.'.$phpEx.'?' . POST_TOPIC_URL . '=' . $fetchpoll['topic_id']),

			'S_TOPIC_ID' => $fetchpoll['topic_id'],

			'L_VOTE_BUTTON' => $lang['Vote'],

			'POLL_VOTE_BOX' => $vote_box,

			'MAX_VOTING_1_EXPLAIN' => $lang['Max_voting_1_explain'],

			'MAX_VOTING_2_EXPLAIN' => $lang['Max_voting_2_explain'],

			'MAX_VOTING_3_EXPLAIN' => $lang['Max_voting_3_explain'],

			'max_vote' => $max_vote_nb,

			'L_SUBMIT_VOTE' => $lang['Submit_vote'],

			'L_LOGIN_TO_VOTE' => $lang['Login_to_vote'])

		);


		for ($i = 0; $i < count($fetchpoll['options']); $i++)

		{

			$template->assign_block_vars('poll_option_row', array(

				'OPTION_ID' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_option_id'],

				'OPTION_TEXT' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_option_text'],

				'VOTE_RESULT' => (!$fetchpoll['vote_hide'] && !$fetchpoll['vote_tothide']) ? $fetchpoll['options'][$i]['vote_result'] : '*')

			);

		}

	}

	$template->assign_var_from_handle($module_names['poll_menu'], 'poll_menu');

}


if ( in_array('custom_module1', $modules) && $portal_config['custom1_body'] )

{

	$template->assign_vars(array(

		'CUSTOM_MODULE1_ALIGN' => $portal_config['custom1_body_a'],

		'CUSTOM_MODULE1_NAME' => $portal_config['custom1_name'],

		'CUSTOM_MODULE1_BODY' => $portal_config['custom1_body'])

	);


	$template->set_filenames(array(

		'custom_module1' => 'portal_modules/custom_module1.tpl')

	);

	$template->assign_var_from_handle($module_names['custom_module1'], 'custom_module1');

}

if ( in_array('custom_module2', $modules) && $portal_config['custom2_body'] )

{

	$template->assign_vars(array(

		'CUSTOM_MODULE2_ALIGN' => $portal_config['custom2_body_a'],

		'CUSTOM_MODULE2_NAME' => $portal_config['custom2_name'],

		'CUSTOM_MODULE2_BODY' => $portal_config['custom2_body'])

	);


	$template->set_filenames(array(

		'custom_module2' => 'portal_modules/custom_module2.tpl')

	);

	$template->assign_var_from_handle($module_names['custom_module2'], 'custom_module2');

}


if ( in_array('blank_module1', $modules) && $portal_config['blank1_body'] && $portal_config['blank1_body_on'] )

{

	$template->assign_vars(array($module_names['blank_module1'] => $portal_config['blank1_body']));

}

if ( in_array('blank_module2', $modules) && $portal_config['blank2_body'] && $portal_config['blank2_body_on'] )

{

	$template->assign_vars(array($module_names['blank_module2'] => $portal_config['blank2_body']));

}

if ( in_array('blank_module3', $modules) && $portal_config['blank3_body'] && $portal_config['blank3_body_on'] )

{

	$template->assign_vars(array($module_names['blank_module3'] => $portal_config['blank3_body']));

}

if ( in_array('blank_module4', $modules) && $portal_config['blank4_body'] && $portal_config['blank4_body_on'] )

{

	$template->assign_vars(array($module_names['blank_module4'] => $portal_config['blank4_body']));

}


if ( in_array('portal_menu', $modules) )

{

	$template->set_filenames(array(

		'portal_menu' => 'portal_modules/portal_menu.tpl')

	);


	$template->assign_vars(array(

		'PORTAL_MENU_ALIGN' => $portal_config['portal_menu_a'],

		'L_PORTAL_MENU' => $lang['Board_navigation'],

	));


	if ( $portal_config['custom_desc1'] && $portal_config['custom_address1'] )

	{

		$template->assign_block_vars('custom_links1', array(

			'CUSTOM_LINKS1_ADDRESS' => $portal_config['custom_address1'],

			'CUSTOM_LINKS1_DESC' => $portal_config['custom_desc1'])

		);

	}

	if ( $portal_config['custom_desc2'] && $portal_config['custom_address2'] )

	{

		$template->assign_block_vars('custom_links2', array(

			'CUSTOM_LINKS2_ADDRESS' => $portal_config['custom_address2'],

			'CUSTOM_LINKS2_DESC' => $portal_config['custom_desc2'])

		);

	}

	if ( $portal_config['custom_desc3'] && $portal_config['custom_address3'] )

	{

		$template->assign_block_vars('custom_links3', array(

			'CUSTOM_LINKS3_ADDRESS' => $portal_config['custom_address3'],

			'CUSTOM_LINKS3_DESC' => $portal_config['custom_desc3'])

		);

	}

	if ( $portal_config['custom_desc4'] && $portal_config['custom_address4'] )

	{

		$template->assign_block_vars('custom_links4', array(

			'CUSTOM_LINKS4_ADDRESS' => $portal_config['custom_address4'],

			'CUSTOM_LINKS4_DESC' => $portal_config['custom_desc4'])

		);

	}

	if ( $portal_config['custom_desc5'] && $portal_config['custom_address5'] )

	{

		$template->assign_block_vars('custom_links5', array(

			'CUSTOM_LINKS5_ADDRESS' => $portal_config['custom_address5'],

			'CUSTOM_LINKS5_DESC' => $portal_config['custom_desc5'])

		);

	}

	if ( $portal_config['custom_desc6'] && $portal_config['custom_address6'] )

	{

		$template->assign_block_vars('custom_links6', array(

			'CUSTOM_LINKS6_ADDRESS' => $portal_config['custom_address6'],

			'CUSTOM_LINKS6_DESC' => $portal_config['custom_desc6'])

		);

	}

	if ( $portal_config['custom_desc7'] && $portal_config['custom_address7'] )

	{

		$template->assign_block_vars('custom_links7', array(

			'CUSTOM_LINKS7_ADDRESS' => $portal_config['custom_address7'],

			'CUSTOM_LINKS7_DESC' => $portal_config['custom_desc7'])

		);

	}

	if ( $portal_config['custom_desc8'] && $portal_config['custom_address8'] )

	{

		$template->assign_block_vars('custom_links8', array(

			'CUSTOM_LINKS8_ADDRESS' => $portal_config['custom_address8'],

			'CUSTOM_LINKS8_DESC' => $portal_config['custom_desc8'])

		);

	}


	if ( $portal_config['links1'] )

	{

		$template->assign_block_vars('own_links1', array(

			'OWN_LINKS1_DESC' => $lang['Forum'])

		);

	}

	if ( $portal_config['links2'] )

	{

		$template->assign_block_vars('own_links2', array());

	}

	if ( $portal_config['links3'] )

	{

		$template->assign_block_vars('own_links3', array());

	}

	if ( $portal_config['links4'] )

	{

		$template->assign_block_vars('own_links4', array());

	}

	if ( $portal_config['links5'] )

	{

		$template->assign_block_vars('own_links5', array());

	}

	if ( $portal_config['links6'] && $userdata['session_logged_in'] )

	{

		$template->assign_block_vars('own_links6', array());

	}

	if ( $portal_config['links7'] && $userdata['session_logged_in'] )

	{

		$template->assign_block_vars('own_links7', array(

			'U_LOGIN_PORTAL_REDIRECT' => 'login.'.$phpEx.'?logout=true&sid=' . $userdata['session_id'] . '&redirect=portal.'.$phpEx)

		);

	}

	if ( $portal_config['links8'] && !$userdata['session_logged_in'] )

	{

		$template->assign_block_vars('own_links8', array());

	}


	$template->assign_var_from_handle($module_names['portal_menu'], 'portal_menu');

}


if ( in_array('links_menu', $modules) && $portal_config['links_body'] )

{

	$template->assign_vars(array(

		'L_LINKS_TITLE' => $lang['links'],

		'LINKS_ALIGN' => $portal_config['links_a'],

		'LINKS_BODY' => $portal_config['links_body'])

	);

	$template->set_filenames(array(

		'links_menu' => 'portal_modules/links_menu.tpl')

	);

	$template->assign_var_from_handle($module_names['links_menu'], 'links_menu');

}


if ( in_array('search_menu', $modules) )

{

	$template->assign_vars(array(

		'L_SEARCH_AT' => $lang['Search_at'],

		'L_ADVANCED_SEARCH' => $lang['Advanced_search'],

		'S_SEARCH_ACTION' => append_sid('search.'.$phpEx),

		'SEARCH_ALIGN' => $portal_config['search_a'])

	);

	$template->set_filenames(array(

		'search_menu' => 'portal_modules/search_menu.tpl')

	);

	$template->assign_var_from_handle($module_names['search_menu'], 'search_menu');

}


if ( in_array('login_menu', $modules) && !$userdata['session_logged_in'] )

{

	$template->assign_vars(array(

		'L_REMEMBER_LOGIN' => $lang['Remember_me'],

		'L_FORGOTTEN_PASSWORD' => $lang['Forgotten_password'],

		'U_SENDPASSWORD' => append_sid("profile.$phpEx?mode=sendpassword"),

		'S_LOGIN_ACTION' => append_sid("login.$phpEx"),

		'LOGIN_ALIGN' => $portal_config['login_a'])

	);

	$template->set_filenames(array(

		'login_menu' => 'portal_modules/login_menu.tpl')

	);

	$template->assign_var_from_handle($module_names['login_menu'], 'login_menu');

}


if ( in_array('chat_menu', $modules) )

{

	include($phpbb_root_path . 'chatbox_front.'.$phpEx);

	$template->assign_vars(array(

		'L_CHAT_TITLE' => $lang['Who_is_Chatting'],

		'L_JOIN_CHAT' => $lang['Click_to_join_chat'],

		'L_LOGIN_TO_JOIN' => $lang['Login_to_join_chat'],

		'HOW_MANY_CHATTERS' => sprintf($lang['How_Many_Chatters'], $howmanychat),

		'U_CHAT' => append_sid("chatbox_mod/chatbox.$phpEx"),

		'CHATBOX_NAME' => $userdata['user_id'] . '_ChatBox',

		'CHAT_ALIGN' => $portal_config['chat_a'])

	);

	$template->set_filenames(array(

		'chat_menu' => 'portal_modules/chat_menu.tpl')

	);

	$template->assign_var_from_handle($module_names['chat_menu'], 'chat_menu');

}


if ( in_array('register_menu', $modules) && !$userdata['session_logged_in'])

{

	$template->set_filenames(array(

		'register_menu' => 'portal_modules/register_menu.tpl')

	);


	$custom_field_box = '';

	$custom_fields_exists = (custom_fields('quick_regist', '')) ? true : false;


	if ( $custom_fields_exists )

	{

		$custom_fields = custom_fields('', 'quick_regist');

		for($i = 0; $i < count($custom_fields[0]); $i++)

		{

			$split_field = 'user_field_' . $custom_fields[0][$i];

			$desc = (isset($lang[$custom_fields[1][$i]])) ? $lang[$custom_fields[1][$i]] : $custom_fields[1][$i];

			$desc = str_replace(array('-#', '
'), array('',''), $desc);


			if ( $custom_fields[3][$i] )

			{

				$options = explode(',', $custom_fields[3][$i]);

				if ( count($options) > 0 )

				{

					if ( strpos($options[count($options) -1], '.gif') || strpos($options[count($options) -1], '.jpg') )

					{

						$jumpbox = '';

						$jumpbox .= '' . $lang['None'] . '';

						for ($j = 0; $j+1 <= count($options); $j++) 

						{

							$field_name = str_replace(array('_', '.gif', '.jpg'), array(' ', '', ''), $options[$j]);

							$cf_selected = ($options[$j] == $$split_field) ? 'selected="selected"' : '';

							$jumpbox .= '' . $field_name . '';

						}

						$jumpbox .= ' ';

					}

					else

					{

						$jumpbox = '' . $lang['None'] . '';

						for ($j = 0; $j+1 <= count($options); $j++) 

						{

							$cf_selected = ($options[$j] == $$split_field) ? 'selected="selected"' : '';

							$jumpbox .= '' . $options[$j] . '';

						}

						$jumpbox .= '';

					}

					$custom_field_box .= (($custom_field_box) ? '
' : '') . $desc . ': ' . $jumpbox;

				}

			}

			else

			{

				$field_size = ($custom_fields[2][$i] < 20) ? ($custom_fields[2][$i] + 1) : '20';

				$custom_field_box .= (($custom_field_box) ? '
' : '') . $desc . ':   ';

			}

		}

	}


	if ( $board_config['validate'] && @extension_loaded('zlib') )

	{

		$key = '';

		$max_length_reg_key = 4;

		$chars = array('1','2','3','4','5','6','7','8','9');


		$count = count($chars) - 1;

		srand((double)microtime()*1000000);


		for($i = 0; $i < $max_length_reg_key; $i++)

		{

			$key .= $chars[rand(0, $count)];

		}


		$sql = "DELETE FROM " . ANTI_ROBOT_TABLE . "

			WHERE timestamp < '" . (CR_TIME - 3600) . "'

			OR session_id = '" . $userdata['session_id'] . "'";

		if ( !$result = $db->sql_query($sql) )

		{

			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain registration information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

		}


		$sql = "INSERT INTO ". ANTI_ROBOT_TABLE . "

			VALUES ('" . $userdata['session_id'] . "', '" . $key . "', '" . CR_TIME . "')";

		if ( !$result = $db->sql_query($sql) )

		{

			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not check registration information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

		}

		$template->assign_block_vars('validation', array());

		$row_class = ($row_class == $row1) ? $row2 : $row1;

		$template->assign_vars(array(

			'VALIDATION_IMAGE' => append_sid("includes/confirm_register.$phpEx"),

			'L_CODE' => $lang['Code'])

		);

	}


	if ( $board_config['gender'] && $board_config['require_gender'] )

	{

		$template->assign_block_vars('gender_box', array());


		$template->assign_vars(array(

			'L_GENDER' => $lang['Gender'],

			'L_FEMALE' => $lang['Female'],

			'L_MALE' => $lang['Male'])

		);

	}


	$template->assign_vars(array(

		'L_QUICK_REGISTER' => $lang['Quick_register'],

		'L_CONFIRM_PASSWORD' => $lang['Confirm_password'],

		'L_EMAIL' => $lang['Email'],

		'CUSTOM_FIELDS' => $custom_field_box,

		'REGISTER_ALIGN' => $portal_config['register_a'],

		'S_REGISTER_HIDDEN_FIELDS' => '')

	);


	$template->assign_var_from_handle($module_names['register_menu'], 'register_menu');

}


if ( in_array('clock_menu', $modules) )

{

	$template->set_filenames(array(

		'clock_menu' => 'portal_modules/clock_menu.tpl')

	);

	$template->assign_var_from_handle($module_names['clock_menu'], 'clock_menu');

}


$disable_download = true;

// Its not optimized so we disable it

if ( $board_config['download'] && in_array('download', $modules) && !$disable_download )

{

	$template->set_filenames(array(

		'download' => 'portal_modules/download_menu.tpl')

	);


	include($phpbb_root_path . 'pafiledb/includes/portal_stats.'.$phpEx);


	$template->assign_vars(array(

		'DOWNLOAD_ALIGN' => $portal_config['download_pos'],

		'L_DOWNLOAD_TITLE' => $lang['Downloads2'],

		'STATS_PORTAL' => $lang['Stats_portal'],

		'L_SEE_ALL_DOWNLOADS' => $lang['See_all'])

	);


	$template->assign_var_from_handle($module_names['download'], 'download');

}


if ( $board_config['album_gallery'] && $portal_config['recent_pics'] > 0 && in_array('album_menu', $modules))

{

	include($phpbb_root_path . 'album_portal.'.$phpEx);

}


$where = intval($HTTP_GET_VARS['show']);


if ( $where && file_exists('./portal_page' . $where . '.html') )

{

	if ( !function_exists('file_get_contents') )

	{

		function file_get_contents($filename)

		{

			$file = @fopen($filename, 'rb');

			if ( $file )

			{

				if ( $fsize = @filesize($filename) )

				{

					$data = @fread($file, $fsize);

				}

				else

				{

					$data = '';

					while (!@feof($file))

					{

						$data .= @fread($file, 1024);

					}

				}

				@fclose($file);

			}

			return $data;

		}

	}


	$template->assign_vars(array(

		'OWN_BODY' => file_get_contents('./portal_page' . $where . '.html'),

		'BEGIN_NEWS' => '')

	);

}

else

{

	$template->assign_vars(array(

		'OWN_BODY' => replace_vars($portal_config['own_body']),

		'BEGIN_NEWS' => ($portal_config['own_body']) ? '' : '')

	);

}


if ( !$portal_config['module1'] && !$portal_config['module2'] && !$portal_config['module3'] && !$portal_config['module4'] && !$portal_config['module5'] && !$portal_config['module6'] && !$portal_config['module7'] && !$portal_config['module8'] && !$portal_config['module9'] && !$portal_config['module10'] && !$portal_config['module11'] && !$portal_config['module12'] && $portal_config['poll'] != '1' )

{

	$begin_left_panel_off = '';

}


if ( !$portal_config['module13'] && !$portal_config['module14'] && !$portal_config['module15'] && !$portal_config['module16'] && !$portal_config['module17'] && !$portal_config['module18'] && !$portal_config['module19'] && !$portal_config['module20'] && !$portal_config['module21'] && !$portal_config['module22'] && !$portal_config['module23'] && !$portal_config['module24'] && $portal_config['poll'] != '2' )

{

	$begin_right_panel_off = '';

}


$template->assign_vars(array(

	'NEWS_HEADER' => ($portal_config['news_forum']) ? replace_vars($portal_config['body_news_forum']) : '',

	'L_FORUM' => $lang['Forum'],

	'L_BOARD_NAVIGATION' => $lang['Board_navigation'],

	'L_ANNOUNCEMENT' => $lang['Post_Announcement'],

	'L_POSTED' => $lang['Author'],

	'L_COMMENTS' => $lang['Comments'],

	'L_VIEW_COMMENTS' => $lang['View_comments'],

	'L_POST_COMMENT' => $lang['Post_your_comment'],

	'L_RECENT_TOPICS' => $lang['Recent_topics'],


	'CURRENT_TIME' => sprintf($lang['Current_time'], create_date($board_config['default_dateformat'], CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true)),

	'BEGIN_LEFT_PANEL_OFF' => $begin_left_panel_off,

	'END_LEFT_PANEL_OFF' => $end_left_panel_off,

	'BEGIN_RIGHT_PANEL_OFF' => $begin_right_panel_off,

	'END_RIGHT_PANEL_OFF' => $end_right_panel_off)

);


// Generate the page

if ( !$userdata['session_logged_in'] )

{

	$template->assign_block_vars('logged_out', array());

}

else

{

	$template->assign_block_vars('logged_in', array());

}


$template->pparse('body');


$custom_footer = $portal_config['portal_footer_body'];


include($phpbb_root_path . 'includes/page_tail.'.$phpEx);

?>

[/code]

I niemogę znaleźć tego błędu :frowning:

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 12.10.2006 (Czw) 14:03[/size][/color]

To, w którym pliku jest ten błąd :?: