Problem z samo-odinstalowywaniem się programów


(system) #1

Następuje to tylko podczas uruchomienia windowsa i tylko wówczas, gdy płyta z jakimś programem jest w cd-romie, wtedy windows zawsze chce ten program odinstalować (gdy jest zainstalowany)

log do sprawdzenia

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:47:31, on 2007-09-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Automatyczny Terminarz\Terminarz.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype\Plugins\Plugins\1163D2B46CC742E5A3CC9E4157887751\TalkAndWrite.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Documents and Settings\alex\Pulpit\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "c:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background

O4 - HKLM\..\Run: [zzGBK] F:\setup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [e-Kiosk] "C:\Program Files\e-Kiosk Reader\eGazetaST.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Automatyczny terminarz] C:\Program Files\Automatyczny Terminarz\Terminarz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [TalkAndWrite] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype\Plugins\Plugins\1163D2B46CC742E5A3CC9E4157887751\TalkAndWrite.exe /run

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Startup: Sid Registration.lnk = E:\ATR1.EXE

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: IE HTTPAnalyzer V2 - {85F4A88D-5FA7-40BB-8BD3-AF7E24C0BF4A} - C:\PROGRA~1\IEINSP~1\HTTPAN~1\IEHTTP~1.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE HTTPAnalyzer V2 - {85F4A88D-5FA7-40BB-8BD3-AF7E24C0BF4A} - C:\PROGRA~1\IEINSP~1\HTTPAN~1\IEHTTP~1.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_34.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7B1BC647-817B-4F21-9AD2-3236652E46A3}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Za sprawdzenie i porady z góry dziękuje.


(Gutek) #2

Daj log z ComboFix


(system) #3
ComboFix 07-09-13.3 - "alex" 2007-09-13 21:12:21.1 - NTFSx86 

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.53 [GMT 2:00]

Podczas wykonywania skryptu "C:\ComboFix\restore_pt.vbs" przekroczono limit czasu.

Wykonywanie skryptu zostao zakoäczone.

.


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-13 to 2007-09-13 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-09-13 21:10	51,200	--a------	C:\WINDOWS\NirCmd.exe

2007-09-12 15:37	27,224	--a------	C:\WINDOWS\desctemp.dat

2007-09-12 15:07	
Prosze :)

a to:

[code]O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

jest prawidłowy wpis?


(jessica) #4

Sfiksuj w Hijacku ten bezplikowy wpis:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz go >> Fix checked.

Te poniższe pliki do usunięcia należą do plików Ad-ware "DollarRevenue".

Podstawa:

[http://research.sunbelt-software.com/threatdisplay.aspx?name=DollarRevenue&threatid=42948]](http://research.sunbelt-software.com/threatdisplay.aspx?name=DollarRevenue&threatid=42948%5D)

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\bnetunin.exe 

C:\WINDOWS\diabunin.exe

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

I daj tu log z ComboFixa.

To jest tylko "zbędnik".

Możesz: Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz ten wpis.

Nie widzę natomiast niczego, co mogłoby powodować Twoje problemy z CD i programami.

Najprawdopodobniej masz gdzieś w rejestrze żle ustawione, no ale tego w logach się nie zobaczy...

jessi


(Gutek) #5

Nic nie widzę -

Pobierz program SDFix

-


(system) #6
SDFix: Version 1.104


Run by Administrator on 2007-09-14 at 16:02


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\DOCUME~1\alex\Pulpit\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found

Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------

Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


C:\WINDOWS\system32\cddfdfbdeee7_s.dll


Finished!

ComboFix 07-09-13.3 - "alex" 2007-09-14 15:50:55.2 - NTFSx86