Problem z services.exe


(Mariunio30) #1

Witam, jestem niezbyt "kumaty" w te klocki. Informatyka jest dla mnie kwestią...przypadku, ale i mi zdarza sie, ostatnio bardzo często, obcować z kompem. Mam od kilku tygodni problem z którym nie wiem jak sobie poradzić.

Zauważyłem, że komp mi spowalnia i niektóre programy nie grają, np. skype, bo procek wykorzystuje 100% CPU. Jakiś czas temu było OK, mam win 2000 z SP4 a ostatnio zakualizowałem go na WU w dostępne 32 łatki. Nie pomogło. Aha, w dzienniku zdarzeń pojawiają się kilka procesów SERVICES.EXE z których nie można żadnego wyłączyć(krytyczny proces systemu) i jeden z nich najcześciej, choć na koncie brata rzadziej, wykorzystuje ponad 90%CPU.

Co mam robić? Poradźcie proszę, czytam na forach o podobnych problemach ale boję się sam coś majstrować bez porady fachury. Zoptymalizowałem też windowsa, zgodnie z tabelami na forach(wydajność), coś tam włączałem i wyłączałem ale nic nie pomogło.

Wklejam hijack log.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:21:45, on 2006-07-14

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINNT\winsock\services.exe

C:\WINNT\Explorer.exe

C:\WINNT\winsock\SERVICES.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINNT\system32\taskmgr.exe

D:\mario30@neostrada.pl\kodeki\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINNT\winsock\services.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINNT\system32\userinit.exe,C:\WINNT\winsock\services.exe

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINNT\System32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINNT\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając Download &Express'a - C:\Program Files\Download Express\Add_Url.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1152557561466

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1152566793367

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6C821B7-1CFE-4A4C-83C7-20FD59478F63}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Securom User Access for Windows 2000 and Windows XP a technology by Sony DADC (UserAccess) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe (file missing)Proszę pomóżcie, jak mam to wyeliminować by CPU znów chadzał na 5-15% jak dawniej...

(Gblade) #2

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners

Jedyny i prawdziwy proces services.exe znajduje się tutaj: C:\WINNT\system32\services.exe .


(Mariunio30) #3

Dzięki InfinityToJa! !!

Myślę, że zrobiłem tak jak trzeba, bo problem po wykasowaniu wskazanych ścieżek znikł tuż po odpaleniu kompa z trybu awaryjnego, teraz CPU procka w normie i skype już działa! !!

Przyznam, ze dłuższą chwilę zastanawiałem się, jak ugryźć te twoje porady ale chyba dobrze poszło, dla pewności załączam o co prosiłeś, tj. nowe logi z hijackThis i Silent Runner, pozdrawiam i dzięki! !!

ps. ja pierdykam, ale zaczyna mnie ta informatyka wciągać...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:59:31, on 2006-07-14

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINNT\system32\taskmgr.exe

D:\mario30@neostrada.pl\kodeki\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINNT\System32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINNT\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając Download Express'a - C:\Program Files\Download Express\Add_Url.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1152557561466

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1152566793367

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6C821B7-1CFE-4A4C-83C7-20FD59478F63}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Securom User Access for Windows 2000 and Windows XP a technology by Sony DADC (UserAccess) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe (file missing)


"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows 2000

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"internat.exe" = "internat.exe" [MS]

"ccleaner" = ""C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO" ["Piriform Ltd"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Synchronization Manager" = "mobsync.exe /logon" [MS]

"PinnacleDriverCheck" = "C:\WINNT\System32\PSDrvCheck.exe" [empty string]

"WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom RD"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe" ["France Télécom RD"]

"KAVPersonal50" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize" ["Kaspersky Lab"]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"Tweak UI" = "RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp" [MS]

"QuickTime Task" = ""C:\WINNT\system32\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

  - {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

                   \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

Złączono Posta : 14.07.2006 (Pią) 21:57Jeszcze raz mariunio30, pełny log silent runner tym razem, jeszcze raz pozdrawiam! !!


(Gutek) #4

Już Ok, czyli czysto :slight_smile: