Problem z safetydefender proszę o pomoc

Witam i tak jak w temacie mam problem z tym syfkiem.Objawy-strona startowa IE-safetydefender ,oraz częste wywalanie z IE

prosze o sprawdzenie loga

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

D:\WINDOWS\system32\atmclk.exe

D:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\gry\half life2\steam.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\Mirek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.781\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/*http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.icm.edu.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: Nothing - {b0398eca-0bcd-4645-8261-5e9dc70248d0} - D:\WINDOWS\system32\hp855C.tmp

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\Program Files\FMV5\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] D:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "D:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] D:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startxpclean] \program files\xpcleaner\cxprerun.cmd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Spyware Stormer] D:\Program Files\Spyware Stormer\SpywareStormer.Exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [startxpclean] \program files\xpcleaner\cxp.cmd

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "e:\gry\half life2\steam.exe" -silent

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///D:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///D:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm

O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///D:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - D:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - D:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll (file missing)

O9 - Extra button: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-0090276F843F} - C:\Program Files\Net2Phone\Net2fone.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-0090276F843F} - C:\Program Files\Net2Phone\Net2fone.exe

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://195.67.71.132/activex/AMC.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F64B4A4-C074-45BA-8C88-17AD34CE4AC4}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - D:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Log obejmuj znacznikami

Zedytowano i przeniesiono do działu Bezpieczeństwo

Sdar[/color]

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Plik na czerwono usun ręcznie z dysku

Te pliki również usuń z dysku recznie:

Resztki Javy i Yahoo! Messenger (jak ich juz nie masz na kompie to ciachnij)

Ten wpis z kreseczką “_” usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj

Użyj Smitrem

Wklej loga SilentRunners

Dziękuję

Nie zastosowałes się do tego :roll: A to ważna częśc przy usuwaniu tego śmiecia :slight_smile:

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Steam" = ""e:\gry\half life2\steam.exe" -silent" ["Valve Corporation"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

"kernel32.dll" = "D:\WINDOWS\system32\atmclk.exe" [file not found]

"dcomcfg.exe" = "dcomcfg.exe" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Logitech Utility" = "Logi_MwX.Exe" ["Logitech Inc."]

"SunJavaUpdateSched" = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"WINDVDPatch" = "CTHELPER.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

"UpdReg" = "D:\WINDOWS\UpdReg.EXE" ["Creative Technology Ltd."]

"Jet Detection" = ""D:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"" [empty string]

"CTStartup" = "D:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run" ["Creative Technology Ltd."]

"avast!" = "D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"startxpclean" = "\program files\xpcleaner\cxprerun.cmd" [null data]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"QuickTime Task" = ""D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"Spyware Stormer" = "D:\Program Files\Spyware Stormer\SpywareStormer.Exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\ {++}

"startxpclean" = "\program files\xpcleaner\cxp.cmd" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{b0398eca-0bcd-4645-8261-5e9dc70248d0}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Nothing"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\hpEE38.tmp" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Binder Unbind"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\UNBIND.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{AB77609F-2178-4E6F-9C4B-44AC179D937A}" = "a˛ Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "a˛ Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\a-squared\a2contmenu.dll" [null data]

"{CCA60260-A2C9-11D2-BA62-0020188191B2}" = "Registrar Registry Manager SHell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "Registrar Registry Manager SHell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "rrShellX.dll" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! "{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}" = "ewido shell guard"

 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\ewido anti-malware\shellhook.dll" ["TODO: "]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

a2ContMenu\(Default) = "{AB77609F-2178-4E6F-9C4B-44AC179D937A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "a˛ Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\a-squared\a2contmenu.dll" [null data]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\Documents and Settings\Mirek\Moje dokumenty\Moje obrazy\fin4.bmp"Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


Explorer Bars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Messenger"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Messenger"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll" [file not found]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{4B30061A-5B39-11D3-80F8-0090276F843F}\

"ButtonText" = "Net2Phone"

"MenuText" = "Net2Phone"

"Exec" = "C:\Program Files\Net2Phone\Net2fone.exe" ["Net2Phone"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


D:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")


Added lines (compared with English-language version):

[Strings]: START_PAGE_URL=http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome


Missing lines (compared with English-language version):

[Strings]: 1 lineRunning Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

ewido security suite control, ewido security suite control, "D:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe" ["ewido networks"]

ewido security suite guard, ewido security suite guard, "D:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe" ["ewido networks"]

NoIPDUCService, NoIPDUCService, "D:\Program Files\No-IP\DUC20.exe -service" ["Vitalwerks LLC"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "D:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

OLFax Ports\Driver = "OLFMNT40.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 70 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 11 seconds.

---------- (total run time: 107 seconds)

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pid nazwą FIX.REG

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

D:\WINDOWS\system32\hpEE38.tmp

D:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe

Klikasz X i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku) :slight_smile:

W trybie awaryjnym odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Po zabiegu nowy log z Silenta :slight_smile:

PS> Masz jeszcze Spyware Stormer?

safetydefender dalej się wcina narazie nie pomogło,może coś żle zrobiłem

:!: :!: :shock:

Help nie zostawiajcie mnie z tym syfem :frowning:

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Była prośba

Pozdrawiam Gutek2222

Nie zrobiłeś tego co napisał Bieniol z rejestrem

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa

Użyj SmitfraudFix :wink:

Wygląda na to ,że zabiegi już pomogły(narazie jest dobrze)Przepraszam jeżeli coś żle robię-jestem jeszcze "zielonyw tych tematach.Podaję następny LOG

No i cacy log jest czysty :wink:

Dzięki za pomoc i pozdrawiam :slight_smile: :slight_smile: