Problem z rundll.exe , log z hijackthis

Problem polega na tym, że nie mogę dostać się do panelu sterowania (nie można odnaleźć rundll.exe) dodatkowo każdy program uruchamia się automatycznie przez “Otwórz za pomocą”

Oto log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:09:24, on 2009-09-18

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\AhnRpta.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

D:\INTRO.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

F2 - REG:system.ini: Shell=

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\svchost.exe

O1 - Hosts: 61.129.115.198 www.xldd.com

O1 - Hosts: 61.129.115.198 www.ojiang.com

O1 - Hosts: 61.129.115.198 www.shuixian.net

O1 - Hosts: 61.129.115.198 www.xlarea.com

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\bhoCATCH.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: (no name) - {BE7E4CE1-8CBA-44A6-956F-462A667D3286} - C:\WINDOWS\system32\nnnnOICT.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {ECAA89AA-E08B-4ADC-B639-94B3475871D6} - C:\WINDOWS\system32\khfdBurs.dll (file missing)

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\User\Application Data\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O2 - BHO: SingleInstance Class - {FDAD4DA1-61A2-4FD8-9C17-86F7AC245081} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\YTSingleInstance.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [bpk] C:\Program Files\BPK\bpk.exe

O4 - HKLM…\Run: [msennger] C:\WINDOWS\system32\calling.com

O4 - HKLM…\Run: [WinReg] C:\WINDOWS\system32\calling.com

O4 - HKLM…\Run: [WinXPService] C:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Document Building Blocks\1025\Build\index\ctfmon.pif

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [soundmix] C:\WINDOWS\system32\soundmix.exe

O4 - HKCU…\Run: [H/PC Connection Agent] “C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Pop up Blocker] “C:\Program Files\Pop up Blocker\pd.exe” Minimize

O4 - HKCU…\Run: [Nowe Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”

O4 - HKCU…\Run: [hohohhaha] C:\WINDOWS\system32\calling.com

O4 - HKCU…\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\User\LOCALS~1\Temp\herss.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm

O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm

O9 - Extra button: PD - {10560AFD-C072-4E51-8194-E1C18A42A4D5} - C:\Program Files\Pop up Blocker\pd.exe

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A41} (SignActivX Control) - https://www.pekaobiznes24.pl/sme/static … XPEKAO.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/f … wflash.cab

O16 - DPF: {FC11A119-C2F7-46F4-9E32-937ABA26816E} (AMI DicomDir TreeView Control 2.1) - file:///D:/RA/CdViewer.cab

O20 - Winlogon Notify: nnnnOICT - nnnnOICT.dll (file missing)

O21 - SSODL: UpdateCheck - {4E719DF3-DFE9-4C20-A47F-CC586F23F5C5} - C:\WINDOWS\system32\mstmdm.dll (file missing)

O23 - Service: Microsoft ASPI Manager (aspimgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\aspimgr.exe (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif

O24 - Desktop Component 1: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif

End of file - 8544 bytes

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Tutaj jest tego sporo, w dodatku widać pozostałości po Jeefo.

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked )

Pobierz Combofix, ale nie uruchamiaj.

Podczas pobierania i skanowania Combofixem należy wyłączyć wszelkie antywirusy i firewalle.

Otwórz Notatnik i wklej do niego:

Plik zapisz pod nazwą CFScript , najlepiej w tym samym folderze co Combofix.exe

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę Combofix.exe

Powinno się rozpocząć usuwanie.

_ Potem dajesz log z usuwania Combofix. _

Podczas przeciągania CFScript.txt na Combofix.exe występujębłąd: C:\documents and settings\user\desktop\combofix.exe , Nie mozna odnaleźć aplikacji

Zapomniałem napisać, że przy pobieraniu masz zmienić nazwę na losową z rozszerzeniem .com

Zatem usuń Combofiksa z dysku i pobierz go na nowo, już w czasie pobierania zmień mu nazwę na losową z rozszerzeniem .com

Z lekkim opóźnieniem : niestety ale przy próbie przesunięcia pliku textowego na Combofix program próbuje otworzyć się przez “otwórz za pomocą” :confused:

No to na razie spróbuj uruchomić przez dwuklik, bez skryptu.

Oto log z Combofix http://wklej.org/id/151824/

Otwórz Notatnik i wklej do niego:

Plik zapisz pod nazwą CFScript , najlepiej w tym samym folderze co Combofix.exe

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę Combofix.exe

cfscript10uc2.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie.

_ Potem dajesz log z usuwania Combofix. _

Wirusy lub ostatnio zainstalowany program :

http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q … 0535cef85a

Przypomnij sobie jakie ostatnio instalowałeś programy - przeważnie graficzne ?

Kiedyś tak miałem po zainstalowaniu pewnego programu tylko O.5 MB do malowania dla dzieci - odinstalowałem

i problem zniknął :slight_smile:

Można podmienić plik na ,czysty".

post705909.html

kliknij aby powiększyć :

ecdc60f5d94ff417m.jpg